MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK

Slider_big_zrzut_ekranu_2016-07-25_o_11.25.53
2016-07-25
Grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe, np. fundacje lub stowarzyszenia, mają różne możliwości pozyskiwania środków na realizowanie projektów i lokalnych inicjatyw. Definicji „projektów” jest bardzo wiele, niemniej jednak na potrzeby niniejszego artykułu możemy umownie określić, iż będzie to każde przedsięwzięcie, możliwe do wyodrębnienia, mające jednoznacznie zdefiniowany konkretny i wykonalny cel, posiadające przypisany, wyodrębniony budżet lub inne zasoby oraz zamknięty harmonogram realizacji (wskazane terminy „od – do”). Przedsięwzięcie to przyczyniać się będzie do wywołania jakiejś zmiany jakościowej, zmiany na lepsze. 
Thumb_zrzut_ekranu_2016-07-25_o_11.15.23
2016-07-25
W lokalnych społecznościach jest wielu mieszkańców, którzy chcą działać, ale  ograniczają ich w tym formalności i procedury. Sprawiają, że motywacja, ochota i pasja słabną. Czy można realizować…
Thumb_grafika
2016-06-14
Chodzi zatem o takie podejście do edukacji obywatelskiej, w którym nie tylko wiedza jest ważna, ale przede wszystkim kształtowanie postaw, które pozwolą na rozumienie i funkcjonowanie we współczesnym…
Thumb_zrzut_ekranu_2016-06-14_o_16.01.21
2016-06-14
W naszym społeczeństwie budzi się potrzeba aktywnego działania na rzecz innych oraz otoczenia, w którym żyjemy. Ludzie, wchodząc ze sobą w interakcje podczas realizacji wspólnych inicjatyw, budują…
Thumb_zrzut_ekranu_2016-06-03_o_16.15.32
2016-06-03
Najprościej rzecz ujmując: społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się zdolnością do samoorganizacji i podejmowania oddolnych działań, bez potrzeby udziału instytucji państwowej. 
Thumb_desk-office-pen-ruler
2016-05-31
 Mówiąc o inicjatywach społecznych, warto zauważyć, że współpraca ze społecznościami lokalnymi opiera się w dużej mierze na horyzontalnym planowaniu, w którym najskuteczniejsze i najbardziej…
Thumb_zrzut_ekranu_2016-05-31_o_18.59.35
2016-05-31
Rewitalizacja oraz gentryfikacja to dwa typy działań, w które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowani miejscy społecznicy, działacze i aktywiści.
Thumb_wood-trees-house-branches
2016-03-18
Od czego zależy powodzenie leczenia pacjenta? Od dobrze postawionej diagnozy. Tę analogię możemy  z powodzeniem wykorzystać do „uzdrawiania” naszego otoczenia. Zanim przystąpimy do wprowadzenia…
Thumb_zrzut_ekranu_2016-02-03_o_09.25.30
2016-02-03
 Stworzyli projekt mieszkaniowy zupełnie inny niż wszystkie – nowoczesną społeczność mieszkającą wspólnie. Pomysł znalazł uznanie także w Stanach Zjednoczonych. To tam dwoje architektów – Kathryn…
Thumb_photo-1432821596592-e2c18b78144f
2016-02-03
Wrażliwość na sytuację innych – czyż nie od tego wszystko się zaczyna? Już sam fakt, że jednym z etapów pracy metodą design thinking jest „empatia“ sprawia, że warto ją polecić każdemu, kto jest…
Thumb_zrzut_ekranu_2016-01-04_o_15.18.29
2016-01-04
Społeczniku, zastanawiałeś się kiedyś po co Ci to całe społecznikostwo? Założę się, że choć raz przemknęło Ci przez myśl: “może lepiej siedzieć wygodnie na kanapie niż przejmować się tym, co dookoła…
Thumb_man
2015-12-21
Dobry lider jest potrzebny każdemu przedsięwzięciu. Tam, gdzie pojawia się grupa, tam zawsze wyłania się przywódca – formalny bądź nieformalny. Skuteczny lider w projekcie społecznym potrafi…
Thumb_tumblr_nqx8q8kxhm1tubinno1_1280
2015-12-21
Inicjatywy oddolne, kampanie społeczne czy przedsięwzięcia kierowane do lokalnych społeczności często wymagają nauczenia czegoś grupy. Stanowią duże pole do popisu dla wszelkiego rodzaju działań…
Thumb_photo-1432821596592-e2c18b78144f
2015-12-18
Współpraca w grupie jest promowana w świecie biznesu oraz edukacji, a także na polu działań społecznych. Człowiek od wieków przeczuwał, że “co dwie głowy, to nie jedna”, a jeszcze lepiej, gdy tych…
Thumb_kaboompics.com_top_view_of_laptop
2015-12-09
Jak to się dzieje, że przychodzi zmiana? Co sprawia, że decydujemy się zejść z utartych ścieżek i zdobyć się na odwagę, by zmienić coś w sobie lub w swoim otoczeniu?   
Thumb_kaboompics.com_notebook_and_office_supplies__1_
2015-10-30
Jak efektywnie przygotować działania skierowane do wspólnoty lokalnej? – podobne pytania zadaje sobie wiele osób, które chcą zaangażować społeczność i zorganizować cykliczne wydarzenie, akcję lub…
Thumb_zrzut_ekranu_2015-10-05_o_16.25.23
2015-10-05
Aktywność społeczna to niezwykle popularny termin, który od kilkunastu lat jest na ustach socjologów, liderów organizacji pozarządowych, polityków oraz wielu ekspertów zajmujących się…
Thumb_zrzut_ekranu_2015-09-24_o_11.20.08
2015-09-24
Aktywizacja społeczna nie tylko seniorów, ale każdej innej grupy społecznej, zaczyna się w środowisku lokalnym. O powodzeniu każdego z podjętych przedsięwzięć decyduje wiele czynników. Niewątpliwie…
Thumb_zrzut_ekranu_2015-09-14_o_14.06.04
2015-09-14
Jako bloger i doradca ds. ekonomii społecznej, analizując rynek usług marketingowych dla spółdzielni socjalnych, zrozumiałam, że - choć w teorii cała spółdzielcza społeczność rozumie jak marketing…
Thumb_motywacja
2015-07-21
Dlaczego tak wielu społeczników, pomimo braku finansowych profitów, działa na rzecz swojej małej ojczyzny lub kogoś, kto jest w gorszej sytuacji życiowej niż oni? Z punktu widzenia psychologii da się…