Jak nawiązać współpracę międzysektorową? O społecznej odpowiedzialności biznesu

Slider_big_fundacja2
PORADY EKIPY SPOŁECZNIKA
23.04.2015
Termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) przybył do Polski wraz z rozwojem dużych, międzynarodowych korporacji. Wg normy ISO 26000 oznacza on „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko". To obco brzmiące sformułowanie obejmuje szereg praktyk z zakresu etycznego zarządzania firmą, poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska i zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej, które mają przyczynić się do zdrowia i dobrobytu społeczeństwa oraz uwzględniać oczekiwania pracowników, klientów, dostawców i środowiska lokalnego.

Zwłaszcza aspekt działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wydaje się szczególnie wart uwagi.
W celu realizacji powyższych postulatów, wiele korporacji powołuje do życia tzw. fundacje korporacyjne, które niejako w imieniu firmy realizują ważne społecznie inicjatywy. Nierzadko fundacje korporacyjne posiadają własne programy grantodawcze, w ramach których finansują działania zgłaszane przez inne organizacje pozarządowe. Jednym z popularniejszych sposobów zaangażowania firmy w działalność społeczną jest też wolontariat pracowniczy. Polega on na szeroko pojętej działalności charytatywnej, wykonywanej przez pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, przeważnie na rzecz organizacji pozarządowej.

Wolontariat może mieć charakter merytoryczny – wtedy pracownicy dzielą się swoją profesjonalną wiedzą, np. na temat zarządzania finansami czy promocji, ale często też po prostu pracują fizycznie – remontują dom dziecka czy sprzątają zaniedbane podwórko. Wolontariat jest dobrym narzędziem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników, podnoszenia ich motywacji i wzmacniania identyfikacji z firmą. Często współpraca między firmą a organizacją pozarządową, nawiązana przy okazji jednorazowej akcji przeradza się w trwałe partnerstwo. Mówimy wtedy o współpracy międzysektorowej. Duże firmy wspierają organizacje, najczęściej przekazując darowizny pieniężne. Takie współdziałanie biznesu i III sektora niesie ze sobą ogromny potencjał.

Jak jednak zdobyć partnera ze świata biznesu, będąc małą organizacją pozarządową? Czy współpraca z korporacją jest zarezerwowana tylko dla dużych podmiotów? Niekoniecznie. Liczy się ciekawy pomysł i jakość oferty jaką złożymy potencjalnemu partnerowi. Od czego zacząć?

  1. Znajdź przedsiębiorstwo, z którym masz coś wspólnego, np. podobną grupę docelową, zbieżne ideały. Przygotuj ofertę dedykowaną tej konkretnej firmie, zaakcentuj wspólne obszary. Zrobi to o wiele lepsze wrażenie, niż uniwersalna oferta rozsyłana masowo.
  2. Opisz swój pomysł konkretnie, w punktach, ale pokaż też, że jesteś elastyczny. Daj firmie wybór, zaprezentuj różne obszary, w których moglibyście podjąć współpracę.
  3. Pokaż, co Ty jako organizacja masz do zaoferowania (np. gruntowną znajomość dziedziny, zespół specjalistów). Napisz, jakie korzyści z współpracy z Twoją organizację odniosą pracownicy danej firmy.
  4. Dotrzyj do właściwej osoby – dowiedz się, kto w danym przedsiębiorstwie jest odpowiedzialny za strategię CSR. Wtedy masz większe szanse, że Twoja oferta zostanie przeczytana.
  5. Pomyśl o innych sposobach, jakimi firma mogłaby wesprzeć Twoje działania. Nie musisz prosić tylko i wyłącznie o pieniądze. Może lepiej poprosić o użyczenie sali na warsztaty? Albo spytać czy kadra przedsiębiorstwa mogłaby przeprowadzić szkolenie w Twojej organizacji?
  6. Zaproponuj podział obowiązków i pamiętaj, by był on sprawiedliwy.
  7. Duże przedsiębiorstwa mają swoje własne regulacje i regulaminy. Zanim wyślesz ofertę upewnij się, czy Twoja propozycja mieści się w obszarze, jaki wspiera firma.
Powodzenia!
Magdalena Przygońska