Display_ogrod_spoleczny

Ogród społeczny

Mieszkańcy miast są często skazani na zakup owoców i warzyw w marketach czy osiedlowych sklepach. Nie musi tak być. Świeże rośliny mogą wyhodować sami, a sposobem na to są ogrody społeczne. Sąsiedzkie warzywniaki i zielone rabaty funkcjonują w wielu europejskich miastach, jednak w Polsce są wciąż mało rozpowszechnione. 

Czym są ogrody społeczne?
To miejsca, w których mieszkańcy wspólnie uprawiają owoce i warzywa, a z plonów korzystają wszystkie osoby zaangażowane w pracę nad ogrodem.

Grupa
Siła ogrodów społecznych drzemie w grupie. Jeśli w naszym otoczeniu, dostrzegamy osoby zainteresowane ekologią czy zdrowym odżywaniem, niewykluczone, że łatwo będzie wyłonić grupę zainteresowaną uprawianiem ogrodu społecznego. Potencjalnymi kandydatami do współtworzenia takiego miejsca mogą być też wszyscy, którzy czują potrzebę zacieśniania sąsiedzkich więzi. W końcu miejski ogród to nie tylko obsiewanie i pielenie grządek, ale przede wszystkim dużo frajdy ze wspólnie spędzonego czasu.

Miejsce
Oprócz grupy osób chętnych do współpracy, kluczowe jest znalezienie dogodnego miejsca do stworzenia ogrodu społecznego. Może to być zielony skwer, przydomowa rabata czy prywatna działka udostępniona na ten cel. Po wygospodarowaniu odpowiedniego miejsca, należy stworzyć plan zagospodarowania przestrzeni, który powinien zawierać projekt ogrodu, przewidywaną do wysadzenia roślinność, układ rabat i małej architektury.

Rozpowszechnienie informacji
Mając przygotowane wszystkie niezbędne pozwolenia i przestrzeń, należy zastanowić się, co będzie platformą wymiany informacji o ogrodzie. Można wywiesić kalendarz prac ogrodniczych na klatce schodowej czy tablicy informacyjnej, można regularnie organizować spotkania informacyjne lub stworzyć grupę na Facebooku czy umówić się na kontakt mailowy.

Potencjalne zagrożenia dla realizacji projektu, czyli o czym warto pamiętać?
  • Organizując miejsce na ogród społeczny, istotną kwestią jest zebranie pozwoleń niezbędny jest kontakt z zarządcą terenu i otrzymanie potrzebnych zgód. Zgromadzenie pełnej dokumentacji pozwoli nam spać spokojnie i zajmować się rozwijaniem naszego ogrodu, zamiast martwić się o uregulowania prawne.
  • Problematyczną kwestią może okazać się plan zagospodarowania ogrodu, na podstawie którego ogród zostanie stworzony. Osoby niemające w tym zakresie doświadczeń mogą skorzystać z porady firmy zajmującej się projektowaniem terenów zielonych lub zgłosić się po wsparcie do organizacji zajmujących się promowaniem idei ogrodów społecznych, np. poprzez stronę: www.naszogrodspoleczny.pl.
  • Planując stworzenie ogrodu warto pozyskać od wszystkich osób zaangażowanych deklaracje, ile czasu chciałyby poświęcić na prace w ogrodzie. Dzięki temu, łatwiej nam będzie ocenić, jakimi zasobami dysponujemy i na tej podstawie stworzyć kalendarz prac oraz grafik.
  • Warto stworzyć regulamin funkcjonowania ogrodu i zebrać w nim zasady, których powinny przestrzegać osoby w nim przebywające. Pozwoli to ograniczyć akty wandalizmu czy nieodpowiedniego użytkowania przestrzeni ogrodu.

Pomysły na dalszą animację
Ogród społeczny nie musi pełnić wyłącznie funkcji zaopatrywania społeczności w warzywa i owoce. Z powodzeniem może też odgrywać rolę miejsca spotkań, jeśli tylko zainstalujemy w nim ławkę czy wiatę pozwalającą na swobodne sąsiedzkie rozmowy. Docelowo można w nim organizować sąsiedzkie festyny, warsztaty ogrodnicze czy miejsce zabaw dla dzieci.