Display_podworko_grillowe

Podwórko grillowe

Wspólne jedzenie i biesiadowanie to doskonała okazja do lepszego poznania swoich sąsiadów. W myśl tej zasady, warto zorganizować miejsce, która pozwoli im na spotkanie. Jednym z pomysłów jest podwórko grillowe - wyposażone w murowany grill będzie sprzyjać sąsiedzkiej integracji i pozwoli na wygospodarowanie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Miejsce
Aby pomysł podwórkowego grilla mógł się urealnić, należy w pierwszej kolejności znaleźć odpowiednie miejsce. Pamiętajmy, że unoszący się dym i hałas, które towarzyszą spotkaniom przy grillu mogą być trudne do zaakceptowania dla naszych sąsiadów. Dlatego poszukajmy miejsca oddalonego od ścisłej zabudowy mieszkalnej. Skwer, park czy polana będą doskonałymi miejscami do odpoczynku przy grillu.

Budowa stanowiska grillowego
Jak poradzić sobie z budową kamiennego stanowiska do grilla? Najlepiej pozyskać do współpracy osobę, która zna się na rzeczy. Może w naszym sąsiedztwie mieszka murarz lub inny fachowiec, który mógłby nas wesprzeć w pracach murarskich? Najlepiej jeśli grill powstanie, dzięki wspólnej pracy sąsiadów.

Zagrożenia - o czym warto pamiętać? Na co należy zwrócić uwagę?
- Sprawdź, czy w miejscu, w którym chcemy postawić grill nie ma zakazu jego rozpalania (niektóre spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wprowadzają tego typu zakazy).- Skontaktuj się z właścicielem terenu w celu pozyskania zgody na budowę grilla.
- Jeśli chcesz postawić grill w miejscu publicznym, prawo budowlane wymaga otrzymania pozwolenia na budowę lub przynajmniej zgłoszenia do odpowiedniej instytucji publicznej.

Pomysły na dalszą animację
Aby grill pełnił funkcje integracyjne, warto regularnie zapraszać do niego sąsiadów, organizować przy nim spotkania, imprezy integracyjne czy sąsiedzkie festyny.