Baner2
„POSIADÓWKA – MIEJSCE SPOTKAŃ”
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 806

Kategoria
Animacja przestrzeni
Miejsce realizacji
Pabianice (woj. łódzkie)
Zgłaszający
Anna Szynkiewicz
Cel projektu
Utworzenie w Pabianicach miejsca, w którym mieszkańcy mogliby organizować różnego rodzaju spotkania - posiedzieć pod dachem nieba i przebywać ze sobą w wyjątkowej atmosferze, jaka towarzyszy palącemu się ognisku.
Opis projektu
Ogień od zawsze towarzyszył ludzkości. Odgrywał bardzo istotną rolę – dawniej był niezbędny do życia i codziennego funkcjonowania, a także dawał poczucie bezpieczeństwa i ciepło. Rozpalały go plemiona podczas najważniejszych dla nich wydarzeń i obrzędów, zbierali się przy nim przedstawiciele różnych grup społecznych w ważnych dla siebie chwilach, a także po to, by powspominać, snuć plany i marzenia na przyszłość, pogadać, pośpiewać czy po prostu pobyć ze sobą. Ogniska mają szczególne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ jednoczą, integrują, wzmacniają więzi międzyludzkie, budują wspólnotę, a także dodają energii i sił witalnych, bowiem ogień w różnych kulturach i epokach był symbolem życia. Chcemy by magia ogniska towarzyszyły jak największej grupie mieszkańców naszego miasta, bez względu na płeć, wiek, wykonywany zawód, życiowe doświadczenia, przynależność do różnorodnych organizacji, plany czy aspiracje. Z tego właśnie powodu chcielibyśmy, by w Pabianicach powstało miejsce, gdzie przy blasku ogniska mogliby spotykać się mieszkańcy naszego miasta. Wydzielając miejsce, w którym powstanie krąg ogniskowy z odpowiednią infrastrukturą, chcemy zachęcić Pabianiczan do spotkań, którym będzie towarzyszył wyjątkowy klimat, będący przeciwwagą dla tak obecnych w dzisiejszym świecie szybkich sposobów komunikacji międzyludzkiej, jakiej na co dzień doświadczamy poprzez korzystanie z telefonów komórkowych czy portali społecznościowych.
Miejsce ogniskowe ma powstać we współpracy ze Szkołą Podstawową na 13 w Pabianicach, na terenie której chcielibyśmy je utworzyć.
Istnienie „POSIADÓWKI – MIEJSCA SPOTKAŃ” da szansę na organizację spotkań w nowej – atrakcyjnej i bliskiej naturze formule, następującym odbiorcom:
- dzieciom z przedszkoli – im umożliwi m.in. integrację, edukację przeciwpożarową w praktyce, zapoznanie ze stosami ogniskowymi itp.
- młodzieży szkolnej - jej stworzy szansę na odbywanie pogawędek wychowawczych i spotkań ze specjalistami w kręgu, w którym komunikacja jest ułatwiona
- gromadom i drużynom harcerskim pozwoli na systematyczne organizowanie zbiórek, obrzędów, gawęd i uroczystości, których ogniska są nieodłącznym i niezwykle ważnym elementem
- rodzicom uczniów – ci mogliby przy ogniskach odbywać wywiadówki, podczas których będą dzielić się swoimi doświadczeniami wychowawczymi z innymi rodzicami oraz wychowawcą klasowym
- nauczycielom szkół i przedszkoli, którzy przy ogniskach mogliby odbywać Rady Pedagogiczne
- księżom, którzy w kręgu ogniskowym mogliby prowadzić katechizację, spotkania grup parafialnych, rekolekcje, nauki przedmałżeńskie itp.
- społeczności lokalnej, która przy ognisku mogłaby organizować spotkania sąsiedzkie i towarzyskie
- stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym, które przy towarzyszeniu ognia mogłyby obchodzić wszelkiego rodzaju jubileusze, organizować przedsięwzięcia i różnorodne uroczystości oraz realizować swoje cele statutowe.

Thumb_dsc_0458