Baner2
Kino pod gwiazdą.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 8

Kategoria
Kultura
Miejsce realizacji
Tryńcza (woj. podkarpackie)
Zgłaszający
Joanna Kot
Cel projektu
Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej Gminy Tryńcza, zaangażowanie stowarzyszeń działających na terenie gminy do wspólnego działania na rzecz rozwoju kultury wśród społeczności zgodnie ze Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Opis projektu
Projekt dotyczy organizacji plenerowych spotkań społeczności lokalnej podczas seansów filmowych organizowanych na placu rekreacyjnym obok Urzędu Gminy Tryńcza, którego wnioskodawcą i realizatorem jest stowarzyszenie: Ludowy Klub Sportowy "Wisłoczanka" Tryńcza .
W ramach projektu zostaną zakupione mobilne siedziska oraz sprzęt potrzebny do wyświetlenia seansów filmowych organizowanych przy współpracy społeczności lokalnej oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Tryńcza.
W miejscowości Tryńcza corocznie organizowanych jest wiele wydarzeń i imprez kulturalnych z udziałem społeczności lokalnej o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym czy artystycznym. Wydarzenia te to między innymi. Dożynki gminne, Przegląd piosenki biesiadnej i gawędy, Obchody Dni Gminy Tryńcza, a także wakacyjne koncerty
z udziałem grup działających na terenie Gminy Tryńcza. Zakup mobilnych siedzisk to inwestycja służąca nie tylko podczas projekcji filmowych ale także podczas imprez kulturalnych organizowanych w okresie całego roku.
Realizacja projektu będzie doskonałą formą na poszerzenie działań mających na celu integracje społeczności poprzez możliwość organizacji cyklicznych projekcji kinowych na placu rekreacyjnym obok Urzędu Gminy Tryńcza. Do działania będą zaangażowane Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
W ramach realizacji projektu będą organizowane raz w tygodniu projekcje filmowe "Kino pod gwiazdą" przy współorganizacji społeczności lokalnej. Pierwsza projekcja filmowa będzie zorganizowana w okresie świątecznym po Świętach Bożonarodzeniowych, podczas której odbędzie się wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, składanie życzeń noworocznych, wspólny poczęstunek, a na zakończenie wspólne oglądanie seansu filmowego o tematyce świątecznej.
Projekt zostanie zrealizowany dzięki środkom pozyskanym w konkursie. Realizacja będzie polegała na zakupie niezbędnego sprzętu oraz organizację pierwszego seansu filmowego.
Informacja o projekcie zostanie umieszczona na portalu społecznościowym Facebook oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Tryńcza oraz na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach gminy celem dotarcia do jak największego grona lokalnej społeczności. Informacja z realizacji projektu zostanie zamieszczona w Gazetce Gminnej.

Thumb_kino_pod_gwiazd_