ZNAJDŹ INICJATYWĘ

projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 19
GŁÓWNY CEL PROJEKTU: Projekt zakłada budowę altany rekreacyjno - edukacyjnej o wymiarach u podstawy 4 m x 4 m z czterospadowym dachem i kamiennym paleniskiem po środku. Altana ma służyć jako miejsce wypoczynku i integracji uczniów, nauczy...
Thumb_dsc02672
projekt z miasta na prawach powiatu
Głosów: 2
Celem projektu jest integracja społeczno- kulturalna , kształtowanie pozytywnego wizerunku zastępczego rodzicielstwa, wsparcie w rozwoju i zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych z Bielska-Białej. Chcielibyśmy stworzyć miej...
Thumb_serduszko_na_ig_y
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 31
Głównym tematem projektu jest zaangażowanie młodzieży do niesienia pomocy i wsparcia na rzecz ludzi starszych w lokalnej społeczności. Projekt ma na celu integrację pokoleń, wzbudzenia w młodych ludziach odpowiedzialności za osoby starsze, zauważe...
Thumb_dscf2422
projekt z miasta na prawach powiatu
Głosów: 41
Kawiarenka dla seniorów ma być miejscem otwartym codziennie ze sprzedażą kawy, ciast upieczonych przez seniorki, wyrobami i przetworami domowymi. To będzie miejsce z zajęciami dla seniorów, wydarzeniami, spotkaniami kulturalnymi, warsztatami. W pl...
Thumb_23275546_1458282557541049_2775815602043379898_o
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 1
Realizacja projektu ma na celu integrację lokalnej społeczności osiedla Zuzanka z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego, Kołem Nr 66 przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu. Miejscem realizacji projektu będzie zbiornik wodny mieszczący się pr...
Thumb_wsp_lnie_dla_ekologii
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 9
Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości młodzieży, dzieci i seniorów w zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki warsztatom teoretycznym i praktycznym uczestnicy mają okazję do nabycia oraz przećwiczenia umiejętności p...
Thumb_18402915_1282481111820047_5616462678691941855_n
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 3
Projekt byłby realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkoły "FUMOWCY". Jak sama nazwa wskazuje głównym zadaniem Stowarzyszenia są działania na rzecz pomocy i promocji szkoły w środowisku lokalnym. Szkoła to Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźn...
Thumb_s2
projekt z miasta na prawach powiatu
Głosów: 1
Adresatami projektu są dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, osieroconych, z rodzin dysfunkcyjnych opiekuńczo - wychowawczych, borykających się z bezrobociem, uczęszczających do szkół podstawowych i świetlic środowiskowych na terenie subregio...
Thumb_logo-dobry-duszek
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 11
Organizując Tydzień Dziecka 2018 ( 5 dni ) chcemy pokazać lokalnej społeczności, że osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności są w stanie przygotować atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci podczas wakacji. Dzieci, które nie mają gdz...
Thumb_20157096_775240152655613_2879601036183298251_o
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi
Głosów: 8
Projekt dotyczy organizacji plenerowych spotkań społeczności lokalnej podczas seansów filmowych organizowanych na placu rekreacyjnym obok Urzędu Gminy Tryńcza, którego wnioskodawcą i realizatorem jest stowarzyszenie: Ludowy Klub Sportowy "Wisłocza...
Thumb_kino_pod_gwiazd_