Display_warsztat_recyklingowy

Warsztat recyklingowy

Każdy z nas przechowuje w domu wiele niepotrzebnych przedmiotów. Nasze piwnice pękają w szwach od zużytych mebli czy starych ubrań. Pomysłem, by je zagospodarować i przywrócić im życie jest sąsiedzki warsztat recyklingowy. Jego idea opiera się nie tylko na chęci odnowienia niepotrzebnych przedmiotów, ale przede wszystkim zintegrowania sąsiadów przy wspólnej pracy.

Grupa docelowa

Pomysł na warsztat jest skierowany do sąsiadów, którzy chcieliby po pierwsze odgruzować swoje schowki, piwnice i szafy, po drugie nauczyć się dbać o ekologię, nie wyrzucając zużytych produktów, ale przywracając im życie, a po trzecie spędzić trochę czasu z sąsiadami, poznać się i zintegrować.

Miejsce

Warsztat recykligowy dla sąsiadów może odbyć się w ośrodku kultury, wiejskiej świetlicy, bądź w plenerze 
 na skwerku, przed blokiem, na przydomowym trawniku. Organizując przestrzeń, warto pamiętać o miejscach do siedzenia dla uczestników oraz o stołach czy niezbędnych narzędziach. Ich zakup warto założyć w budżecie projektu, jeśli nie uda nam się ich zgromadzić w ramach sąsiedzkiej zbiórki.

Osoba prowadząca

Mając już miejsce, należy pamiętać, że warsztat nie może się odbyć bez osoby prowadzącej. Może nią być sąsiad-majsterkowicz czy utalentowany stolarz z bloku obok. Możemy też zatrudnić profesjonalnego trenera recyklingu, jednak najpierw warto poszukać kogoś ze swojego najbliższego otoczenia.

Scenariusz warsztatu

W zależności od prowadzącego i grupy docelowej, warsztat recyklingowy może mieć różny scenariusz. Tworząc go, warto założyć, by każdy uczestnik wyszedł z niego z gotowym, odnowionym produktem. Na pierwszym warsztacie warto skupić się na recykllingu jednego rodzaju rzeczy, np. mebli, a każde kolejne spotkanie poświęcać innym produktom.

Promocja

Aby zapełnić miejsca na warsztacie, należy odpowiednio wcześnie rozpocząć jego promowanie. Plakaty, ulotki, wydarzenie na Facebooku, sąsiedzka poczta pantoflowa. Każdy sposób jest dobry, by odpowiednio nagłośnić wydarzenie.

Zagrożenia dla realizacji projektu 
 o czym warto pamiętać?

Warto stworzyć regulamin, który będzie określał zasady obowiązujące podczas trwania warsztatu. Przed ich rozpoczęciem należy pozyskać pisemną zgodę uczestników na akceptację warunków regulaminu.


Pomysły na dalszą animację

Dalsza animacja projektu powinna się opierać przede wszystkim na przyglądaniu się potrzebom odbiorców. Tworząc kolejne warsztaty, poświęcone recyklingowi lub zupełnie innym zjawiskom, warto przeprowadzić małe badanie wśród sąsiadów. Co ich interesuje? Z czego chcieliby się podszkolić? Jakie umiejętności nabyć?