4 sposoby, by zebrać środki na inicjatywę społeczną

Slider_big_laptop-notebook-working-outside
PRAKTYCZNE PORADY
19.02.2016
Oprócz pracy rąk własnych, sąsiedzkiego zaangażowania czy synergii talentów, często o powodzeniu przedsięwzięć społecznych decyduje pozyskanie środków na ich realizację. Fundraising przeprowadzają zarówno organizacje, jak i niezrzeszeni formalnie społecznicy – ci działający na własnych podwórkach. Niezależnie od tego, czy reprezentujemy organizację czy inicjatywę oddolną, warto pamiętać, że zbieranie funduszy powinno być zaplanowanym procesem, który opiera się na dobrze sprecyzowanych celach (często z powodzeniem działamy intuicyjnie, jednak zaplanowana zbiórka daje większą gwarancję skuteczności). W zależności od wielkości organizacji i jej zasobów, można prowadzić jedną lub kilka kampanii fundraisingowych. Najważniejsze w pozyskiwaniu środków są nasze relacje z otoczeniem i wizerunek. Na ich kształt wpływa to, co robimy dla innych.
Pozyskiwanie środków nie zawsze oznacza proszenie o pieniądze. Zasobami, które możemy wykorzystać w celu przeprowadzenia inicjatywy są: czas ludzi, ich praca, wiedza, umiejętności i zaangażowanie, ale także towary, usługi, rady i rekomendacje. Poniżej przedstawiamy pięć sposobów na zebranie funduszy na inicjatywę społeczną:

1) 
Żeby skutecznie zbierać fundusze trzeba wiedzieć jak to robić. Najlepszym sposobem byłoby zatrudnienie dobrego fundraisera. Jednak nie zawsze mamy takie możliwości. Warto zatem zdobyć wiedzę i umiejętności oraz podnieść swoje kompetencje, dzięki udziałowi w szkoleniach lub warsztatach, które są organizowane przez różne instytucje (często bezpłatnie).

2) Ubieganie się o przyznanie funduszy na realizację określonego projektu - instytucje (rządowe, samorządowe, pozarządowe) oraz prywatne firmy rozpisują wiele konkursów, w których wygraną są środki na sfinansowanie inicjatyw społecznych. Przystępując do ubiegania się o finansowanie, należy przedstawić projekt, który przeważnie zawiera opis naszego przedsięwzięcia, cele, metody realizacji i budżet. Jedną z możliwości zebrania środków na inicjatywę oddolną jest m.in. konkurs „Spółdzielnia pomysłów”, dzięki któremu już kilka inicjatyw zostało z powodzeniem zrealizowanych.

3) Pozyskanie sponsorów i darczyńców –  w pozyskiwaniu finansowania od sponsorów bardzo istotne jest przedstawienie celu, na który zbieramy środki i przekonanie, że realizowany przez nas cel jest słuszny z punktu widzenia społecznego. Poinformowanie potencjalnego darczyńcy, że zbieramy pieniądze na naszą organizację lub na działalność statutową, prawdopodobnie nie przyniesie spodziewanych efektów. Sponsor musi dostać jasną informację, na co zostaną przeznaczone jego środki. Warto również przygotować listę korzyści dla sponsora. Nie chodzi tutaj jedynie o to, co on otrzyma w zamian, ale o to, co konkretnie ulegnie zmianie, dzięki Waszej inicjatywie. Okazuje się, że w Polsce jest bardzo wiele hojnych osób, które wpłacają zarówno małe kwoty, jak i te większe (nawet milionowe!).

4) Organizowanie różnego rodzaju inicjatyw i imprez, podczas których będziemy zbierać pieniądze na nasze cele. Jednym z najprostszych, ale też najskuteczniejszych pomysłów jest zorganizowanie zawodów sportowych. Uczestnicy wpłacają pieniądze za udział, które następnie przekazywane są na naszą inicjatywę. O wsparcie można poprosić na przykład bramkarza lokalnej drużyny sportowej (a może uda Wam się zaprosić do udziału „gwiazdę” futbolu). Jego zadanie może polegać na bronieniu bramki, do której będą strzelać uczestnicy zawoów. Kolejnym bardzo popularnym i skutecznym pomysłem są różnego rodzaju aukcje. W celu zebrania rzeczy wystawionych na aukcji, wraz z zespołem musicie podjąć decyzję, co będzie przedmiotem licytacji. Zastanówcie się, czy osoby, z którymi jesteście w kontakcie są w stanie zaoferować  przedmioty, które można wystawić  na aukcji (np. trofea sportowe, książkę z autografem, etc). Można również licytować usługi np. obiad w restauracji, wizytę u fryzjera i stylisty, wizytę w SPA (wszystko zależy od pozyskanych sponsorów).  Dobrym  pomysłem jest licytacja obiadu ze znaną osobą.  Aukcję możecie przeprowadzić na żywo lub w sieci. Pamiętajcie jednak, że pozyskiwanie środków w taki sposób jest obwarowane szeregiem przepisów i wymaga zdobycia rozmaitych pozwoleń. Zanim zaczniecie organizować zbiórkę pieniędzy – sprawdźcie dokładnie, co mówią przepisy prawa. 

Warto pamiętać o tym, by zawsze publicznie i hojnie podziękować naszym darczyńcom. Nie zawsze możemy ujawniać ich tożsamość, niemniej jednak podziękowania należą się każdemu, kto wsparł naszą inicjatywę. Badania pokazują, że darczyńcy są bardziej skorzy do ponownej wpłaty pieniędzy, jeśli podziękuje im się nie później niż na 48 godzin od dokonania wpłaty. Warto również zauważyć, że zbieranie funduszy nie zawsze przebiega sprawnie. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować się na odmowy czy odrzucenia naszych wniosków. Konieczne jest, aby potrafić oswoić porażkę i nie poddawać się, bowiem w jednym miejscu możecie spotkać się z odmową, a drugim z gorącym przyjęciem. Powodzenia!