Baner2
„Żyj aktywnie, dziel się pasją!”
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 474

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Malbork (woj. pomorskie)
Zgłaszający
Justyna Rogowska
Cel projektu
Cele główne: Zakup tandemów i organizacja rajdów weekendowych dla mieszkańców powiatu Malborskiego; Stworzenie bezpłatnej wypożyczalni dla wyżej wymienionej społeczności; Cele szczegółowe: • Zwiększenie aktywności fizycznej wśród różnych grup osób, osoby
Opis projektu
Projekt: „Żyj aktywnie, dziel się pasją”, zakłada zakup tandemów oraz organizowanie weekendowych rajdów rowerowych na terenie powiatu Malborskiego.
Projekt jest dedykowany wszystkim osobom, które propagują zdrowy styl życia i chciałyby podzielić się swoją pasją z osobami o ograniczonych możliwościach samodzielnego podróżowania rowerem.
Wycieczki rowerowe to doskonała szansa na aktywne spędzanie czasu. Niestety nie wszyscy z nas mają taką możliwość. Największe problemy w tym zakresie posiadają osoby z dysfunkcją wzroku, znajdują się również w tej grupie ludzie starsi, czy z innymi niepełnosprawnościami.
Misją Fundacji Niewidomi na Tandemach jest dbanie, o to by w życiowym wyścigu osoby zagrożone wykluczeniem nie pozostawały z tyłu. Chcemy, żeby każda osoba niezależnie od wieku i ograniczeń zdrowotnych miała ten sam dostęp do wszelkiego rodzaju aktywności.
Mając doświadczenie przy realizacji dotychczasowych działań, przez twórców projektu „Niewidomi na Tandemach”, chcielibyśmy kontynuować ideę propagowania zdrowego wypoczynku i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku. Inicjatywa tej formy rehabilitacji została zapoczątkowana w 2013 r., kiedy to odbył się pierwszy rajd osób niewidomych „od źródeł Wisły do ujścia”, w którym udział wzięło 22 uczestników. W trakcie realizowanego rajdu, uczestnicy odbyli niespełna 16-dniową wyprawę, podczas której przebyli ponad 1400 km. Rajd odbywał się wzdłuż trasy ujętej w Wiślańskiej Odznace PTTK, uwzględniającej ważne miejsca w dziejach Historii Polski.
Niestety większość aktywności osób z dysfunkcją wzroku wymaga udziału drugiej osoby. Nie zawsze niewidomy lub słabo widzący może liczyć na wyjazd, spacer, czy wyprawę z kimś ze swojego otoczenia, rodziny czy przyjaciół. Te osoby często nie dysponują czasem, by móc wybrać się do kina, teatru, muzeum, czy na przejażdżkę tandemem.

Zakup tandemów, organizowanie specjalnie zaplanowanych rajdów oraz prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni wpłynie na wzrost zainteresowania tą formą aktywności fizycznej wśród wielu środowisk. Pragniemy by korzystały z nich nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także wszyscy inni, którzy będą chcieli podzielić się z innymi swoją pasją.

Rekrutacja:
Do skorzystania z projektu „żyj aktywnie, dziel się pasją!”, zaprosimy:
osoby niewidome i słabo widzące zamieszkujące powiat Malborski (blisko 180 osób);
osoby starsze, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną nie są w stanie poruszać się samodzielnie na rowerach (około 50 osób);
uczniów szkół średnich chcących nauczyć się pomocy osobom z niepełnosprawnością (około 200 osób);

Przebieg zaplanowanych działań:
1. zakup tandemów na potrzeby projektu;
2. zaplanowanie harmonogramu wypraw weekendowych oraz przygotowanie regulaminu bezpłatnej wypożyczalni tandemów;
3. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach lokalnych: (telewizja, radio, gazety oraz portale informacyjne);
4. rozpropagowanie informacji o projekcie „Żyj aktywnie, dziel się pasją!” wśród licznych środowisk, takich jak m.in.: organizacje działające na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością, szkoły średnie, stowarzyszenia i kluby wolontariackie oraz pozostałe organizacje sportowe.

Zaproponowane w projekcie działania mają ogromne znaczenie w propagowaniu aktywności fizycznej wśród wielu grup społecznych. Mając na uwadze fakt, iż jazda tandemem wymaga udziału 2 osób zaoferowana inicjatywa przyczyni się do zaangażowania różnych grup spośród społeczności lokalnej. Obecnie istnieje tylko jedna bezpłatna wypożyczalnia tandemów w Warszawie, zapotrzebowanie jednak na tę inicjatywę jest ogromne. Obecnie do bazy projektu Niewidomi Na Tandemach zgłosiło się ponad 200 osób niewidomych i prawie 500 wolontariuszy/pilotów rowerów. Jazda tandemem to świetna okazja do włączenia się różnych grup społecznych, do wspólnej inicjatywy propagowania zdrowego i aktywnego spędzania czasu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie koordynatora projektu, podczas realizacji wielu zadań, jesteśmy przekonani, iż przewidziana kalkulacja poszczególnych działań zmieści się całościowo w potencjalnym budżecie, który został przewidziany w konkursie tj. 10 000 zł brutto.

Thumb_nnt_baner_1