ZNAJDŹ INICJATYWĘ

projekt z miasta na prawach powiatu
Głosów: 2
Celem projektu jest podniesienie wiedzy uczestników (w wieku 3-19 lat) dotyczącej bioróżnorodności ekosystemów leśnych różnych regionów świata oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z gatunkami ekspansywnymi, które uznano za inwazyjne na tere...
Thumb_g__wne_foto
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 158
Integracja sąsiadów w celu rewitalizacji i zwiększenia ilości zieleni na Osiedlu. Mamy świadomość, że zazielenienie naszego osiedla , to poprawa estetyki otoczenia, warunków życia mieszkańców, dobry przykład dla młodzieży, wykazana troska o och...
Thumb_20171109_124049
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 159
We wsi Piersk w Gminie Krzymów w powiecie konińskim znajduje się nieczynny, zapomniany i jednocześnie zabytkowy cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Jest to jedyna materialna pamiątka po osadnikach na prawie olęderskim wyznania ewangelickiego, którz...
Thumb_12015021_872528456150295_5054681743914756698_o
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 113
MObilne Centrum Informacyjnych Technologii "MOC IT" Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Grabica poprzez organizację warsztatów z zakresu obsługi urządzeń multimedialnych dla osób starszych, jak również poprzez st...
Thumb_20171017_172615
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 61
Konkursowy projekt, dotyczy wykonania, zaprojektowanych przez Śląski Kolektyw Projektowy, mobilnych siedzisk miejskich i elementów małej architektury, przy zaangażowaniu mieszkańców, na potrzeby sezonowych wydarzeń, organizowanych cyklicznie, w Pa...
Thumb_projekt_kolektyw_park_tg1
projekt z miasta na prawach powiatu
Głosów: 4
Ideą projektu jest zorganizowanie cyklu warsztatów ceramicznych dla osób w wieku 60+ na terenie miasta Poznania. Celem jest integracja seniorów w danej lokalizacji oraz utrzymanie sprawności manualnej poprzez terapię ręki. Cykl spotkań zakła...
Thumb_senior
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 0
UZASADNIENIE: Oprócz stolicy regionu i kilku powszechnie znanych ikon turystycznych, wielkopolskie gminy nie funkcjonują w zbiorowej świadomości jako miejscowości warte zobaczenia. Nie posiadają też w większości indentyfikacji wizualnej w postaci...
Thumb_postcrossing_wielkopolska
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 65
Projekt darmowego psiego przedszkola dla mieszkańców gminy realizowany będzie przez zespół szkoleniowców i ratowników działających na co dzień społecznie w Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Mosina. Do kogo adresujemy projekt? Podczas tre...
Thumb_img_1197
projekt z miasta na prawach powiatu
Głosów: 0
Projekt składa się z 3 etapów: etap 1 - przeprowadzenie cyklu warsztatów muzyczno-plastycznych dla przedszkolaków, uczniów i ich opiekunów, rodziców, krewnych, przyjaciół ze szkół znajdujących się w sąsiedztwie ulicy Tęczowej we Wrocławiu. Warszt...
Thumb_20171006_103840
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 39
Projekt skierowany jest do mieszkańców sołectwa w województwie mazowieckim i zakłada wykorzystanie osobistego potencjału zaangażowanych przy jego realizacji osób. Mieszkańcy zadeklarowali poświęcenie swojego czasu wolnego, zdolności oraz doświadcz...
Thumb_1