Kreatywność - zrób to sposobem! Techniki kreatywne w służbie społecznikom

Slider_big_pexels-photo-171198
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
03.01.2017
Kreatywność to jedna z umiejętności niezbędnych w byciu społecznikiem. Animowanie lokalnych społeczności wymaga twórczego myślenia, a deficyty środków finansowych generują potrzebę robienia „czegoś z niczego”. Inicjatywy sąsiedzkie też same się nie wymyślą. Jak stymulować własną kreatywność i sprawiać, by przychodziło nam do głowy więcej nietuzinkowych pomysłów? Jest na to kilka metod psychologicznych i narzędzi do zastosowania od zaraz. Podczas burzy mózgów będą jak znalazł - zachęcamy do czerpania inspiracji.  

1. Sześć kapeluszy myślowych De Bono

 
Edward De Bono to psycholog znany przede wszystkim jako autor niezawodnej metody wspierania twórczości i procesu dochodzenia do nowych rozwiązań. Służy ona jako świetne narzędzie do wymyślania i weryfikowania nowych rozwiązań podczas pracy w grupie, a do jej właściwego zastosowania potrzebne jest sześć osób. Jest nazywana metodą sześciu kapeluszy, ponieważ polega na tym, by spojrzeć na problem, który mamy do rozwiązania, z sześciu różnych perspektyw. Kapelusze symbolizują odmienne punkty widzenia, a osoby, które je zakładają (w wyobraźni lub rzeczywiście) starają się myśleć zgodnie z ich „charakterem” . I tak - czerwony kapelusz to kapelusz emocji i namiętności. Osoba, która go zakłada ma za zadanie ocenić dane rozwiązanie z punktu widzenia emocji, intuicji, przeczuć. Biały kapelusz symbolizuje obiektywizm - osoba, która go zakłada ocenia rozwiązanie „na chłodno” i kierując się logiką. Zakładając czarny kapelusz, przyjmujemy perspektywę pesymisty - doszukujemy się słabości, negatywów i zagrożeń. Jesteśmy krytycznie nastawieni wobec rozwiązania. Przeciwieństwem jest żółty kapelusz - symbol optymizmu. Gdy mamy go na sobie, wszystko widzimy w pozytywny sposób, nakładamy na nos „różowe okulary”. Zielony kapelusz symbolizuje możliwości - osoba, która go zakłada stara się wymyślić jak najwięcej alternatyw wobec zaproponowanego rozwiązania. Niebieski kapelusz monitoruje cały proces i pełni rolę moderatora dyskusji i sporządza wnioski z dyskusji. Więcej na temat zastosowania tej metody można przeczytać pod tym linkiem: bit.ly/2eJW6aG.  

2. Technika Napoleona

To prosta metoda podobna do tej z sześcioma kapeluszami. Polega na tym, by wejść w buty innej osoby, spoglądając na problem. Jako ludzie lubimy przyjmować egocentryczną perspektywę i spoglądać na problemy wyłącznie przez osobisty filtr naszych doświadczeń. Gdy jednak napotykamy na opór w myśleniu o nowych rozwiązaniach, warto przyłożyć do danego problemu perspektywę innej osoby, wcielając się w nią. Może to być postać rzeczywista lub fikcyjna - ważne, żeby postarać się spojrzeć na problem, na chwilę przejmując jej cechy charakteru, doświadczenia i oczekiwania. Powiedzmy sobie - a teraz spojrzę na ten problem oczami Myszki Mickey, potem zastanowię się, jak mógłby wyglądać z perspektywy Einsteina, następnie wcielę się w Napoleona. Możemy być zaskoczeni tym, jak wiele w myśleniu o rozwiązaniu zmienia perspektywa, jaką przyjmujemy.    

3. Korzystanie z prawej i lewej półkuli
 

W wymyślaniu nowych rozwiązań pamiętajmy o tym, by angażować w proces twórczy obie półkule mózgu. Generalnie jako ludzie mamy naturalną, osobowościową skłonność do aktywowania częściej jednej z nich. Tradycyjnie lewa półkula jest odpowiedzialna za logikę, analizę, mowę, fakty i połączenia przyczynowo-skutkowe. To półkula racjonalności i obiektywizmu. Natomiast prawa półkula utożsamiana jest z kreatywnością, wychodzeniem poza schematy, emocjami i empatią. Proces twórczy nie mógłby zaistnieć bez udziału obu półkul, dlatego staraj się stymulować je do działania naprzemiennie. Aby pobudzać prawą półkulę, stosuj techniki wymagające używania skojarzeń, metafor, burze mózgu. Aby aktywować lewą półkulę wykorzystuj wykresy, schematy i dane liczbowe. Dzięki holistycznemu podejściu, rozwiązanie problemu, do którego dążysz, powinno być jednocześnie twórcze i praktyczne.