Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Slider_big_tumblr_ndyve8fmfa1tubinno1_r1_1280
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
18.05.2015
Spółdzielnia socjalna jest szczególnym typem instytucji, która łączy cele gospodarcze i społeczne. Dla jej członków (co najmniej połowa z nich musi być zagrożona wykluczeniem społecznym) stwarza miejsca pracy, a te dają możliwość rozwoju osobistego i powodują chęć współdziałania i wprowadzania zmian w swoim otoczeniu.

Krok po kroku  
              
 
 I  

Grupa założycielska (minimum 5 osób lub 2 osoby prawne np. organizacje pozarządowe), w chwili decydowania się na powołanie spółdzielni, powinna mieć przemyślany pomysł na prowadzoną działalność. Wszystko zależy od umiejętności i możliwości uczenia się nowych rzeczy przez członków spółdzielni, a także ich zaangażowania. Dobrze jeśli wcześniej, na terenie swoich działań, zrobi się rozeznanie, czy istnieje zapotrzebowanie na konkretne usługi lub produkty.

II

Kiedy grupa ma na siebie pomysł, warto przejść do pisania statutu, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem. Określa cele oraz zasady funkcjonowania spółdzielni i musi być zaakceptowany podpisem przez każdego z jej członków. Należy także nadać nazwę organizacji, pamiętając, że musi się w niej znaleźć „spółdzielnia socjalna”.

III

Kolejnym krokiem, po którym wkracza się na drogę rejestracji w sądzie, jest spotkanie założycielskie. Podczas spotkania uchwala się powstanie spółdzielni, jej statut oraz zarząd, a głosy za i przeciw liczy komisja skrutacyjna w głosowaniu tajnym. Ważne, by spotkanie protokołować: zapisać wnioski, streścić najważniejsze kwestie. Po spotkaniu należy pieczołowicie przechowywać wszystkie dokumenty: listę członków, protokół z zebrania, uchwały, podpisany statut, zaświadczenia członków, które potwierdzają ich uprawnienia do założenia spółdzielni. Dokumenty te będą niezbędne podczas procedury rejestracji.

IV

Wniosek rejestracyjny (KRS W5) wraz z dokumentami i KRS WK (zgłoszenie osób z organów podmiotu) powinien być złożony w KRS maksymalnie 7 dni od zebrania założycielskiego. Warto podkreślić, że spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłat przy rejestracji w KRS.    

V

Następnym działaniem jest rejestracja w Urzędzie Skarbowym, gdzie zostanie nam nadany NIP. Należy również wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON. W ciągu siedmiu dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, należy zgłosić spółdzielnię w ZUS. Trzeba również zdeklarować, czy spółdzielnia decyduje się na rozliczenie VAT-u. Spółdzielnia powinna także otworzyć swoje konto bankowe, o którym informuje ZUS i Urząd Skarbowy.  

Cel

Opisane formalności są niezbędne do stworzenia nowych miejsc pracy, które mogą być formą terapii, zwłaszcza dla osób wychodzących z uzależnienia czy byłych więźniów. Poczucie budowania czegoś, za co bierze się odpowiedzialność od początku z pewnością ma znaczenie w postrzeganiu siebie i najbliższego otoczenia.