Łączny kapitał: 10 536 322,0 ZŁ

7 banków

362 854 zł

29 banków

1 347 080 zł

8 banków

304 772 zł

25 banków

585 457 zł

34 banki

2 286 400 zł

1 bank

z powodzeniem
wspiera
 inicjatywy
lokalne

1 bank

z powodzeniem
wspiera
inicjatywy lokalne

2 banki

z powodzeniem
wspierają
inicjatywy lokalne

26 banków

1 432 400 zł

2 banki

z powodzeniem
wspierają
inicjatywy lokalne

3 banki

z powodzeniem
wspierają
inicjatywy lokalne

51 banków

3 096 770 zł

15 banków

582 633 zł

Centralna
Województwo Liczba banków Kwota zaangażowania
dolnośląskie 7 362 854 zł
kujawsko-pomorskie 29 1 347 080 zł
lubuskie 8 304 772 zł
łódzkie 25 585 457 zł
mazowieckie 34 2 286 400 zł
opolskie 1 bank z powodzeniem wspiera inicjatywy lokalne
podkarpackie 1 bank z powodzeniem wspiera inicjatywy lokalne
podlaskie 2 banki z powodzeniem wspierają inicjatywy lokalne
pomorskie 26 1 432 400 zł
świętokrzyskie 2 banki z powodzeniem wspierają inicjatywy lokalne
warmińsko-mazurskie 3 banki z powodzeniem wspierają inicjatywy lokalne
wielkopolskie 51 3 096 770 zł
zachodniopomorskie 15 582 633 zł

MAPA ZAANGAŻOWANIA

Charakter działań

Banki spółdzielcze współpracę i współdziałanie mają wpisane w swoje DNA. Mimo upływającego czasu, wciąż jest im bliska filozofia wspierania rozwoju lokalnego. Nie tylko poprzez dofinansowywanie lokalnej przedsiębiorczości, ale także poprzez włączanie się w oddolne inicjatywy mieszkańców. W odróżnieniu od banków komercyjnych, banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej pełnią wyjątkową misję dla społeczności lokalnych. Dlatego część wypracowanych zysków, inwestują w mądre działania na terenie, na którym funkcjonują.

Wspierają drobne, ale niezbędne inicjatywy. Niewidoczne z perspektywy wielkich korporacji, ale niezwykle istotne z punktu widzenia pojedynczego człowieka. Działania, które umożliwiają integrację i prężny rozwój małych społeczności. Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej dofinansowują na przykład sale prób dla lokalnych artystów, założenie ogrzewania dla świetlic, wycieczki dla najmłodszych.

Wspierają projekty, które animują czas mieszkańców i pozwalają im się rozwijać, między innymi działania różnych grup nieformalnych, które chcą się szkolić, rozwijać i razem zmieniać okolicę na lepsze. Ponadto współorganizują imprezy kulturalno-rozrywkowe, dofinansowują budowy skwerów, rabat kwiatowych czy miejsc relaksu, stawiają place zabaw dla dzieci. Robią wiele, by bliscy i dalsi sąsiedzi, mieszkańcy tych samych miejscowości, użytkownicy tych samych dróg, czy podwórek mieli okazję się poznać i współdziałać. Dla dobra swojej społeczności!

Lokalne, nieduże działania składają się na duży efekt. Dzięki Mapie Zaangażowania, chcemy pokazać, jak istotne jest zaangażowanie Banków Spółdzielczych na terenie Polski. Pragniemy uświadomić wszystkim przedsiębiorcom, że warto być sponsorem nie tylko ogromnych imprez w dużych miastach, ale także oddolnych działań mieszkańców miast, wsi i miasteczek!

DOŁĄCZ DO NAS