Objazdowy Dom Kultury

Slider_big_objazdowydomkultury
TO DZIAŁA
02.11.2015
W dzisiejszym świecie, kiedy czasu brakuje prawie na wszystko, często stoimy przed dylematem: co wybrać? Jak spędzić chwile wolne od pracy czy stresów. Wielu z nas, mimo chęci, nie decyduje się ostatecznie na nic, regenerując siły w domowych pieleszach.

Cierpi na tym kultura, kreatywność i dusza. Kontakt ze sztuką, mimo że wyjątkowo rozwijający, często jest jednym z ostatnich wyborów na liście pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Grupa osób z Fundacji Monmonde postanowiła to zmienić. „Jeśli Mahomet nie chce przyjść do góry…” – każdy z nas zna zakończenie przysłowia. Górą w tym wypadku jest kultura, która dzięki powołanemu przez Monmonde Objazdowemu Domowi Kultury gości w wioskach gminy Dębowiec (Cieklin, Łazy Dębowieckie, Zarzecze, Dębowiec, Folusz). Co oferuje ODK?

Z grubsza to cykl działań artystycznych i społecznych, który ma na celu zainicjowanie rozmów dotyczących problemów gminy oraz, co oczywiste, ożywienie kulturalne tych terenów. Warto w tym miejscu podkreślić, że udział w działaniach proponowanych przez ODK jest bezpłatny (to zasługa Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który dofinansował przedsięwzięcie). Całość podzielona jest na trzy moduły. Pierwszy z nich skupia się na sztuce i kulturze. To w jego ramach odbywały się przeróżne warsztaty skierowane dla osób w każdym wieku: teatralne i recytatorskie, które pomogły przygotować etiudy oparte na lokalnych historiach, muzyczne – których celem było utworzenie wielopokoleniowego zespołu, a także takie, które pozwolą zwiększyć zdolności manualne uczestników (warsztaty rękodzieła, malarskie i plastyczne).

Na osobne wspomnienie zasługują warsztaty „dizajnu”, jak nazwali je organizatorzy. Ich celem jest nadanie drugiego życia zapomnianym przedmiotom i miejscom oraz warsztaty „Odpowiedzialni społecznie”, które uczyły uczestników dialogu usystematyzowanego. Rdzeniem drugiego modułu są warsztaty współpracy w grupie. Pomogą one nazwać i rozpoznać problemy lokalnej społeczności. Ponadto, pozwolą zdobyć wiedzę na temat projektów: zarządzania nimi i finansowania. Na koniec 15-osobowa grupa będzie miała okazję zrealizować własne inicjatywy. Ostatnim modułem jest pokaz „Weekend z kulturą”, który będzie jednocześnie pełnił funkcję finału i podsumowania całej inicjatywy. Będzie to przestrzeń, w której miejsce znajdą fotografie wykonane podczas trwania inicjatywy ODK, prace plastyczne uczestników warsztatów i film nakręcony w trakcie realizacji zadania.

Objazdowy Dom Kultury swoją misję rozpoczął w lipcu, a zakończy ją w grudniu. Propozycje organizatorów znajdują szeroki odzew wśród mieszkańców 5 miejscowości w gminie Dębowiec. Być może będzie to początek systematycznych działań na tym obszarze, który pozwoli kulturze na stałe zagościć w Cieklinie, Łazach Dębowickich, Zarzeczu, Dębowcu i Foluszu. Pamiętać bowiem trzeba, że obcowanie z kulturą zawsze jest obcowaniem z drugim człowiekiem. Pozwala zbliżyć się do niego, poznać go i zrozumieć. W skali społeczności prowadzi to do większej integracji i może skutkować znalezieniem odpowiedzi na trudności trapiące lokalną społeczność.  

Na zdjęciu: Koncert zespołu Rusychi - Kopaniny II, sierpień 2015, autor: Kolektyw Multimedialny robinholm.com