Społecznik 2.0

LUDZIE, czyli… kim jesteśmy i kogo szukamy? Jesteśmy społecznością społeczników. Skupiamy ludzi, dla których “jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Szczególnie, jeśli jest to zmiana na rzecz lokalnych społeczności. Wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do współdziałania i ożywiania najbliższej okolicy. Niezależnie o jaką koncepcję chodzi, wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej niż w pojedynkę.


Koncentrujemy się na małych grupach, wspólnotach, którym można przyjrzeć się z bliska. Dzięki temu, dokładniej rozpoznać potrzeby danej społeczności i wprowadzić prawdziwie owocne zmiany. Żyjąc w jednej dzielnicy czy na tej samej ulicy, najlepiej wiemy, czego w niej brakuje. A to ławki, na której można zamienić parę słów z sąsiadką, a to oznaczeń niebezpiecznego przejścia dla pieszych tuż przy osiedlowej podstawówce. By zaradzić takim i podobnym sytuacjom, czasem wystarczy liderktóry zrobi pierwszy krok, zainspiruje ludzi do współpracy i wskaże im kierunek działań. Takich liderów szukamy i dla nich tworzymy platformę Społecznik 2.0.  

Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Czyli SGB-Bank SA oraz ponad 200 Banków Spółdzielczych działających w całej Polsce. Co to ma wspólnego z działalnością bankową? Z działalnością Banków Spółdzielczych – ma właśnie bardzo wiele, bo wspieranie lokalnej społeczności mają wpisane w swoje DNA od stuleci. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że same są lokalne. Banki Spółdzielcze to banki polskie. Nie miewają zagranicznej centrali, która decydowałaby o warunkach kredytów, dysponowała zyskami w zależności od światowej koniunktury czy mody. Banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej są odrębnymi, autonomicznymi instytucjami z pełną władzą i decyzyjnością na miejscu. Zależy im na rozwoju lokalnej infrastruktury, podnoszeniu jakości życia społecznego, bo same są jego częścią. Społeczności lokalne to ich społeczności! Bliscy i dalsi sąsiedzi, mieszkańcy tych samych miejscowości, użytkownicy tych samych dróg, skwerów czy podwórek. Dlatego część wypracowanych zysków chętnie inwestują w mądre działania na terenie, na którym funkcjonują. Razem wypracowują wiele dobrego!

IDEA, czyli… o co chodzi z 2.0?   

Cel, jaki przyświeca Społecznikowi 2.0, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Społecznik 2.0 stoi po stronie osób, które:
  • dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian
  • mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności
  • dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich „małych ojczyznach”
  • biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać. 
Społecznik 2.0 wspiera wyżej opisane postawy w sposób holistyczny. Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak zacząć? Skąd czerpać wiedzę? Gdzie znaleźć ludzi chętnych do wspólnej aktywności i zaangażowania? Czy wreszcie - skąd pozyskać środki na realizację projektu?

Zatem jeśli masz pomysł na remont osiedlowego skwerku (ale brak Ci umiejętności technicznych), chcesz założyć klub językowy dla dzieci (ale władasz biegle tylko językiem polskim) albo masz w głowie plan organizacji świetlicy dla seniorów (ale brak Ci funduszy na remont lokalu) dołączenie do platformy Społecznik 2.0 znacznie zwiększy szanse na realizację Twoich pomysłów, wyposażając Cię w wiedzę i potrzebne do osiągnięcia celu środki! A także dając możliwość spotkania ludzi myślących podobnie jak Ty – może zechcą dołączyć do projektu?

Dzięki współpracy, zyskujesz więcej i przybliżasz się do tego, by Twój projekt zaistniał nie tylko w głowie, ale stał się rzeczywistością.
 

PLATFORMA, czyli… jak działa 2.0?

Platforma jest narzędziem służącym realizacji opisanej wyżej idei. Wykorzystując potencjał, jaki drzemie w nowych technologiach, zapraszamy Was do współtworzenia wyjątkowego miejsca w sieci, gdzie spotykają się społecznicy i osoby zaangażowane w sprawy lokalne. Platforma ta ma ułatwić współpracę oraz umożliwić pozyskiwanie dla swoich inicjatyw wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego.

Internet daje szansę na szybką, sprawną i owocną wymianę poglądów. Jest polem toczenia się dyskusji w kwestiach globalnych i lokalnych. Umożliwia jednoczenie się we wspólnej sprawie. Społecznik 2.0 obrał sobie za cel dawanie narzędzi, które pozwolą przekuć tę wymianę myśli i doświadczeń w realne działanie. Słowem: zamienić plany w działania na rzecz zmian w najbliższej okolicy.

Oprócz Spółdzielni Pomysłów, czyli bazy inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność, na naszej platformie docelowo znajdziecie także narzędzia umożliwiające wymianę umiejętności i wiedzy. Ponadto uzyskacie wsparcie mentorskie doświadczonych społeczników czy informacje zwrotne na temat swoich pomysłów od innych członków społeczności.

Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, bądź chcielibyście wesprzeć projekt, to zapraszamy do kontaktu! Nasz adres to: redakcja@spolecznik20.pl


SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW

Sp_item