Display_uniwersytet_mlodych_duchem

Uniwersytet Młodych Duchem

Współpraca międzypokoleniowa może przynosić nie tylko wiele satysfakcji, ale także realne korzyści. Seniorzy dają coś z siebie młodemu pokoleniu, dzielą się swoją wiedzą. Zyskują poczucie dobrze spożytkowanego czasu, którego niekiedy mają aż nadto. Młodzi natomiast mogą czerpać pełnymi garściami z doświadczeń osób starszych i zaoferować im w zamian swoje umiejętności np. w zakresie języków obcych czy obsługi sprzętu komputerowego. Największą wartością jest jednak wspólnie spędzony czas i odzyskana wiara w to, że porozumienie między (wiekowymi) podziałami jest możliwe.

Grupa docelowa
Uniwersytet Młodych Duchem w zamyśle ma być forum wymiany doświadczeń i umiejętności między osobami z różnych pokoleń. Jeśli naszą okolicę zamieszkuje wielu seniorów i osób młodych, inicjatywa ma szansę trafić na podatny grunt i stać się przyczynkiem do międzypokoleniowej współpracy.

Miejsce
By założyć Uniwersytet Młodych Duchem, kluczową sprawą jest posiadanie odpowiedniej przestrzeni. Można spożytkować na ten cel wiejską świetlicę, pomieszczenie gospodarcze w bloku lub wynająć odpowiedni lokal, a jeśli dopisuje pogoda - zorganizować uniwersytet w formie plenerowych warsztatów.

Wyposażenie
Gdy uda nam się pozyskać odpowiedni lokal, należy skupić się na jego wyremontowaniu (jeśli to konieczne) oraz wyposażeniu. Warto założyć te koszty w budżecie przedsięwzięcia. Na wyposażeniu powinny znaleźć się krzesła, stoły, tablica lub flipchart, pomoce dydaktyczne.

Oferta
Gdy uda nam się pozyskać i odpowiednio zagospodarować lokal, stoi przed nami kolejne wyzwanie - sporządzenie atrakcyjnej oferty. Czego będzie można nauczyć się na naszym uniwersytecie i kim będą wykładowcy? Już na wstępie warto zrekrutować kilka osób, które zechcą zaangażować się w działalność dydaktyczną. Optymalnym rozwiązaniem jest pozyskanie do współdziałania osób chcących pracować społecznie. Jeśli w naszej społeczności jest osoba, która biegle zna angielski, być może podejmie się prowadzenia zajęć z tego języka. Jeśli zaprzyjaźniona seniorka chciałaby nauczyć młodych robienia na drutach, warto zaprosić ją do współpracy. W konstruowaniu oferty edukacyjnej ogranicza nas tylko nasza kreatywność i zasoby ludzkie. Gdy oferta jest gotowa, jeszcze tylko “rozkład jazdy” w postaci harmonogramu zajęć i możemy rozpocząć promocję naszego przedsięwzięcia.

Promocja
Kluczowym elementem dla realizacji pomysłu jest zebranie grupy osób, które będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Młodych Duchem. Jeśli udało nam się opracować ciekawą ofertę wykładów i sprzyjający spotkaniom lokal, z pozyskaniem chętnych z pewnością nie będziemy mieć problemu. Na spotkania Uniwersytetu Młodych Duchem możemy zapraszać zarówno tradycyjną pocztą pantoflową, jak i za pośrednictwem ogłoszeń, plakatów oraz reklamy w internecie.

Potencjalne zagrożenia dla realizacji projektu, czyli o czym warto pamiętać?
  • Potencjalnym zagrożeniem dla realizacji projektu mogą być trudności ze znalezieniem odpowiedniego lokalu. Aby z nich wybrnąć, warto skontaktować się z władzami gminy, zarządem osiedla czy funkcjonującymi w większych miastach zarządami komunalnych zasobów lokalowych. Kontaktując się z odpowiednimi instytucjami, mamy szansę na nieodpłatne udostępnienie miejsca na cele społeczne lub wynajęcie lokalu w przystępnej cenie.
  • Aby pozyskać do współpracy specjalistów i wykładowców, warto nawiązać porozumienie z rozmaitymi instytucjami, fundacjach czy organizacjami zrzeszającymi seniorów.
Pomysły na dalszą animację
Dalsza animacja projektu zależy od waszej kreatywności. Można rozszerzać ofertę warsztatów i spotkań o kolejne tematy. Można rozszerzać zasięg działań i obejmować nimi kolejne osiedla czy dzielnice. Można zaangażować do współpracy instytucje, które wesprą nas wiedzą ekspercką. Można wreszcie zadbać o to, by nasz projekt zaowocował ciekawymi efektami, np. wspólnie wydaną książką czy nagraną płytą. Będą one namacalnym dowodem współpracy między pokoleniami.