Baner2
Społeczność lokalna zgrana, raz dwa i ALTANA wybudowana!
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 19

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Tryńcza (woj. podkarpackie)
Zgłaszający
Szkoła Podstawowa w Tryńczy
Cel projektu
Budowa altanki, która ma służyć jako miejsce wypoczynku i integracji uczniów, nauczycieli i rodziców, a także dla mieszkańców Gminy Tryńcza. Będzie to przestrzeń do warsztatów prowadzonych w ramach lekcji oraz aktywizacji społeczeństwa lokalnego.
Opis projektu
GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Projekt zakłada budowę altany rekreacyjno - edukacyjnej o wymiarach u podstawy 4 m x 4 m z czterospadowym dachem i kamiennym paleniskiem po środku. Altana ma służyć jako miejsce wypoczynku i integracji uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły, a także dla mieszkańców Gminy Tryńcza. Będzie to przestrzeń do warsztatów prowadzonych w ramach lekcji, a także przyczyni się do aktywizacji społeczeństwa lokalnego.

UZASADNIENIE:
Nasza szkoła i gmina od lat propaguje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwój zainteresowań, pasji i integrację środowiska lokalnego. W związku z tym często organizowane są spotkania o takim charakterze, m.in. rajdy rowerowe, Nordic Walking, spływy kajakowe Wisłokiem, zimowe kuligi, spotkania zuchów i harcerzy z zaprzyjaźnionych hufców. Niestety nie istnieje u nas zadaszona przestrzeń, w której można byłoby odpocząć, zjeść posiłek lub po prostu schować się przed deszczem, dlatego postanowiliśmy wybudować altankę z kamiennym paleniskiem, która stałaby się miejscem spotkań na świeżym powietrzu nawet w deszczowe, czy zimowe dni. Oprócz tego od dwóch lat w naszej szkole prężnie działają zuchy i harcerze, a jak wiadomo najlepiej gawędzi się przy ognisku, a i część lekcji z przyrody można poprowadzić w szkolnej altanie.

LICZBA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Celem głównym projektu jest integracja, aktywizacja, rekreacja społeczna i zapewnienie wszechstronnego rozwoju, co najmniej 300 osobowej grupie dzieci, młodzieży i dorosłych z naszej szkoły i gminy.

OPIS PROJEKTU:
Altana wypoczynkowo-warsztatowa powstanie na terenie należącym do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy. Ma to być ogólnodostępne miejsce wypoczynku dla uczniów, jak i mieszkańców Gminy Tryńcza oraz przestrzeń do prowadzenia warsztatów i wydarzeń kulturalnych. W Altanie prowadzone będą wybrane zajęcia lekcyjne, spotkania zuchów i harcerzy, spotkania integracyjne uczniów, nauczycieli i rodziców, spotkania dzieci kolonijnych, które podczas wakacji spędzają czas w naszej szkole, ogniska po rajdach rowerowych, Nordic Walking, czy zimowych kuligach. Oprócz tego w ramach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego będzie to miejsce przeznaczone dla mieszkańców oraz uczniów ze szkół i przedszkoli naszej gminy. Dlatego altana musi być dostatecznie duża, aby pomieścić całe klasy i grupy przedszkolne. Altana stanie się miejscem, które różne organizacje i grupy mieszkańców będą mogły wykorzystać do prowadzenia spotkań i różnego rodzaju wydarzeń.
Projekt zakłada budowę altany o wymiarach u podstawy 4 m x 4 m i czterospadowym dachem. Konstrukcja altany składa się z 6 słupów o minimalnym przekroju 20 x 20 cm. Słupy powinny być zamocowane do betonowych stóp z kotwami. Podłoga altany zostanie wykonana z kostki brukowej (25m2), na środku powstanie palenisko z kamienia. Altana wyposażona będzie w drewniane ławy wokół paleniska i drewniany stół o długości 200 cm. Dzięki temu wyposażeniu można będzie w altanie gościć swobodnie 30-40 osób.

DATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA PROJEKTU:
Marzec 2018 – wrzesień 2018

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
1. Spotkanie z przedstawicielami Gminy Tryńcza w celu omówienia szczegółów dotyczących miejsca budowy altany i zatwierdzenia projektu. (marzec)
2. Spotkanie z mieszkańcami Tryńczy, którzy wyrazili chęć nieodpłatnej pomocy przy budowie. (marzec)
3. Ogłoszenie konkursu na nazwę altany (kwiecień).
4. Wykonanie Altany (kwiecień – maj):
a) przygotowanie miejsca i wylanie betonowych stóp;
b) wykonanie i montaż szkieletu altany;
c) pokrycie altany gontem bitumicznym;
d) położenie kostki brukowej;
e) wykonanie kamiennego paleniska i montaż komina;
f) wykonanie i montaż ław i stołu;
e) obicie ścian altany oraz impregnacja drewna (zaangażowanie młodzieży z naszej szkoły).
5. Uroczyste otwarcie altany, pierwsze ognisko oraz ogłoszenie wyników konkursu na nazwę altany (czerwiec).
6. Spotkanie zuchów i harcerzy (czerwiec).
7. Rajd Nordic Walking uczniów i mieszkańców Tryńczy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną zakończony ogniskiem (lipiec).
8. Nocne przy ognisku bajanie połączone z biwakiem w szkole (lipiec).
9. Spotkanie integracyjne klas (wrzesień).
10. Rozliczenie projektu (wrzesień).


OCZYWIŚCIE BĘDZIEMY PROMOWAĆ PROJEKT na:
Stronie internetowej naszej szkoły, Gminy Tryńcza, informacje w gazetach lokalnych, dokumentacja fotograficzna w gablotach informacyjnych Gminy Tryńcza, biuletyn „Echa znad Sanu i Wisłoka”.
PROSIMY O GŁOSY!

Thumb_dsc02672