Nie ma inicjatyw społecznych bez kreatywności

Slider_big_kreatywnosc
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
29.09.2016
Praca społecznika wymaga kreatywności. Wymyślanie wizji, tworzenie dobrze dobranych zespołów projektowych, kreowanie nowych rozwiązań. Szczypta twórczego myślenia jest niezbędna każdej osobie działającej na rzecz innych oraz swojego otoczenia. Jak być kreatywnym i pobudzać w sobie twórcze myślenie? 

Co stymuluje naszą kreatywność? 

1. Zainteresowanie i pasja. Nasza kreatywność jest większa, gdy wykonujemy zadania odpowiadające naszym zainteresowaniom i pasjom. Uruchamia się w nas wówczas motywacja wewnętrzna, dzięki której nie potrzebujemy zewnętrznej gratyfikacji do wykonywania zadania. Jest ono bowiem nagradzające samo w sobie.

2. Zaufanie w nasze umiejętności. Częściej uruchamiamy twórcze myślenie wtedy, gdy jesteśmy obdarzeni przez kogoś zaufaniem. Czy to przez przełożonego, lidera grupy projektowej czy przez swoich współpracowników. Gdy pracujemy w otoczeniu przyjaźnie nastawionych osób, gdy czujemy się akceptowani i szanowani nasza kreatywność ma szanse rozwinąć skrzydła.

3. Sami określamy efekty zadania. Gdy to inni wskazują, jakie rezultaty powinniśmy osiągnąć, trudniej nam tworzyć kreatywne rozwiązania. Swoboda działania sprzyja twórczemu myśleniu i motywuje nas do nietypowej aktywności.

4. Praca w grupie. Dzięki pracy zespołowej, mamy większe szanse na generowanie innowacyjnych rozwiązań, niż pracując w pojedynkę. Stare polskie przysłowie mówi: “co dwie głowy, to nie jedna”. Sprawdza się ono znakomicie, gdy mowa o kreatywności. Burze mózgów z mnóstwem pomysłów, odmienne spojrzenie różnych członków zespołów, dyskusje nad wypracowywaniem najciekawszych rozwiązań - wszystko to sprawia, że praca w grupie sprzyja kreatywności.

Co niszczy kreatywność?

1. Stres. Twórcze myślenie i kreowanie niestandardowych rozwiązań jest znacznie utrudnione, gdy jesteśmy narażeni na stres. W sytuacjach podwyższone napięcia zwykle działamy w sposób schematyczny, niewymagający większego zaangażowania, ponieważ większość naszej energii jest wówczas wydatkowana na radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Dlatego tak ważne jest, by do zadań twórczych zasiadać w momencie, gdy naszego umysłu nie zaprzątają problemy. 

2. Praca pod presją czasu. Gdy deadline’y nas gonią, a liczba zadań do wykonania wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do ilości czasu, nasza kreatywność zaczyna nas zawodzić. Pod presją czasu najczęściej wykonujemy proste, szablonowe rozwiązania. Podążamy utartymi ścieżkami i stosujemy sprawdzone drogi dojścia do celu, by zaoszczędzić cenny czas. Jeśli chcemy uaktywnić twórcze myślenie, powinniśmy działać bez pośpiechu. 

3. Brak wiary w siebie. Niska samoocena, brak wiary w siebie wzbudzają w nas lęk przed porażką. Wystraszeni tym, że nam się nie powiedzie rezygnujemy z eksperymentów, by nie narażać się na fiasko. Niestety, bez eksperymentowania nie ma nowych rozwiązań. Musimy podjąć ryzyko, by być twórczymi, a do tego jest potrzebna choć odrobina wiary w sukces. 

4. Konformizm. Podporządkowywanie się pomysłom innych, niewychylanie się z tłumu często skutkuje brakiem kreatywnych rozwiązań. Uruchamia się wtedy tzw. syndrom myślenia grupowego, czyli uleganie sugestiom i naciskom zespołu. Narzucamy wówczas na swoje indywidualne myślenie ramy autocenzury i podejmujemy decyzje zgodne z wolą większości tak, by nie narażać się na izolację grupy. Wiemy jednak dobrze, że kreatywne pomysły powstają często w sprzeciwie do dominujących tendencji czy najbardziej popularnych pomysłów. Musimy więc przezwyciężyć konformizm i syndrom grupowego myślenia, by podążać ścieżką kreatywności.