Baner2
Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Suwałkach - miejscem wspólnych spotkań
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 26

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Suwałki (woj. podlaskie)
Zgłaszający
Józef Demiańczuk
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Malwa” przyjaznego placu dla najmłodszych, na którym będzie czas na naukę i relaks
Opis projektu
Rodzinne Ogrody Działkowe „Malwa” w Suwałkach użytkują powierzchnię 32ha, w Stowarzyszeniu Działkowców jest ok. 1200 osób. Są to pasjonaci ekologii i świata przyrody, którzy posiadają różne dodatkowe umiejętności, którymi chętnie dzielą się z innymi ludźmi. W projekcje chcemy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania terenu ogrodów działkowych, poprzez zagospodarowanie przestrzeni do nauki i relaksu dla lokalnej społeczności.
Celem projektu jest powstanie na wytyczonej działce, która jest już ogrodzona i monitorowana miejsca do przeprowadzania zajęć edukacyjnych, warsztatów przedsiębiorczości, czy konkursów dla najmłodszych Suwalczan. Chcemy, by na tym terenie powstała wiata, która byłaby niezbędna do odpoczynku i schronienia przy nagłych zmianach pogody, a także miejscem do nauki i zabawy. Wiata, będzie miejscem z którego będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani, włącznie ze społecznością lokalną. To innowacyjny projekt w naszym regionie wykorzystujący teren ogrodów działkowych do działań wspólnych z lokalną społecznością.
Na „Przyjaznej działce” powstaną ekologiczne uprawy, ogród kwiatowy, skalny, domki dla pożytecznych owadów i miejsce na ognisko. Dzieci pod opieką działkowców będą uczyć się tu m.in. posługiwania się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi, rozróżniania roślin (także tych niebezpiecznych), obserwowania pogody, kształtowania właściwych postaw wobec środowiska i brały czynny udział w podstawowych pracach sezonowych z działkowcami łącznie z tymi najprzyjemniejszymi, a mianowicie konsumpcją warzyw i owoców z własnej działki.
W ramach promocji projektu powstaną dwa rodzaje plakatów. Jeden skierowany do przedszkoli i innych ogrodów działkowych na terenie Suwałk informujący o możliwościach edukacyjnych projektu, natomiast drugi plakat będzie skierowany do przedsiębiorców lokalnych, którzy chcieliby wspomóc projekt np. przy budowie wiaty, czy zaoferować ciekawe zajęcia edukacyjne informujące, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Wszystkie efekty współpracy przedsiębiorców w projekcje zostaną opisane np. na ogólnopolskiej stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców, w mediach lokalnych (prasa, internet itp.) oraz przekazane zostanie pisemne podziękowanie za udział w projekcje.
Z projektu skorzysta minimum 125 dzieci razem z ich rodzicami, działkowcy to ok. 1200 osób oraz społeczność lokalna. Nawiążemy również współpracę z 6 Gromadą Zuchową „Przyjaciele” z Hufca ZHP Suwałki. Na początku tego roku zawarliśmy już porozumienie o współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach. Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, którzy zamierzają przystąpić do współpracy z nami wspomagając projekt następującymi działaniami tj: zaprojektowanie i wykonanie plakatów, przeprowadzenie zajęć ze wzorowej opieki i tresury zwierząt czy oprowadzeniu dzieci po zakładzie rzeźby w drzewie.

Thumb_zdj_cie_3
Thumb_zdj_cie_1 Thumb_zdj_cie_2