Baner2
W Zdrowym Seniorze - Zdrowy Duch!
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 104

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Gmina Krośnice (woj. dolnośląskie)
Zgłaszający
Anna Jasięga
Cel projektu
Aktywizacja zdrowotna i sportowa seniorów Gminy Krośnice. Edukacja w zakresie prawidłowego odżywania się oraz promowanie aktywnego spędzania czasu.
Opis projektu
Życie na emeryturze nie musi oznaczać zamykania się w domu i wykluczenia z życia społecznego. To czas na nowe wyzwania, aktywność fizyczną i hobby. Bezpośrednią grupą docelową uczestniczącą w projekcie będą Seniorzy Gminy Krośnice. Seniorzy zostaną zaangażowani w projekt poprzez uczestniczenie w warsztatach. W trzech miejscowościach: Krośnice, Bukowice oraz Łazy Wielkie, w świetlicach wiejskich będą odbywać się spotkania z dietetykiem oraz spacery Nordic Walking. Dodatkowo uczestnicy będą brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych w Parku Wodnym ,,Krośnicka Przystań”. W każdej miejscowości zostanie utworzona grupa licząca 10 osób. Bezpośrednim efektem projektu będzie edukacja zdrowotna 30 Seniorów z Gminy Krośnice.

Seniorzy są ważną grupą społeczną, gdyż młodsze pokolenia często opierają się na ich doświadczeniach i opinii. Promowanie zdrowego odżywania i aktywności fizycznej wśród swoim znajomych, jak również rodziny, ma nie tylko wymiar edukacyjny ale również zacieśnia więzi rodzinne (wspólne przygotowywanie posiłków i uprawianie sportu) oraz buduje poprawne relacje społeczne. Uczestnicy po zakończonym projekcie będą mogli działać aktywnie wśród swojej społeczności lokalnej oraz rodziny, przekazując im nabyte doświadczenie oraz wiedzę. Spowoduje to aktywizacje osób starszych, będących w trudnej sytuacji, osamotnionych, dając im możliwość działania i utrzymywania pozytywnych relacji ze społeczeństwem.

Główne elementy projektu:

A). Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej
1. Konsultacje dietetyczne
Na pierwszym spotkaniu zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad zdrowotny i wywiad żywieniowy. Wykonywane zostaną pomiary antropometryczne, w tym pomiar wzrostu, obwodu talii, brzucha i bioder. Przeprowadzana będzie również analiza składu ciała, która pozwala określić zawartość tłuszczu, mięśni, stopień nawodnienia organizmu oraz szybkość przemiany materii. Na podstawie zebranych danych dla każdej uczestniczki zostaną opracowane zalecenia żywieniowe - indywidualnie dopasowana do potrzeb pacjenta i zbilansowana dieta. Uczestniczka otrzyma: wyniki analizy dotychczasowego sposobu odżywiania, wyniki analizy składu ciała, indywidualne zalecenia żywieniowe, w tym m.in.: zalecane wielkości porcji do spożycia oraz przykładowy jadłospis.
Pod koniec projektu będzie miała miejsce wizyta kontrolna. Będzie to konsultacja, podczas której kontrolowane są efekty dotychczasowej diety oraz wyjaśniane wątpliwości i ustalane ewentualne zmiany w diecie. Każdorazowo wykonywane są pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała. Spotkania oraz konsultacje zostaną przeprowadzone dla każdej z trzech grup seniorów z Krośnic, Bukowic oraz Łaz Wielkich.

B). Działania z zakresu aktywności fizycznej
1. Zajęcia sportowe z Nordic Walking. Regularna aktywność fizyczna osób starszych pozwala zredukować nadciśnienie, poprawić sprawność układu krążenia oraz obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi. Dodatkowo kijki poprawiają zmysł równowagi, więc nie trzeba obawiać się upadków, które są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu dla każdej z trzech grup przez miesiąc czasu przez profesjonalnego instruktora Nordic Walking. Często obserwuje się osoby starsze uprawiające Nordic Walking w sposób nieprawidłowy co zniechęca je do dalszej aktywności. Celem zajęć sportowych będzie nauka prawidłowego uprawiania tej dziedziny sportu. Dodatkowym atutem jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu w grupie osób.

2. Zajęcia rehabilitacyjne w wodzie ,,Zdrowe Plecy”. Zajęcia mają na celu likwidację bólów kręgosłupa, wzmocnienie mięśni tułowia oraz korekcję niewłaściwej postawy. Woda amortyzuje wstrząsy, ze względu na wyporność ułatwia wykonywanie ćwiczeń i minimalizuje ryzyko kontuzji. W wodzie mogą ćwiczyć osoby z chorym kręgosłupem, osteoporoza, po urazach układu ruchu. Seniorzy ze względu na problemy z układem kostnym często nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach korekcyjnych na sali gimnastycznej, dlatego basen jest dla nich najlepszą alternatywą.
3. Zajęcia rehabilitacyjna w wodzie ,,Gimnastyka ogólnousprawniająca”. Zajęcia mają na celu poprawę ogólnej sprawności, wzmocnienie mięśni, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, poprawę samopoczucia oraz uczucie zrelaksowania.

Seniorzy będą uczestniczyć w dwóch zajęciach rehabilitacyjnych ,,Zdrowie Plecy” oraz dwóch zajęciach ,,Gimnastyka Ogólnorozwojowa”. Otrzymaną wiedzę oraz instrukcje ćwiczeń będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas indywidualnych wizyt w parku wodnym.

C). Spotkanie integracyjne
Zakończeniem projektu będzie spotkanie integracyjne wszystkich uczestników podczas ogniska. W celu podtrzymania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zachęty do prowadzenia zdrowego trybu życia na spotkanie zostanie przygotowana zdrowa żywność zgodna z zaleceniami dietetyczki. Po wspólnym treningu Nordic Walking uczestnicy będą mogli skorzystać z przejażdżek bryczkami zaprzęgniętymi w koniki polskie. Wymiana doświadczeń i wrażeń po skończonych warsztatach to ważny element społecznej integracji. Mamy nadzieję, iż Seniorzy biorący udział w projekcie zachęcą osoby z najbliższego otoczenia do naśladowania pozytywnych praktyk zdrowotnych i będzie to początek do stworzenia lokalnych grup spędzających aktywnie czas.

Projekt promowany będzie w Internecie – informacje umieszczane na stronie internetowej Gminy Krośnice, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Lokalnych Stowarzyszeń oraz ich stronach w mediach społecznościowych, a także za pośrednictwem mediów (prasa i TV).

Realizator:
Anna Jasięga – absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na kierunku Turystyka i Rekreacja, ukończyła również filologię angielską w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” oraz studia podyplomowe na kierunku „Menedżer w Oświacie”. Wieloletni pracownik jednostki oświatowo-wychowawczej, a od ponad roku dyrektor w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach. Od ośmiu lat koordynuje pracą nad realizacją projektu „Poznajemy Park Krajobrazowy – Dolina Baryczy”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dzięki któremu co rok, ponad tysiąc dzieci z rejonu Dolnego Śląska korzysta z 3-dniowych warsztatów ekologiczno-przyrodniczych. Podobny projekt koordynowała również w programie „Aktywnie z przyrodą” dla seniorów, który obejmował organizacje transportu, noclegu, wyżywienia oraz programu warsztatów w 2-dniowych odsłonach. Brała również udział w przygotowaniu projektu „Skrzydlate Ogrody”, finansowanego przez firmę Gaz System S.A, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i lokalnej społeczności poprzez przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz zagospodarowanie terenu wokół kompleksu edukacyjnego dzięki nasadzeniu roślin zielnych i krzewów ozdobnych, służących jako pokarm dla owadów i ptaków. Na co dzień zajmuje się organizacją aktywnego wypoczynku głównie dla dzieci i młodzieży, ale także innych grup wiekowych. Z sukcesem organizuje „Dzień Seniora” dla lokalnej społeczności, w którym proponuje zwiedzanie i poznawanie piękna i różnorodności okolicznej przyrody, ostatnie wydarzenie to wycieczka ornitologiczna po Dolinie Baryczy. Współpracuje ze stowarzyszeniami zrzeszającymi seniorów jak np. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z Łodzi, organizując pobyty w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach. Działania realizowała będzie przy pomocy wykwalifikowanych trenerów, rehabilitantów i wielbicieli aktywnego spędzania czasu, którzy na co dzień współpracują z jednostkami gminnymi.

Thumb_wiatrak_duchowo
Thumb_grupa_senior_krosnice