Baner2
Egzotyczny Poznań
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 2

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Poznań (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Mateusz Kęsy
Cel projektu
Podniesienie wiedzy i zwiększnie świadomości uczniów w wieku 4-19 lat (przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) z Miasta Poznania w zakresie roli owadów w przyrodzie, ich znaczenia oraz wpływu gatunków inwazyjnych na środowisko
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie wiedzy uczestników (w wieku 3-19 lat) dotyczącej bioróżnorodności ekosystemów leśnych różnych regionów świata oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z gatunkami ekspansywnymi, które uznano za inwazyjne na terenie Polski, a regularnie trafiają do środowiska za sprawą mieszkańców i ich niewiedzy na temat szkód, jakie czynią one w stosunku do innych gatunków, rodzimie występujących na terenie kraju.
Projekt przewiduje przeprowadzenie 40 spotkań po 45 min na terenie Poznania o charakterze warsztatowym z udziałem zwierząt egzotycznych oraz martwych okazów umieszczonych w gablotach. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać egzotyczne owady z różnych szerokości geograficznych oraz poznać podstawowe warunki ich naturalnych środowisk i wymagań hodowlanych.
Termin realizacji: styczeń 2018- marzec 2018
W styczniu będzie prowadzony nabór szkół i klas (uczestników projektu) natomiast w miesiącach luty i marzec odbędą się zajęcia w szkołach zainteresowanych udziałem w projekcie.

Thumb_g__wne_foto
Thumb_20160806_090551 Thumb_bior_znorodno___wok___nas_i_w_nas Thumb_edukator Thumb_guttata_1 Thumb_pustelnik