Umiejętności przywódcze w działaniach społecznych, czyli o byciu skutecznym liderem

Slider_big_man
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
21.12.2015
Dobry lider jest potrzebny każdemu przedsięwzięciu. Tam, gdzie pojawia się grupa, tam zawsze wyłania się przywódca – formalny bądź nieformalny. Skuteczny lider w projekcie społecznym potrafi popchnąć go na właściwe tory, pobudzić do działania uśpioną okolicę i zaangażować ludzi. Lider lokalny jest motorem napędowym zmian. Zespół pozbawiony mądrego przewodnictwa działa chaotycznie I trudno mu doprowadzić sprawy do końca. Zastanówmy się zatem, jakimi umiejętnościami powinien się odznaczać dobry lider?    

- potrafi tworzyć wizję – pamiętacie wystąpienia Steve’a Jobsa? Był on człowiekiem, który w mistrzowski sposób dostarczał inspiracji i tworzył wizję. Ktoś powie: po co to wszystko? Liczy się przecież ciężka praca, a nie sprzedawanie opowieści. A jednak, porywająca historia i wizja sukcesu potrafią dostarczyć załodze motywacji do pracy i pozwalają utożsamić się z celem oraz wartościami, jakie przyświecają projektowi.    

- ma wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne – słucha swojego zespołu i potrafi przekazywać informacje zwrotne w taki sposób, by pełniły funkcję rozwojową. Wie, jak komunikować się z grupą. Jest asertywny i otwarty na pomysły swoich podwładnych.     

- umie delegować zadania – zna swój zespół i wie, kto w jakich zadaniach sprawdzi się najlepiej. Dopasowuje specyfikę pracy do talentów i kompetencji ludzi. Umie kierować ich pracą, odpowiednio zlecając zadania i egzekwując ich wykonanie.    

- potrafi motywować - wie, że motywowanie metodą kija i marchewki skutkuje co najwyżej wywołaniem lęku u motywowanego. Potrafi wzbudzać motywację wewnętrzną, precyzyjnie określając cele i dbając o dawanie regularnego feedbacku na temat postępów. Tworzy dobrą atmosferę, w której chce się podejmować wyzwania, a nie tylko przetrwać.      

- nie jest autorytarny - zarządzanie autorytarne powoli odchodzi do lamusa. Od współczesnego lidera oczekuje się w większym stopniu umiejętności komunikacyjnych i dialogu, niż wzbudzania strachu u swoich podwładnych. Psychologowie udowodnili, że zespoły zarządzane przez demokratycznych liderów działają skuteczniej, a ludzie chętniej dzielą się swoimi pomysłami i umiejętnościami, gdy nie czują przymusu i lęku przed karą.   

Źródło fotografii: www.unsplash.com