Porady Agnieszki Chlebowskiej i Roberta Ogurkisa

Slider_big_agaandrobert-1
PORADY EKIPY SPOŁECZNIKA
11.08.2014
Tworząc działania animacyjno-społeczne warto rozgraniczyć w swoim podejściu ujmowanie sztywno-projektowe, jak i te kompletnie wykraczające poza ramy zasad, bądź schematów. O ile łatwiej jest obracać się wokół skrupultnie przygotowanego budżetu, celów i misji, o tyle podejście otwarte na zmiany, nawet w etapie realizacji projektu pozwala widzieć człowieka, społeczność lokalną na pierwszym miejscu. Owe rozróżnienie pozwoli weryfikować te założenia i oczekiwania podejmowanych działań, które odbiegają od rzeczywistości społecznej danej zbiorowości.

Podejmując próbę stworzenia porad merytorycznych dla młodych społeczników w fazie wstępnej posłużyliśmy się uproszczonym i mocno uogólnionym podziałem etapowym. Wskazówki również mają charakter ogólnikowy, zaś ich celem jest podzielenie się własnymi doświadczeniami z przedsięwziętych działań. Każdy zaś pomysł wymaga indywidualnego podejścia, wskazówki natomiast będą wtedy miały zabarwienie zdecydowanie szczegółowe.

Aga Chlebowska i Robert Ogurkis


I. Etap poszukiwań
 
1. Stań się śledczym/śledczą na lokalnej mapie potrzeb.
2. Rozmawiaj z ludźmi, obserwuj przestrzeń.
3. Jeśli chcesz działać dla ludzi – działaj z ludźmi.
4. Zbieraj inspiracje – zapisuj, dokumentuj swe obserwacje.
5. Bądź odważny/odważna.

II. Etap przekuwania
1. Przyjmij opowiedzialność za swoje działania.
2. Nie narzucaj swojej wizji na zmianę.
3. Szczegóły są ważne – bądź czujny/czujna.
4. Poszukaj wsparcia swych działań, doświadczenie partnerstwa jest bardzo cenne.
5. Nie ograniczaj się do założeń wstępnych.

III. Etap realizacji

1. Wróć pamięcią do początków, tak naprawdę ten etap zaczął się już wtedy.
2. Bądź otwarty/otwarta, weryfikuj swoje oczekiwania.
3. Dbaj o jakość działań.
4. Zadbaj o odpowiednie kanały informacji.
5. Sensem działań jest przede wszystkim sam proces.