Czemu warto pomagać? O pozytywnym wpływie dobroczynności

Slider_big_adventure-1807524_1920
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
20.10.2017
 Czyńmy dobro - nie tylko dla innych, ale róbmy to również dla siebie. Dlaczego to tak ważne? Chociażby po to, by utrzymać swoją motywację do działania, warto świadomie zauważać pozytywny wpływ dobroczynności na nas samych i nasze życie. Niezaprzeczalnym benefitem jest bowiem to, że kiedy zmieniamy czyjeś życie na lepsze, to również doskonale działa na nas samych, ponieważ wynikające z tego nasze poczucie przynależności, czy sprawczości pomaga nam wtedy odczuwać dobrostan.  

Już od najmłodszych lat wspieranie innych - czy to wraz z rodzicami i opiekunami, czy też w przedszkolach i szkołach - pomaga dzieciom uwrażliwiać się na potrzeby innych. Umożliwienie najmłodszym poznawanie świata innego niż tylko własna rodzina i najbliższa okolica to również doskonała okazja do budowania ich empatii i poszerzanie horyzontów oraz wskazywanie możliwości pomocy innym. Działania społecznikowskie dają dzieciom również dużo radości i poczucia, że nawet oni, mimo że najmłodsi, mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i na stan całego świata. Dzięki temu uczą się także odpowiedzialności, np. za środowisko naturalne czy zwierzęta. A zdarza się również, że nawet przedszkolaki potrafią zainspirować własną rodzinę do wspólnego udziału w akcjach dobroczynnych, czy zmiany nawyków na przykład w dziedzinie oszczędzania energii czy dbania o środowisko.  

Dla młodzieży udział w działalności dobroczynnej może mieć więcej benefitów niż kształtowanie postaw empatycznych i poszerzanie horyzontów. Wiek nastoletni to świetny czas na zdobywanie pierwszego doświadczenia w samodzielnej realizacji zadań oraz uczenie odpowiedzialności również za innych. W tym wieku często kierujemy się ideałami, ale czasami brakuje nam pomysłu na to, jak faktycznie można ten świat zmieniać na lepsze. Wolontariat pokazuje, że można świat faktycznie miejscami ponaprawiać - jeśli sami się za to weźmiemy. Dodatkowym pozytywnym efektem jest zdobywanie pierwszych doświadczeń około zawodowych, które mogą pomóc w wyborze szkoły średniej czy też nawet zaważyć na skierowaniu swojej kariery zawodowej na tory związane z daną tematyką.  

Na dorosłych ich działalność społecznikowska ma również niesamowicie pozytywny wpływ. Dzięki swoim akcjom mają oni szansę poszerzać swoje często czysto biznesowe doświadczenie zawodowe o zadania, które przynoszą im dużo satysfakcji z bycia potrzebnym i postrzegania samego siebie jako dobrego człowieka. Te benefity psychologiczne to także aktywne tworzenie postaw, które mogą inspirować innych - niezależnie od wieku - do czynienia dobra. Z kolei osoby, które postanowiły zmienić swoją profesję mogą poprzez udział czy wsparcie organizacji akcji dobroczynnych zdobywać nowe doświadczenia i potwierdzenie swoich kompetencji, które w miarę zdobywania kolejnych poziomów zaawansowania mogą już być wykorzystywane w projektach komercyjnych.  

Bycie użytecznym, dobrym człowiekiem we własnych oczach to również jeden z powodów, dla którego wolontariatem zajmują się także seniorzy, w grupach zorganizowanych (przy klubach osiedlowych czy w ramach tak zwanych Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Ze względu na swoją dostępność czasową, często są w stanie poświęcić swoją uwagę innym, a równocześnie uczyć się nowych rzeczy i pozostawać aktywnym na co dzień. Nieoceniona jest także satysfakcja, jaką może przynosić osobom na emeryturze dzielenie się nabytą wiedzą i umiejętnościami z osobami mniej doświadczonymi w danej dziedzinie, a także radość z możliwości przekazania tradycji i uczenie następnych pokoleń.  

Niezależnie od naszej motywacji do działania na rzecz innych, warto świadomie podejść również do tego, co otrzymujemy w zamian. Satysfakcja i radość potrafią rozjaśnić codzienne trudy i odświeżyć nasz zapał do działania. A więc - czyńmy dobro, bo wróci do nas w dwójnasób!