Baner2
Miodowa Łąka na Wyspie Słodowej we Wrocławiu
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 136

Kategoria
Animacja przestrzeni
Miejsce realizacji
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zgłaszający
Karolina Bielak
Cel projektu
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, poprawa różnorodności roślinnej na Wyspie Słodowej, ochrona pożytecznych owadów, integracja społeczna;
Opis projektu
Jesteśmy społecznikami ze Stowarzyszenia Wyspa Słodowa 7, którego celem jest ochrona ostatniego istniejącego budynku na Wyspie Słodowej, oraz przestrzeni wokół niej.
Wyspa Słodowa jest unikalnym miejscem w centrum miasta, gdzie otoczenie sprzyja miłemu, atrakcyjnemu spędzaniu czasu na wolnym powietrzu w pobliżu rzeki oraz drzew. Jest atrakcyjna zarówno dla ludzi młodych jak i rodzin z dziećmi, osób starszych czy turystów. Chcemy, by miejsce w centrum Wrocławia integrowało okoliczną społeczność oraz oddolne inicjatywy społeczne.
„Miodowa Łąka na Wyspie Słodowej” jest pomysłem na taką integrację, a stworzenie ekologicznej i przyjaznej dla oka „łąki kwietnej”, byłoby dobrym początkiem. Planujemy stworzyć ją w miejscu dwóch płaskich poletek trawy na południowo-wschodnim brzegu wyspy, poprzez ukształtowanie terenu i dobór odpowiedniej roślinności kwietnej, której okres kwitnienia pozwalałby na stały dostęp zapylania dla owadów jak i uatrakcyjniał to miejsce w okresie wiosenno-letnim oraz jesiennym. Miejsca te można stworzyć w dwóch etapach w zależności od wielkości dofinansowania (np. w przypadku ograniczonej kwoty najpierw łąka mogłaby powstać na jednym z dwóch poletek).
Pozwoliłoby to na zachowanie różnorodności zieleni, oraz zapoczątkowałaby ochronę cennych owadów zapylających w przestrzeniach miejskich w tym pszczół miodnych, które w zatrważającym tempie giną, prowadząc do braku różnorodności roślinnej i produktowej (więcej o tym np. tu https://adoptujpszczole.pl/). Chcielibyśmy włączyć do tej akcji również społeczność osób starszych z wnukami czy ogrodników-amatorów.
„Miodowa Łąka na Wyspie Słodowej” zapewne zainspirowałaby wielu wrocławian, żeby stworzyć podobne miejsca w innych częściach miasta, a na pewno zwróciłaby uwagę na temat ochrony przyrody.
Przy realizacji „Miodowej Łąki na Wyspie Słodowej” współpracowalibyśmy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Pszczelarzy „Apis” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ich fachowa wiedza dot. roślin oraz owadów, pomogłaby w stworzeniu łąki. Jednocześnie sami mogliby potem na tej przestrzeni realizować cele naukowe.
Na zakończenie dodamy, że nasz pomysł wpisuje się w starania Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 r. (http://www.wroclaw.pl/wroclaw-zielona-stolica-europy-w-2019).

Thumb_01
Thumb_02 Thumb_02a Thumb_03 Thumb_04 Thumb_05