Dobre praktyki współdziałania, czyli o współpracy Banku Spółdzielczego w Czarnkowie ze Spółdzielnią Socjalną „Równe Szanse”

Slider_big_zrzut_ekranu_2016-06-13_o_17.24.43
TO DZIAŁA
13.06.2016
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie jest przykładem tego, jak instytucja finansowa może angażować się we wsparcie środowiska lokalnego i co może zrobić dla jego dobra. Współpraca ze spółdzielniami socjalnymi „Słoneczko” i „Równe Szanse” to naturalny krok dla banku, który sam jest spółdzielnią. Jednak wspieranie ich w mądry sposób, to już sztuka, której można się od niego uczyć.

Misja społeczna

 Zarówno spółdzielnia socjalna, jak i bank spółdzielczy są podmiotami ekonomii społecznej, czyli instytucjami, które – oprócz celu komercyjnego w postaci osiągania zysku – realizują społecznie użyteczne zadania i działają aktywnie na rzecz podnoszenia jakości życia w regionie. Spółdzielnie socjalne często zakładane są po to, aby zintegrować zawodowo i społecznie ludzi, którym grozi wykluczenie. Najczęściej są to osoby bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione od substancji psychoaktywnych po przebytej terapii, borykające się z zaburzeniami psychicznymi czy problemem bezdomności, a także opuszczające zakłady karne. Dzięki aktywności w spółdzielni socjalnej, mają szansę funkcjonować na rynku pracy i zyskać niezależność finansową. A przede wszystkim – uwierzyć we własne możliwości i powtórnie odkryć swój potencjał. Bycie aktywnym i twórczym to dla nich nieodłączny element terapii. Praca staje się swego rodzaju kotwicą, pozwalającą zapobiegać powrotom do dawnego stylu życia lub utrzymywać stabilne poczucie wartości u osób borykających się z chorobą.

Równe Szanse

Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” w Gajewie jest przykładem takiej działalności społecznej. Założona została w 2013 roku przez Stowarzyszenie Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” z Trzcianki oraz gminę Czarnków. Ich pomysłem na biznes okazała produkcja ceramiki. Trzeba przyznać, że portfolio produktowe Spółdzielni jest bardzo bogate. Można tam zamówić zarówno biskwitowe figurki, jak i polakierowane – między innymi świeczniki, aniołki, zwierzątka, świnki-skarbonki. Jest również specjalna oferta bożonarodzeniowa. Wyroby wykonywane są w profesjonalnym warsztacie, dopracowane w najdrobniejszym szczególe, a systematyczne poszerzanie oferty świadczy jedynie o tym, że spółdzielnia naprawdę odnosi sukcesy.

U podstaw leży przedsiębiorczość

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie rozpoczął współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „Równe Szanse” w 2014 roku. Jednak już wcześniej aktywnie wspierał inne ośrodki ekonomii społecznej w regionie na mocy „Porozumienia na rzecz współpracy i rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w mieście i gminie Czarnków”. Sygnatariuszami porozumienia były instytucje chcące wspierać osoby mające trudność z odnalezieniem się na rynku pracy. Jedną z form pomocy udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie było nieodpłatne uruchomienie i prowadzenie rachunku bankowego dla Spółdzielni Socjalnej „Słoneczko”. Bodźcem do zawiązania się współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Równe Szanse” była… świnka-skarbonka, którą przedstawiciele Banku zobaczyli na jednym z lokalnych jarmarków. Produkt, który wyszedł z warsztatu ceramicznego Spółdzielni „Równe Szanse” doskonale nawiązywał do finansów i korespondował z – promowaną przez Bank – ideą oszczędzania. Zapadła więc decyzja o zainicjowaniu dużego zamówienia dla Banków Spółdzielczych należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej. Spółdzielnia do zamówienia podeszła indywidualnie i z dużym zaangażowaniem. Świnki-skarbonki oznakowane bankowymi logotypami zmieniły się w upominek reklamowy.

- Organizując tego typu wsparcie, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie chciał przede wszystkim, by osoby pracujące w Spółdzielni „Równe Szanse” dostrzegły, że istnieje rynek zbytu na ich produkty. W imię zasady, że lepiej dać komuś wędkę niż rybę, podjęliśmy decyzję o złożeniu realnego zlecenia, które było alternatywą wobec wręczania darowizny. Wszystko po to, by wzbudzić chęć do kontynuowania działań i rozwoju.
– tłumaczy Irena Kubiś, przedstawiciel Banku.


 Współpraca okazała się też szansą na dodatkową promocję spółdzielczych wyrobów. Oprócz zamówień z ramienia Banku, do Spółdzielni zaczęły spływać zlecenia od osób prywatnych zachwyconych pomysłowością i jakością produktów. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, myśląc o prezentach świątecznych czy innych okolicznościowych upominkach dla swoich bliskich, często sięgają do oferty Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse”. Zlecenie na świnki-skarbonki było nie tylko zastrzykiem finansowym dla Spółdzielni, ale przede wszystkim motywatorem do dalszej pracy.

 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nie tylko aktywnie wspiera podmioty ekonomii społecznej, ale także szerzy dobre praktyki w regionie. O swojej współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Równe Szanse” opowiada podczas cyklicznych spotkań w Centrum Ekonomii Społecznej. W czasie ich trwania spółdzielnie socjalne oraz osoby zainteresowane założeniem takiej działalności mogą uzyskać porady prawne, księgowe, marketingowe. To także sposób na zintegrowanie środowiska i przybliżenie pozytywnych przykładów przedsiębiorczości, do których bez wątpienia należy Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” w Gajewie.