Baner2
Świat Dźwięków- program oswajania dzieci z muzyką
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 475

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Złoty Stok (woj. dolnośląskie)
Zgłaszający
Aleksandra Wąsowicz
Cel projektu
Celem projektu jest oswojenie dzieci z szeroko pojętą muzyką. Uczestnicy poznają instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne, różne tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich biografie i twórczość, a także muzykę różnych kultur.
Opis projektu
Projekt który chcemy zrealizować skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i tych uczęszczających do szkoły podstawowej. Swoim zasięgiem ma obejmować teren Gminy Złoty Stok.
Na projekt składać się będą comiesięczne audycje muzyczne prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników filharmonii oraz dwa wyjazdy do filharmonii na koncerty edukacyjne oraz jeden wyjazd dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami na koncert familijny.
Liczymy na to że dzieci, które wezmą udział w projekcie i załapią tzw. "bakcyla" będą chętniej i już bez skrępowania wobec rówieśników uczęszczać na zajęcia muzyczne prowadzone w CKiP w Złotym Stoku, gdzie jest świetnie wyposażona sala muzyczna posiadająca: pianino, gitarę klasyczną, elektryczną, skrzypce, perkusję, trąbkę, saksofon i wiele innych. Zajęcia prowadzone są przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikację, a same zajęcia są bezpłatne.
Wyjazdem familijnym pragniemy przekonać również opiekunów, aby zwrócili uwagę na rozwój muzycznych swoich pociech.
Pomysł oswajania dzieci z muzyką i edukacji w tym kierunku ma swoje uzasadnienie w kilku czynnikach. Po pierwsze, Gmina Złoty Stok oddalona jest o co najmniej 90 km od najbliższej filharmonii, teatru, opery, co wskazuje na to, że najprawdopodobniej większość z nich w dzieciństwie nigdy takiego miejsca nie odwiedzi. Po drugie, obecny program nauczania przedszkolnego i szkolnego traktuje muzykę bardzo marginalnie. Sale muzyczne nie posiadają instrumentów, odpowiedniego wyposażenia, a program zakłada mówienie o muzyce, zapisywanie nut i śpiewanie ale już nie obcowanie z instrumentami, rozpoznawanie instrumentów pod dziękach czy wysłuchiwanie zapisanych na pięciolinii dźwięków. Dzieci które grają na instrumentach, pianinie, gitarze itp. z reguły "wynoszą" to z domu, ponieważ rodzic odczuwa potrzebę rozwoju dziecka w tym kierunku. Co jeżeli rodzic nie próbuje kształcić dziecka w tym kierunku? Lekcja muzyki, która z reguły jest mało poważnie traktowanym przedmiotem, obok języka polskiego czy matematyki również nie zachęci młodego człowieka to edukacji muzycznej. Nie każdy młody człowiek posiada talent muzyczny, nie każdy młody człowiek ma predyspozycje do rozwoju w kierunku muzyczny, ale z pewnością każdy młody człowiek aby prawidłowo się rozwijać potrzebuje edukacji muzycznej.
Muzyka wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności myślenia oraz zaspokaja potrzebę ekspresji.
Niemal wszystkie rozważania teoretyczne na temat kompozycji muzycznych i
sposobów ich interpretacji, podkreślają znaczenie muzyki, jako
niezastąpionego medium w procesie komunikowania uczuć i emocji. Z tego
powodu muzyka stanowi istotną rolę w rozwoju dziecka, a później w życiu
dorosłego już człowieka.
Prekursorem badań nad wpływem muzyki na percepcję słuchową, aparat
słuchowy i mózg był profesor Alfred Tomatis - francuski specjalista chorób
uszu. Zajmował się zagadnieniem stymulacji słuchowej u dzieci z
zaburzeniami mowy i komunikacji. Systematyczne poszukiwania
doprowadziły go do odkrycia zjawiska, które później nazwane zostało
efektem Mozarta. Wykazał on, że ucho jest organem nie tylko do słyszenia i
słuchania, ale również:
• instrumentem równowagi,
• wyprostowanej postawy ciała,
• kontrolującym orientację przestrzenną,
• kontrolującym mowę, język i głos,
• organem, który energetyzuje korę mózgową przygotowując ją do
świadomego przyjmowania bodźców z otoczenia.
Tomatis zauważył, że zdynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki o
wysokich częstotliwościach powoduje:
• poprawę koncentracji uwagi,
• wzrost kreatywności,
• lepsze zapamiętywanie,
• podwyższenie motywacji i organizacji w zakresie codziennych
obowiązków,
• normalizację napięcia mięśniowego, co wpływa na prawidłową postawę
ciała,
Psychologowie stawiają pytanie: czy długotrwały, aktywny kontakt z
muzyką może powodować podwyższenie funkcjonowania poznawczego, w
tym pamięciowego, w innych zakresach niż muzyka. Przeprowadzono wiele
badań polegających na wprowadzeniu lekcji muzyki dla dzieci w wieku
przedszkolnym i weryfikowaniu, czy pod ich wpływem zmieniają się
osiągnięcia w zadaniach poznawczych. Weryfikowano, czy dzieci, które przez
8 miesięcy pobierały lekcje gry na key-bordzie będą uzyskiwały lepsze wyniki
w różnych zadaniach poznawczych. Okazało się, że dzieci uczące się muzyki,
w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej, miały istotnie wyższe osiągnięcia
w zadaniach czasowo-przestrzennych.
Podobne badania, przeprowadzone w 2000 r wykazały, że u dzieci w
wieku 4-6 lat, które przez 30 tygodni miały zajęcia muzyczne, nastąpiła
poprawa w testach mierzących pamięć.
Zgromadzone dotychczas dane pozwalają na sformułowanie wniosku, że
wczesny trening muzyczny może przyczynić się do podwyższenia osiągnięć
poznawczych w różnych zakresach, w tym w odniesieniu do pamięci.
Badania dowodzą również, że osiągnięcia te utrzymują się po zakończeniu
treningu muzycznego
Muzyka odgrywa więc ważną rolę w życiu, kształtowaniu osobowości
dziecka, szczególnie w rozwijaniu jego sfery poznawczej i emocjonalnej.

Stawiamy na prawidłowy rozwój kolejnych pokoleń!

Thumb_1041730_orig