Jak działają banki czasu?

Slider_big_zrzut_ekranu_2015-09-08_o_12.09.46
TO DZIAŁA
08.09.2015
Bank czasu to inicjatywa wpisująca się w ideę społeczeństwa obywatelskiego. W tym przypadku, oprócz najważniejszych korzyści płynących z samoorganizacji, integracji lokalnych społeczności, nawiązywania nowych znajomości, mamy równocześnie do czynienia, z istotnym - zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych - zyskiem ekonomicznym.

Bank czasu to system wymiany bezgotówkowej, polegający na dobrze znanej i docenianej pomocy sąsiedzkiej, jednak osoba, którą wspieramy bądź korzystamy z jej pomocy, nie musi być nam wcześniej znana. W naszym kontakcie będzie pośredniczył bank czasu.
Sposób działania banku czasu jest prosty: osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami, talentami czy po prostu towarzystwem (np. podczas zabawy weselnej) wypełniają formularz, który dotyczy, oprócz podstawowych danych, propozycji usług oraz naszych własnych potrzeb. Koordynator banku czasu pośredniczy w wymianie usług, przypisuje „zarobione” godziny każdemu uczestnikowi na jego konto.

Należy pamiętać, że każda wykonana praca jest sobie równa, co znaczy, że np. godzina korepetycji z języka rosyjskiego jest tożsama godzinnemu pieleniu ogródka, ponieważ jednostką rozliczeniową jest czas. Czerpiemy go tyle, ile sami poświęciliśmy innej osobie.
Zorganizowane banki czasu powstały w USA w latach 80., jednak idea samopomocy, wymiany przysług, tkwiła w wielu kulturach od dawna. Banki czasu pozwoliły na rozszerzenie spontanicznych inicjatyw wśród społeczności lokalnych, podtrzymują więzy społeczne, pozwalają na spożytkowanie czasu wolnego.

W Poznaniu bank czasu działa nieprzerwanie od 2006 roku, co czyni go polskim rekordzistą. Prowadzi go Stowarzyszenie Lepszy Świat. Wszystkich chętnych do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia oraz ewentualnemu zarejestrowaniu się w poznańskim banku czasu zapraszamy na stronę: http://bank.lepszyswiat.org.pl/auth/login .