Display_swietlica_kulturalna

Świetlica kulturalna

Na Waszym osiedlu czy ulicy brakuje miejsca, gdzie można się spotkać z sąsiadami? Najbliższy ośrodek kultury jest na drugim końcu miejscowości lub nie ma go wcale? Nic nie stoi na przeszkodzie, by samodzielnie lub z pomocą sąsiadów stworzyć miejsce, gdzie rozkwitnie kulturalne życie okolicy.

Miejsce

Aby stworzyć świetlicę czy salę spotkań, w pierwszej kolejności należy znaleźć odpowiednie miejsce. W celu pozyskania pomieszczenia warto skontaktować się z władzami gminy, zarządem osiedla czy funkcjonującymi w większych miastach zarządami komunalnych zasobów lokalowych. Nawiązując relacje z odpowiednimi instytucjami, mamy szansę na nieodpłatne udostępnienie miejsca na cele społeczne lub wynajęcie lokalu w przystępnej cenie. Wybierając pomieszczenie, pamiętajmy, by było ono łatwo dostępne dla lokalnej społeczności.

Remont

Nawet, jeśli na początku lokal nie wygląda zachęcająco, wspólnymi siłami i niewielkim nakładem materiałów możemy go wyremontować lub odświeżyć. Pamiętajmy o założeniu środków na remont w budżecie projektu i zaangażowaniu osób, które podejmą się renowacji. Dobrze, jeśli większość będą stanowili wolontariusze, których zrekrutujemy w naszym sąsiedztwie 
 pozwoli to znacznie obniżyć koszty renowacji.

Aktywizacja

Gdy uporządkujemy kwestie związane z lokalizacją i remontem, należy rozruszać naszą świetlicę. Oczywiście, profil jej działalności warto założyć na samym początku projektu. Wymaga on jednak doprecyzowania i uszczegółowienia. Na tym etapie warto zadać sobie pytanie: jakie konkretne zajęcia, warsztaty czy spotkania chcemy zorganizować w pierwszym miesiącu jej działalności? Czy są osoby, które zaangażują się w prowadzenie zajęć i aktywizację gości odwiedzających świetlicę? Czy planujemy uroczyste rozpoczęcie działań świetlicy, a jeśli tak, to w jakiej formie? Odpowiedź na te i inne pytania pozwoli nam stworzyć plan i harmonogram działań świetlicy, na podstawie których możemy opracować konkretną ofertę dla gości.

Promocja

Gdy oferta zajęć i imprez w świetlicy jest gotowa, należy odpowiednio ją wypromować. W tym celu warto założyć fanpage na Facebooku, dzięki któremu możemy publikować na bieżąco informacje o podejmowanych działaniach. Warto również nawiązać kontakt z lokalnymi mediami (gazetą, radiem czy osiedlową telewizją), by za ich pośrednictwem informować potencjalnych uczestników o możliwościach, jakie stwarza świetlica. Warto również zadbać o przygotowanie plakatów i ulotek, które rozpowszechnimy w okolicy. Tak, by jak najwięcej osób dowiedziało się o naszych działaniach.

Zagrożenia dla realizacji projektu 
 o czym warto pamiętać?
  • Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie świetlicy jako organizacja pozarządowa, obowiązują nas przepisy prawa, zapisane w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lub Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493).
  • Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub o charakterze wsparcia dziennego dla dzieci wymagane jest zezwolenie na jej prowadzenie wydane przez odpowiedni organ samorządowy. W zależności od jednostki samorządu terytorialnego, zgodę wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronę: http://poradnik.ngo.pl/rodzaje-swietlic
Pomysły na dalszą animację

Świetlica jest pomysłem na każdy sezon, a zajęcia w niej mogą odbywać się niezależnie od pory roku. Dlatego w jej animowaniu ogranicza nas tylko własna kreatywność. Aby utrzymać ciągłość odbywających się w niej zajęć warto zadbać o cykliczne spotkania czy warsztaty. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w świetlicy organizować również przyjęcia urodzinowe dla sąsiadów, bale karnawałowe czy inne imprezy. Rozwijając koncepcję działań świetlicy, warto być w ciągłym kontakcie z mieszkańcami 
 to oni są bowiem kopalnią pomysłów na temat działań w świetlicy. Mogą przynieść ze sobą wiele inspiracji.