Nie tylko granty. Jak zdobyć pieniądze na działania lokalne?

Slider_big_kaboompics.com_young_woman_thinking_with_pen_while_working_-_studying_at_her_desk__1_
PORADY EKIPY SPOŁECZNIKA
30.03.2015
Skąd wziąć pieniądze na działalność organizacji? Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor1 jedne z głównych źródeł finansowania fundacji i stowarzyszeń to środki rządowe i samorządowe oraz wsparcie od zagranicznych organizacji pozarządowych. Małym organizacjom i grupom nieformalnym nierzadko trudno jest się odnaleźć w gąszczu dokumentów i procedur. Tylko nieliczni opanowali łączenie misji z posługiwaniem się specyficzną, urzędniczą nomenklaturą. Szczególnie trudno jest uzyskać dofinansowanie na inicjatywy lokalne, o małym zasięgu, nietypowe. Niestety, często projekty, na które nie udało się zdobyć grantu nie zostają zrealizowane.

Wiele organizacji posiada fantastyczne zasoby: aktywną społeczność, zaangażowanych wolontariuszy, ale nie posiada własnych pieniędzy, zapewniających jej stabilność i ciągłość działań. Odpowiedzią na ten problem może być wykorzystanie narzędzi fundraisingowych. Fundraising to planowe, etyczne i skuteczne zbieranie pieniędzy, które mają służyć dobru wspólnemu.Do narzędzi fundraisingowych należą m.in.: aukcje, loterie, charytatywne smsy, kampanie listowne, telefundraising, wpłaty przez internet, a także zbieranie składek członkowskich, odpłatna działalność statutowa czy prowadzona przez organizację działalność gospodarcza. Jeżeli myślimy o przeprowadzeniu kampanii fundraisingowej, aspekt lokalności może być dużym atutem. Najważniejszy jest bowiem cel – im bliższy i bardziej zrozumiały dla potencjalnych darczyńców, tym lepiej. Dużo łatwiej skrzyknąć grupę ludzi i namówić ich do wyremontowania pobliskiego, zdewastowanego placu zabaw, niż do wsparcia organizacji działającej na rzecz praw człowieka w odległym kraju. Formułując cele, wokół których będziemy budować naszą kampanię, należy zaakcentować, co zmieni się w otoczeniu darczyńcy, jeśli wesprze inicjatywę swoim czasem, pieniędzmi lub usługami. Bo fundraising to nie zawsze zbieranie pieniędzy. Dużo bardziej wartościowy może się okazać czas, jaki mieszkańcy zechcą poświęcić na rozwijanie danej inicjatywy, dary rzeczowe, czy szczególne umiejętności lub kontakty uczestników przedsięwzięcia.Jakie narzędzia mogą sprawdzić się w przypadku działań lokalnych? Warto pomyśleć o zbiórkach publicznych. Pod tym pojęciem kryje się m.in.: zbieranie pieniędzy do puszki, sprzedaż cegiełek czy zbiórki darów rzeczowych. Pamiętajmy jednak, że organizowanie takiej zbiórki jest regulowane specjalną ustawą, z którą należy się dokładnie zapoznać. Należy również posiadać zgodę odpowiedniego przedstawiciela administracji publicznej. To od nas zależy jaki kształt przybierze zbiórka. Nie ma co jednak liczyć na pokaźny zysk, jeżeli nasze działania ograniczymy do rozstawienia kilku samotnych skarbonek w supermarketach i kościołach. Zbiórkę warto połączyć z lokalna imprezą – koncertem, festynem, urodzinami miasta i zaprosić do współpracy wolontariuszy, np. uczniów pobliskiej szkoły (muszą mieć ukończone 16 lat). Można też zorganizować wydarzenie o bardziej doniosłym charakterze i zaprosić lokalną społeczność na imprezę dobroczynną np. charytatywny koncert, bal, aukcję albo wydarzenie sportowe. Zysk z takiej imprezy, przeznaczany jest na określony z góry, ważny społecznie cel. Organizacja takiego przedsięwzięcia to duże wyzwanie – warto zaangażować w nie przedstawicieli lokalnego biznesu i samorząd. A może w naszej miejscowości urodził się znany aktor lub sportowiec, który chciałby wesprzeć nas w działaniach promocyjnych?

Kolejną metodą, jest przeprowadzenie kampanii zachęcającej do odpisania od rocznego podatku 1%. Dotyczy to jednak tylko tych organizacji, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to dobra okazja do wypromowania swojej organizacji, pokazania zalet i pochwalenia się dokonaniami. Zawsze pamiętajmy też, aby dbać o wiarygodność i transparentność swojej organizacji. Publikacja sprawozdań finansowych to nie tylko obowiązek, to też doskonała możliwość pokazania darczyńcom jak efektywnie zarządzamy organizacją i powierzonymi nam pieniędzmi. Narzędzia fundrasingowe są bardzo różnorodne, ale dostosowanie ich do specyfiki organizacji to już połowa sukcesu!

Magdalena Przygońska

http://www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf
2 Za Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu