Jak organizować działania społeczne dla różnych typów temperamentów?

Slider_big_man-person-people-emotions
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
20.01.2017
Ilu ludzi tyle osobowości i temperamentów. Będąc społecznikiem, wprowadzając zmiany w sąsiedztwie i przygotowując wydarzenia, warto posiąść podstawy wiedzy psychologicznej, aby wiedzieć o tym, jak funkcjonują ludzie w zależności od typu temperamentu.  

Do dwóch podstawowych biegunów temperamentalnych zaliczamy introwertyków i ekstrawertyków. Ci pierwsi mają mniejsze biologiczne zapotrzebowanie na stymulację, a co za tym idzie - mogą sprawiać wrażenie spokojniejszych i mniej towarzyskich niż ekstrawertycy. Ci bowiem, aby osiągnąć optimum swojego funkcjonowania, potrzebują żyć w otoczeniu pełnym bodźców, zmian i nowości. Uwielbiają stymulację, są zaprogramowani na nawiązywanie licznych relacji społecznych.  

Znając tą krótką charakterystykę i grupę docelową, do której kierujemy nasze wydarzenie czy akcję społeczną, łatwiej będzie nam ocenić, w jakich typach aktywności może się ona lepiej odnaleźć. Czy jej członkowie preferują działania, w których mogą poczuć dreszcz adrenaliny, czy raczej wolą spokojną dyskusję i relaks na łonie natury? Te pytania warto sobie zadań, przygotowując ofertę działań sąsiedzkich.  

Innym klasycznym podziałem temperamentów jest klasyfikacja wywiedziona od Hipokratesa, która znalazła współczesną kontynuację np. w literaturze Littauer. Znalazły się w niej cztery typy temperamentu:  

1) Sangwinicy
- to osoby preferujące aktywność, żywotne i entuzjastyczne. Uwielbiają być w ruchu, a wokół nich zawsze wiele się dzieje. Sangwinicy nie znoszą samotności i w każdej sytuacji poszukujące towarzystwa. Mają wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, co sprawia, że przyciągają do siebie inne osoby.
 

2) Cholerycy
- to osoby funkcjonujące według schematu: „najpierw działaj, potem myśl”. Cechuje ich porywczość i duże zapotrzebowanie na bodźce, świetnie się czują w aktywnościach wymagających rywalizacji. Dobrze działają pod presją czasu i często wchodzą w role przywódcze.
 

3) Melancholicy
- to osoby preferujące działanie w spokojniejszym otoczeniu, wrażliwe na sztukę, lubiące abstrakcyjne dyskusje i mające zdolności twórczego myślenia. Melancholicy świetnie się sprawdzają w działaniach wymagających precyzji i dokładności.
 

4) Flegmatycy
- nie lubią być zaskakiwani. Lubią za to jasną strukturę, są rozważni i konsekwentni. Lubią spędzać czas sami ze sobą, mają spokojne, raczej introwertyczne usposobienie, są metodyczni i szczegółowi. 
 

Znając pokrótce charakterystykę wszystkich czterech typów, warto przyjrzeć się rodzajom aktywności, jakie mogą preferować”
 

1) Sangwinicy
- uwielbiają wszelkie aktywności, a szczególnie te, w których mogą poznawać nowych ludzi i z nimi współpracować. Dobrze się również czują w sytuacjach, gdy występują przed grupą.
 

2) Cholerycy
- preferują działania nastawione na zdrową rywalizację, wymagające poprowadzenia grupy do określonego celu. Lubią aktywności sprawnościowe, w których liczy się czas i szybkość działania. Jak i wszelkie działania mogące im dostarczyć dreszcz adrenaliny - sporty ekstremalne.
 

3) Melancholicy
- aktywności wymagające kontaktu z kulturą i sztuką. Działania artystyczne, teatralne, plastyczne. Wykonywanie rękodzieła wymagającego precyzji. Zaangażowanie w pomoc innym.
 

4) Flegmatycy
- aktywności wpisane w pewną strukturę, mające przewidywalny scenariusz i przebieg.