Baner2
Dom Seniora- czyli młodzi dla starszych
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 747

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Studzieniec (woj. lubuskie)
Zgłaszający
Adrian Michalak
Cel projektu
Dostosowanie pomieszczenia w Studzienieckim Domu Kultury do aktywnego spędzania czasu i prowadzenia zajęć dla osób starszyczh wraz z modzieżą.
Opis projektu
Dzięki projektowi "Dom seniora- czyli młodzi dla starszych" Stowarzyszenie Przyjaciół Studzieńca wraz z Sołectwem Studzieniec planujemy przystosować nieużytkowane pomieszczenie znajdujące się w Domu Kultury w Studzieńcu na "DOM SENIORA". Dzięki lokalnej inicjatywie młodych ludzi powstał pomysł integracji między pokoleniowej mającej na celu wspólne dążenie do przywrócenia i kontynuowania wszystkich tradycji i zwyczajów miejscowego społeczeństwa. A także:
-Działania sąsiedzkie, integracja różnych grup wiekowych,
- inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem)
- inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku
- inicjatywy artystyczne czy edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralne, plastyczne etc)
- wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze)
- wolontariat seniorów na rzecz młodzieży z problemami wychowawczymi
- wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych
- działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki)
- inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe.
Dzięki zajęciom zbuduję się szacunek i wspólne zrozumienie między pokoleniowe. Planujemy także dokupić brakujący sprzęt AGD który jest potrzebny do przekazywania tradycji miejscowej kuchni młodszym pokoleniom. Miejscowość Studzieniec liczy sobie oko 900 mieszkańców, w bieżącym roku wioska obchodzi 760- Lecie miejscowości. Mamy swoje tradycje które z biegiem czasu niestety zamierają. Chcemy odbudować pomoc sąsiedzką i wspólne zaufanie wśród wszystkich mieszkańców. A także promować dzięki temu miejscowość i pokazywać jak ważne jest wspólne dobro i praca między pokoleniami.

Thumb_11111812_863584007013237_3448431803838199258_o