Psychologiczne korzyści z bycia społecznikiem

Slider_big_zrzut_ekranu_2016-01-04_o_15.18.29
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
04.01.2016
Społeczniku, zastanawiałeś się kiedyś po co Ci to całe społecznikostwo? Założę się, że choć raz przemknęło Ci przez myśl: “może lepiej siedzieć wygodnie na kanapie niż przejmować się tym, co dookoła i zabiegać o zmiany?” Chyba każdy, kto angażuje się społecznie, pomaga innym i robi coś dla dobra społecznego miewał chwile, że zastanawiał się “po co mu to?”  

Piramida Maslowa
 

No właśnie “po co?” Odpowiedź na to pytanie daje psychologia, a konkretniej tzw. piramida Maslowa. To koncepcja objaśniająca hierarchię ludzkich potrzeb, którą graficznie można przedstawić w ten sposób:
 

Według autora piramidy działania każdego z nas są powodowane w pierwszej kolejności przez chęć zaspokojenia tzw. potrzeb niższego rzędu, a w drugiej kolejności potrzeb wyższego rzędu. Maslow wychodził z założenia, że –gdy człowiek zaspokoi potrzeby fizjologiczne i potrzeby bezpieczeństwa –zyskuje przestrzeń do realizowania innych, bardziej wyrafinowanych dążeń. Słowem, gdy jesteśmy najedzeni, wyspani, mamy dach nad głową, jesteśmy zdrowi i nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, zaczynamy się koncentrować na tworzeniu relacji społecznych, zdobywaniu uznania otoczenia, realizowaniu swoich pasji i pomaganiu innym.  

Społecznik i jego potrzeby
 

Działania społeczne można wyjaśnić tym, że pozwalają nam one zaspokajać trzy potrzeby wyższego rzędu wyróżnione przez Maslowa:
 

1) potrzebę afiliacji 
– działając z innymi i dla innych, chcąc nie chcąc przebywamy z ludźmi i współpracujemy dla osiągania wspólnych celów. To świetne okoliczności, by zaspokoić potrzebę tworzenia więzi, które są nam niezbędne dla zachowania dobrej kondycji psychicznej.  

2) potrzebę szacunku i uznania
 
– działając na rzecz innych, upiększając swoją okolicę, angażując się w inicjatywy prospołeczne, zyskujemy uznanie w oczach własnych i innych ludzi. Każdy człowiek ma potrzebę bycia docenianym. Wiedząc, że robimy coś dobrze, wzmacniamy swoje poczucie wartości, czujemy się kompetentni i sprawczy. Zdobywamy, dzięki temu moc do dalszych działań.

3) potrzebę samorealizacji to dążenie człowieka do spełnienia własnych ambicji, a także robienia czegoś dla innych. Każdy, kto zaspokoił potrzeby stojące niżej w hierarchii Maslowa, będzie chciał realizować siebie. Niektórzy poprzez pielęgnowanie swoich pasji, uprawianie sportu czy dokształcanie się, a inni poprzez poprawianie losu potrzebujących czy działanie na rzecz zmian w swoim otoczeniu.