Display_podworkowa_odnowa

Podwórkowa odnowa

Twoje podwórko jest zaniedbane i zniechęca do spędzania na nim wolnego czasu? Straszy szarymi murami, nieodmalowaną klatką schodową i zdemolowanymi ławkami? Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Uporządkowanie wspólnej przestrzeni jest możliwe, jeśli zaangażuje się w to odpowiednia liczba osób i zasili remont swoimi umiejętnościami.

Grupa
Aby możliwe było wspólne odnowienie kawałka miasta, wsi, ulicy lub dzielnicy należy zebrać grupę inicjatywną. Najlepiej, gdy wśród zaangażowanych osób znajdą się ludzie o zróżnicowanych umiejętnościach. Przyda się ktoś z talentem technicznym, kto zaprojektuje nowy wygląd podwórka, ktoś ze zdolnościami plastycznymi, ktoś z zacięciem ogrodniczym i z doświadczeniem w remontowaniu i malowaniu. Taki zestaw osób pozwoli grupie być niemal samowystarczalną i samodzielnie dokonać zmian w swoim otoczeniu.

Projekt
Aby wyremontować podwórko, nie wystarczy chwycić za szpachlę i pędzel. Przed podjęciem działań, warto spotkać się z mieszkańcami i wspólnie uzgodnić kierunek oraz charakter zmian. Oprócz zwykłego odmalowania dziedzińca czy posiania trawy, można pokusić się o takie ulepszenia jak montaż małej architektury (ławki, krzesła, donice), ozdobienie szpetnego muru ciekawym malowidłem czy zainstalowanie huśtawki. Do prac projektowych warto włączyć całą społeczność i wziąć pod uwagę jej potrzeby. Jeśli nasze podwórko jest często odwiedzane przez najmłodszych, może warto zaplanować stworzenie piaskownicy? Jeśli chcemy pobudzić społeczność do spotkań, z pewnością nie zaszkodzi zainwestować w stół i ławki.

Zakup narzędzi i środków
Mając już zespół remontowy i projekt, należy pomyśleć o zakupie sprzętu i materiałów. Możliwości, by zdobyć pieniądze na ten cel jest kilka: można wziąć udział w konkursie “Spółdzielnia pomysłów” i powalczyć o sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy sponsorskiej. Wystąpić o dofinansowanie do spółdzielni lub zarządu budynku czy wreszcie zorganizować sąsiedzką zbiórkę.

Realizacja
Ostatnim etapem są prace remontowe i wcielenie projektu w życie. Dobrze, jeśli w grupie inicjatywnej wyłoni się lider, który będzie planował i koordynował pracę, rozdzielał zadania i monitorował kalendarz prac. Pozwoli to uniknąć chaosu organizacyjnego i będzie mobilizowało grupę do efektywnej pracy. A potem pozostaje już tylko cieszyć oko efektami!
Potencjalne zagrożenia dla realizacji projektu, czyli o czym warto pamiętać?
  • Zagrożeniem może okazać się brak odpowiednich zezwoleń na dokonywanie zmian. Pamiętajmy, że podwórko ma swojego właściciela – może nim być wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub prywatny właściciel. Zawsze należy zwrócić się do niego po odpowiednie zgody na przekształcenie przestrzeni, a najlepiej działać we współpracy z nim, by uniknąć potencjalnych konfliktów.
  • Gdy mamy już projekt zmian, warto poddać go mini-konsultacjom społecznym. Tak, aby mieszkańcy po pierwsze zostali poinformowani o metamorfozie, jaką zamierzamy przeprowadzić, a po drugie wyrazili na nią zgodę. Zadbajmy o to, by nasz projekt zaspokajał potrzeby różnych grup i nie godził w interesy mieszkańców. Pamiętajmy, że jeżeli nasze zmiany będą zakładały na przykład likwidację miejsca parkingowego, z pewnością znajdą się grupy niezadowolonych. Konsultacje służą temu, by uniknąć potencjalnych konfliktów, jakie mogą pojawić się w społeczności lokalnej w trakcie lub po przeprowadzeniu procesu zmian.
  • Jeśli planujemy budowę jakichś obiektów w ramach naszego projektu, często potrzebne są pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do odpowiednich instytucji. Przepisy dotyczące zgłaszania obiektów i wydawania pozwoleń na budowę można znaleźć na stronie: bit.ly/1S4wWTn.
Pomysły na dalszą animację
Remont podwórka jest oczywiście tylko punktem wyjścia do dalszych działań, które można wdrażać na zagospodarowanym dziedzińcu, skwerze czy placu. Odnowione podwórko może stać się pretekstem do spotkań i różnych form spędzania wolnego czasu. Dalsza animacja może zatem polegać na organizowaniu sąsiedzkich mityngów, festynów integracyjnych, gier i zabaw dla dzieci.