Design thinking – czyli jak zaprojektować zmianę społeczną?

Slider_big_photo-1432821596592-e2c18b78144f
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
03.02.2016
Wrażliwość na sytuację innych – czyż nie od tego wszystko się zaczyna? Już sam fakt, że jednym z etapów pracy metodą design thinking jest „empatia“ sprawia, że warto ją polecić każdemu, kto jest zainteresowany działalnością społeczną.  

Obserwujemy nasze otoczenie, widzimy konieczność zmian, jesteśmy chętni i gotowi do działania, ale nie wiemy od czego zacząć lub zaczynamy działać szybko i na oślep, tracąc cenną energię. A przecież nie o to chodzi. Dlatego – zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie lub zniechęcimy się z powodu braku perspektyw czy niepowodzeń – warto poznać metody pracy, które pomogą nam obrać właściwy kurs i przyjąć skuteczną strategię. Dziś Waszej uwadze polecamy, bardzo popularną w ostatnim czasie, metodę pracy projektowej tzw. design thinking.
 

Czym jest design thinking?
Design thinking to metoda wywodząca się z wzornictwa, wykorzystywana w procesie opracowywania innowacyjnych przedmiotów użytkowych. U jej podstaw leży łączenie kreatywności z użytecznością oraz korzystanie z opinii potencjalnych użytkowników przed nadaniem nowej rzeczy ostatecznego kształtu. Metoda ta została zaimplementowana do tworzenia produktów i usług, a jednym z jej intensywnie rozwijanych obszarów jest sfera zaspokajania potrzeb społecznych. W przypadku tworzenia innowacji społecznych, design thinking dostarcza całej gamy użytecznych narzędzi, które pomagają skutecznie zaprojektować produkt, strategię czy usługę zaspokajającą potrzeby szerokiej grupy odbiorców. Społecznicy mogą swobodnie korzystać z tej metody, projektując zarówno namacalne zmiany w swoim otoczeniu – na przykład nowy plac zabaw czy miejsce spotkań, jak i akcje o charakterze społecznym, np. cykle szkoleń czy festiwale.  

Zacznij od zespołu!

Metoda design thinking opiera się na zbudowanu interdyscyplinarnego zespołu. Chodzi o to, aby połączyć różnego rodzaju umiejętności i zdolności, tj. kreatywność,  myślenie analityczne. zmysł obserwacji, wrażliwość. Etap budowania zespołu to dobra okazja, aby wziąć pod uwagę swoich znajomych czy sąsiadów. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ciekawe „projektowo“ osoby znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu.  Nie muszą być to ludzie o zacięciu „społecznikowskim“, ważne – aby dzięki swojemu doświadczeniu i predyspozycjom osobowościowym – pomogły nam spojrzeć na problem z różnych  perspektyw. Pamiętajmy, że jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji, stąd też od współpracowników potrzebujemy zaangażowania na poziomie kilku lub kilkunastu godzin, a nie stałego zobowiązania. Wiedząc, że chodzi o maksymalnie kilka spotkań, nawet najbardziej zajęta osoba będzie bardziej skłonna do współpracy. Być może część naszego zespołu koncepcyjnego z czasem odkryje w sobie duszę społecznika i postanowi zaangażować się także na poziomie realizacji naszego projektu.  

Etapy pracy w ramach Design Thinking

Gdy uda nam się stworzyć zespół projektowy, czas zabrać się do pracy! Design thinking zakłada działania w ramach następujących etapów:
- empatia – poznanie problemu poprzez obserwację grupy, której on dotyczy; ·      
- definicja – dokładne zdefiniowanie problemu na podstawie informacji zebranych w etapie pierwszym;

- tworzenie – burza mózgów i stworzenie jak największej liczby możliwych rozwiązań;
- prototyp – selekcja najlepszych pomysłów i przystąpienie do opracowania prototypowego rozwiązania;
- testowanie – zaproszenie użytkowników do przetestowania prototypowego rozwiązania   Metoda design thinking ma charakter iteracyjny – to znaczy, że wszystkie etapy procesu mogą być powtarzane aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego efektu.  

Dlaczego warto skorzystać  z design thinking w działalności społecznej?
Działalność społeczna to dziedzina, w której przenikanie się różnych branż i umiejętności stanowi jedną z największych wartości. Oprócz tego jest to sfera, w której pozytywne skutki podejmowanych działań mogą zmienić jakość czyjegoś życia, a nawet zmienić ludzki los. Marzeniem każdego społecznika jest wypracowanie takich rozwiązań, które nie będą miały jedynie doraźnego charakteru, ale w sposób trwały poprawią jakość życia naszej okolicy i jej mieszkańców. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie metod, które pomogą nam osiągnąć ten cel. Design thinking jako metoda oparta na pracy zespołowej i wymagająca interakcji z odbiorcami pomaga budować zaufanie społeczne, zwiększa szanse na realną, a nie tylko chwilową zmianę.