O potrzebie kształcenia przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych

Slider_big_zrzut_ekranu_2015-12-28_o_15.15.50
TO DZIAŁA
28.12.2015
Pójście do przedszkola stanowi moment przełomowy w życiu dziecka oraz jego rodziców. Jeszcze do niedawna oferta przedszkolna nie była odpowiednio dostosowana dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z różnym stopniem niepełnosprawności, mimo tego, że ustawa o systemie oświaty zapewnia dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół. Jednak ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, w myśl istniejących przepisów, podejmuje dyrektor placówki. Na szczęście, nasz rynek usług edukacyjnych, zmienia się na lepsze, chociaż jest to zmiana zbyt powolna. Nadal brakuje placówek edukacji przedszkolnej o charakterze integracyjnym czy też specjalnym w mniejszych miejscowościach. Dużą rolę przy tworzeniu tego typu inicjatyw odgrywają organizacje pozarządowe, inicjatywy prywatne i oddolne. Takim typem działania jest inicjatywa trzech kobiet, założycielek Akademii Edukacji Montessori „Małpi Gaj” w Poznaniu, przy pomocy ze strony Fundacji Pomocna Mama.

Warto zauważyć, że przedszkole będzie bezpłatne, co na pewno stanowi ważną informację dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Od stycznia 2016 roku dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat zostaną objęte opieką oraz wychowaniem zgodnym z pedagogiką Montessori. Opiera się ona na założeniu, że nie należy tłumić spontaniczności i kreatywności dzieci (czego zaprzeczeniem, według Marii Montessori była szkolna ławka). Ten nurt wychowania akcentuje wszechstronny rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny i duchowy dzieci. Pomysłodawczynie przedsięwzięcia zapewniają, że w przedszkolu dzieci będą miały wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, jak również fizjoterapeutyczne. Docelowo ma powstać 40 miejsc dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które będą mogły przebywać na terenie placówki w godzinach od 6 do 18.

Z całą pewnością takie inicjatywy wspierają rodziców i opiekunów, którzy w  bardzo wielu przypadkach zajmują się dziećmi niemalże 24 godziny na dobę. Dzięki przedszkolom specjalnym (integracyjnym) dzieci otrzymują profesjonalną opiekę, dzięki której lepiej się rozwijają. Rodzice i opiekunowie z kolei są nie tylko odciążeni od pewnych obowiązków, ale również mogą rozważyć powrót do pracy zawodowej.

Trzeba zauważyć, że liczba przedszkoli w Polsce wzrasta z każdym rokiem, jednak wciąż oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydaje się być niewystarczająca. Dlatego tak istotne jest wspieranie oddolnych inicjatyw, które będą promowały rozwój przedszkoli, w których kładzie się nacisk na indywidualne podejście oraz edukację alternatywną.