Baner2
Dobry + Duszek = Pełny Brzuszek
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 1

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Radom (woj. mazowieckie)
Zgłaszający
Małgorzata Patynowska
Cel projektu
Zorganizowanie warsztatów pt. „Zdrowa Rodzina” dla podopiecznych Fundacji oraz zapewnienie jednego posiłku dziennie dla 10 dzieci.
Opis projektu
Adresatami projektu są dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, osieroconych, z rodzin dysfunkcyjnych opiekuńczo - wychowawczych, borykających się z bezrobociem, uczęszczających do szkół podstawowych i świetlic środowiskowych na terenie subregionu radomskiego. W ramach projektu będzie przeprowadzona edukacja żywieniowa w formie warsztatu pt. „ Zdrowa Rodzina” . Program będzie obejmował rodziny z dziećmi.
W spotkaniach będą brać udział rodzice i dzieci. Zostaną przekazane najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym sposobem odżywiania się i prowadzenia świadomego stylu życia, oraz kształtowania nawyków żywieniowych.
Projekt ten chcemy ubogacić edukacją w zakresie dożywiania:
• Uczestnicy spotkania dowiedzą się o prawidłowym sposobie odżywiania się i prowadzenia świadomego stylu życia, oraz kształtowania nawyków żywieniowych. Odbędzie się trzy spotkania dotyczące zdrowego odżywiania dla naszych podopiecznych, 100 rodzin
• jak zaplanować zdrowy jadłospis dla rodziny, aby poprawić kondycję fizyczną i umysłową całej rodziny,
• jak zadbać o zdrowie rodziny ( profilaktyka),
• Zajęcia praktyczne, przyrządzanie wspólnych posiłków według standardu zdrowego żywienia.
W projekt zaangażowane są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wolontariusze - zdolni do wykonania tego zadania.
Efektem takich działań będzie codzienne nakarmienie dzieci, polepszenie wyników w nauce, poprawa kondycji umysłowej i fizycznej, poprawa zdrowia oraz samooceny. Dzięki temu stworzymy dogodniejsze warunki do rozwoju dzieci uczących się. Chcemy promować idee dożywiania dzieci jako jedną z form skutecznej działalności prospołecznej.

Thumb_logo-dobry-duszek
Thumb_1duszek_serduszka