Baner2
Zwiększenie ilości zieleni na Osiedlu.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 158

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Gorlice (woj. małopolskie)
Zgłaszający
Karol Mazur
Cel projektu
Integracja sąsiadów w celu rewitalizacji.
Opis projektu
Integracja sąsiadów w celu rewitalizacji i zwiększenia ilości zieleni na Osiedlu.
Mamy świadomość, że zazielenienie naszego osiedla , to poprawa estetyki otoczenia, warunków życia mieszkańców, dobry przykład dla młodzieży, wykazana troska o ochronę środowiska.
Osiedle nasze stanowi siedem budynków wielorodzinnych, w centrum zlokalizowany jest Miejski Zespół Szkół nr 4 i graniczy z Przedszkolem.
Na sąsiedzkim nieformalnym spotkaniu aktywni mieszkańcy wystąpili z inicjatywą rewitalizacji i zwiększenia ilości zazielenienia Osiedla. Ustalono, że poszczególne zespoły sąsiedzkie podejmą działania, które dla ich bliskiego otoczenia są społecznie ważne więc wymagają pilnej realizacji.
Zespół „A”- sąsiedzi nieruchomości nr 3, 5 i 7, w których mieszka ponad 400 osób, podejmą starania o utworzenie „zielonego ekranu” oddzielającego przestrzeń pomiędzy miejscem gromadzenie odpadów komunalnych i ulicą osiedlową , a oknami i balkonami swoich mieszkań.
W tym celu zamierzamy zakupić donice betonowe o wymiarach [ cm ] 120 x 40 x 45, ustawić je na istniejącym bruku i posadzić w nich wysokie rośliny, np.: tuje, które utworzą naturalny, ochronny, zielony ekran zatrzymujący niepożądane zapachy z gromadzonych odpadów komunalnych, pył i hałas od ulicy.
Zespół „B” – sąsiedzi nieruchomości nr 13, 15, 17 i 19, w których zamieszkuje ponad 800 osób - deklarują, że zrewitalizują zieleń w donicach ustawionych wzdłuż ogrodzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, zwiększą ilość donic, również na przyległych chodnikach.
Realizacja podjętej inicjatywy nie tylko poprawi estetykę szarej ulicy, którą codziennie przechodzi młodzież szkolna, ale liczymy również na efekt społeczny , wychowawczy młodzieży w myśl zasady że „czym skorupka za młodu nasiąknie ……itd.” Jesteśmy przekonani, że dając dobry przykład młodzieży, troski o estetykę otoczenia i ochronę środowiska, młodzież ta już w dorosłym życiu będzie wprowadzać nabyte dobre nawyki.
Zespół „C” – sąsiedzi nieruchomości nr 13, dodatkowo uzupełnią swój mini ogród sensoryczny o krzewy kwitnąco różnokolorowo, na rewtalizowanym terenie po wyburzonym, jeszcze przedwojennym budynku jednorodzinnym oraz inne kolorowo kwitnące rośliny i kwiaty. Miejsce wypoczynku seniorów i młodzieży należy uzupełnić o stylowy drewniany kosz na śmieci, dobrze komponujący się otoczeniem oraz dodatkowo ustawić europalety imitujące ogrodzenie , w których w górnej części będzie można posadzić kolorowe kwiaty.
Projekt nasz jest inicjatywą mieszkańców, spełnia oczekiwania społeczne, angażuje liczną grupę mieszkańców, a realnymi odbiorcami efektów. wynikających realizacji będą nie tylko mieszkańcy Osiedla w ilości ponad 1 000 osób, ale młodzież szkolna i przedszkolna z sąsiednich osiedli oraz mieszkańcy zdążający do kościoła, sklepów w tym do pawilonu LIDL, Parku Miejskiego, stadionu sportowego , basenu krytego, lodowiska i innych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Łącznie kilka tysięcy mieszkańców z ościennych osiedli przechodząc będzie korzystać z zdrowego powietrza i uroków kwitnących krzewów i kwiatów.
Projekt będzie realizowany przez dobrowolnie i spontanicznie utworzone zespoły sąsiedzkie , kierowane przez dobrych fachowców i organizatorów, sprawdzonych już działaczy społecznych, a biorąc pod uwagę fakt, że zgłoszona tematyka jest bardzo ważna i oczekiwana przez społeczeństwo, z przyczyn oczywistych musi być zrealizowana jeżeli otrzymamy środki finansowe na realizację.
Oszacowany koszt realizacji projektu, brutto 9 990 oraz dodatkowo wkład własny robocizna o wartości 3 550 zł opiera się o dostępne informacje w internecie i cenniki, a rzeczowe wykonanie będzie oparte o realne potrzeby i możliwości. Nadzór nad przebiegiem prac będzie sprawowała administracja Osiedla, służyła radą i pomocą według potrzeb.
Na pewno w naszym mieście , mini ogródki sensoryczne jako przydomowe miejsca rekreacyjne, zielone ekrany w donicach ustawionych na bruku są rozwiązaniami innowacyjnymi, a mieszkańcy z innych osiedli będą mobilizowani do naśladowania i podejmowania nowych, ciekawych inicjatyw społecznych. Organizacja realizacji projektu, poprzez wyłonienie zespołów sąsiedzkich, przez co zaangażowani są aktywni działacze z całego Osiedla, którzy realizują swoje autorskie i najbliższego otoczenia oczekiwania jest gwarancją sprawnej i fachowej realizacji projektu i w naszej ocenie nosi cechy innowacji organizacyjnej.

Thumb_20171109_124049
Thumb_20171109_123442 Thumb_20171109_123707 Thumb_20171109_124220 Thumb_20171109_124417