Łączny kapitał: 9 238 797,0 ZŁ

7 banków

349 376 zł

29 banków

1 183 500 zł

8 banków

198 289 zł

25 banków

592 060 zł

34 banki

1 660 340 zł

1 bank

z powodzeniem
wspiera
 inicjatywy
lokalne

1 bank

z powodzeniem
wspiera
inicjatywy lokalne

2 banki

z powodzeniem
wspierają
inicjatywy lokalne

26 banków

1 230 350 zł

2 banki

z powodzeniem
wspierają
inicjatywy lokalne

3 banki

z powodzeniem
wspierają
inicjatywy lokalne

51 banków

3 177 870 zł

15 banków

474 027 zł

Centralna
Województwo Liczba banków Kwota zaangażowania
dolnośląskie 7 349 376 zł
kujawsko-pomorskie 29 1 183 500 zł
lubuskie 8 198 289 zł
łódzkie 25 592 060 zł
mazowieckie 34 1 660 340 zł
opolskie 1 bank z powodzeniem wspiera inicjatywy lokalne
podkarpackie 1 bank z powodzeniem wspiera inicjatywy lokalne
podlaskie 2 banki z powodzeniem wspierają inicjatywy lokalne
pomorskie 26 1 230 350 zł
świętokrzyskie 2 banki z powodzeniem wspierają inicjatywy lokalne
warmińsko-mazurskie 3 banki z powodzeniem wspierają inicjatywy lokalne
wielkopolskie 51 3 177 870 zł
zachodniopomorskie 15 474 027 zł

MAPA ZAANGAŻOWANIA

Charakter działań

Banki spółdzielcze współpracę i współdziałanie mają wpisane w swoje DNA. Mimo upływającego czasu, wciąż jest im bliska filozofia wspierania rozwoju lokalnego. Nie tylko poprzez dofinansowywanie lokalnej przedsiębiorczości, ale także poprzez włączanie się w oddolne inicjatywy mieszkańców. W odróżnieniu od banków komercyjnych, banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej pełnią wyjątkową misję dla społeczności lokalnych. Dlatego część wypracowanych zysków, inwestują w mądre działania na terenie, na którym funkcjonują.

Wspierają drobne, ale niezbędne inicjatywy. Niewidoczne z perspektywy wielkich korporacji, ale niezwykle istotne z punktu widzenia pojedynczego człowieka. Działania, które umożliwiają integrację i prężny rozwój małych społeczności. Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej dofinansowują na przykład sale prób dla lokalnych artystów, założenie ogrzewania dla świetlic, wycieczki dla najmłodszych.

Wspierają projekty, które animują czas mieszkańców i pozwalają im się rozwijać, między innymi działania różnych grup nieformalnych, które chcą się szkolić, rozwijać i razem zmieniać okolicę na lepsze. Ponadto współorganizują imprezy kulturalno-rozrywkowe, dofinansowują budowy skwerów, rabat kwiatowych czy miejsc relaksu, stawiają place zabaw dla dzieci. Robią wiele, by bliscy i dalsi sąsiedzi, mieszkańcy tych samych miejscowości, użytkownicy tych samych dróg, czy podwórek mieli okazję się poznać i współdziałać. Dla dobra swojej społeczności!

Lokalne, nieduże działania składają się na duży efekt. Dzięki Mapie Zaangażowania, chcemy pokazać, jak istotne jest zaangażowanie Banków Spółdzielczych na terenie Polski. Pragniemy uświadomić wszystkim przedsiębiorcom, że warto być sponsorem nie tylko ogromnych imprez w dużych miastach, ale także oddolnych działań mieszkańców miast, wsi i miasteczek!

DOŁĄCZ DO NAS