Display_sasiedzkie_kino_pod_chmurka

Sąsiedzkie kino pod chmurką

Jednym z pomysłów na zintegrowanie sąsiadów wokół wspólnej inicjatywy jest stworzenie cyklu plenerowych projekcji filmowych we wsi, na osiedlu czy ulicy. Kino to nie tylko miejsce rozrywki i sposób na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, ale także okazja do spotkań z innymi ludźmi. Z powodzeniem może ono stać się pretekstem do sąsiedzkiej integracji.

Grupa docelowa 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy jednak rozpoznać potrzeby lokalnej społeczności. Gdy będziemy tworzyć repertuar kina, warto przeanalizować strukturę wiekową grupy docelowej projektu i zadać sobie pytanie, czy na naszym osiedlu dominują seniorzy, osoby w średnim wieku czy może młodzież? Warto zadbać o dobór filmów odpowiednich do grupy wiekowej. Albo jeszcze lepiej - dać mieszkańcom możliwość współtworzenia kinowego repertuaru.

Miejsce
Pierwszym krokiem do stworzenia plenerowego kina jest znalezienie odpowiedniego miejsca, które umożliwi odtwarzanie filmów i pomieści widownię. Może to być skwer, podwórko, park lub łąka. Projekcje mogą się odbywać na specjalnie do tego przeznaczonym ekranie. Możemy jednak wykorzystać w tym celu także okoliczną architekturę, np. ścianę budynku. Aby zorganizować pokaz filmowy, należy pamiętać o pozyskaniu zgody właściciela terenu na organizację tego typu imprezy.

Sprzęt
Kolejnym krokiem jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu. Mowa tu zarówno o urządzeniach audiowizualnych, niezbędnych do emisji filmu (m.in. ekran, projektor, głośniki o odpowiedniej mocy), jak i o miejscach siedzących dla publiki. W tym celu warto zorganizować sąsiedzką zbiórkę leżaków czy kurzących się w piwnicach krzeseł, które posłużą za kinowe fotele. Jeśli chcemy, by naszym seansom towarzyszył drobny poczęstunek, zadbajmy o pozyskanie stołu i zaproszenie mieszkańców do przygotowania przekąsek oraz napojów. Pamiętajmy, że w miejscach publicznych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

Promocja
Gdy mamy już odpowiednie miejsce, sprzęt i repertuar, należy zadbać o reklamę naszej inicjatywy. Stworzenie wydarzenia na Facebooku, wydrukowanie ulotek czy plakatów, a przede wszystkim wykorzystanie poczty pantoflowej pozwoli nagłośnić seanse kina plenerowego i zapewnić pełną widownię. Mamy nadzieję, że kino pod chmurką zainspiruje Waszych sąsiadów do bliższego poznania siebie nawzajem.

Przykłady potencjalnych zagrożeń dla realizacji projektu, czyli o czym warto pamiętać?
  • Odtwarzając film publicznie, należy pamiętać o wypożyczeniu lub wykupieniu specjalnej kopii przeznaczonej do rozpowszechniania oraz licencji, która - w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - umożliwi legalną emisję filmu poza środowiskiem domowym. Konieczne jest w tym wypadku zawarcie umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) i wniesienie odpowiedniej opłaty.
  • Obowiązkiem organizatora imprez takich jak kino plenerowe jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz odpowiednie uzgodnienia z właścicielem terenu, na którym chcemy je zorganizować.
  • Gdyby Wasza impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i przekroczyła próg 1000 uczestników, wówczas jesteście zobowiązani do przestrzegania warunków zapisanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem: http://bit.ly/1O8IcLP.
  • jeśli pokazy kinowe mają się odbywać w pobliżu budynków mieszkalnych, pamiętajmy o obowiązującej po godz. 22:00 ciszy nocnej.

Pomysły na dalszą animację
Jeśli sąsiedzkie kino plenerowe spotka się z pozytywnym odbiorem, a lokalna społeczność będzie miała apetyt na więcej, w kolejnych sezonach warto rozszerzyć jego formułę. Można dołączyć do projektu warsztaty filmowe dla najmłodszych widzów lub zorganizować rodzaj DKF-u, czyli dyskusji po każdym filmie, np. z udziałem ekspertów. Można też kontynuować działalność poza sezonem letnim, co będzie od nas wymagało pozyskania odpowiedniego lokalu. Wszystko po to, by sąsiedzkie kino stało się kulturalnym i towarzyskim sercem dzielnicy, wsi czy ulicy.