Społecznik 2.0

LUDZIE, czyli… kim jesteśmy i kogo szukamy? Jesteśmy społecznością społeczników. Skupiamy ludzi, dla których “jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Szczególnie, jeśli jest to zmiana na rzecz lokalnych społeczności. Wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do współdziałania i ożywiania najbliższej okolicy. Niezależnie o jaką koncepcję chodzi, wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej niż w pojedynkę.


Koncentrujemy się na małych grupach, wspólnotach, którym można przyjrzeć się z bliska. Dzięki temu, dokładniej rozpoznać potrzeby danej społeczności i wprowadzić prawdziwie owocne zmiany. Żyjąc w jednej dzielnicy czy na tej samej ulicy, najlepiej wiemy, czego w niej brakuje. A to ławki, na której można zamienić parę słów z sąsiadką, a to oznaczeń niebezpiecznego przejścia dla pieszych tuż przy osiedlowej podstawówce. By zaradzić takim i podobnym sytuacjom, czasem wystarczy lider, który zrobi pierwszy krok, zainspiruje ludzi do współpracy i wskaże im kierunek działań. To właśnie z myślą o nich powstał serwis Społecznik 2.0 

IDEA, czyli… o co chodzi z 2.0?   

Cel, jaki przyświeca Społecznikowi 2.0, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Społecznik 2.0 stoi po stronie osób, które:
  • dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian
  • mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności
  • dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich „małych ojczyznach”
  • biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać. 
Społecznik 2.0 wspiera wyżej opisane postawy w sposób holistyczny. Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak zacząć? Skąd czerpać wiedzę? Gdzie znaleźć ludzi chętnych do wspólnej aktywności i zaangażowania? Czy wreszcie - skąd pozyskać środki na realizację projektu?

PLATFORMA, czyli… jak działa 2.0?

Platforma jest narzędziem służącym realizacji opisanej wyżej idei. Wykorzystując potencjał, jaki drzemie w nowych technologiach, zapraszamy Was do współtworzenia wyjątkowego miejsca w sieci, gdzie spotykają się społecznicy i osoby zaangażowane w sprawy lokalne. Platforma ta ma ułatwić współpracę oraz umożliwić pozyskiwanie dla swoich inicjatyw wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego.

Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, bądź chcielibyście wesprzeć projekt, to zapraszamy do kontaktu! Nasz adres to: redakcja@spolecznik20.pl