Baner2
Ogródek meteorologiczny
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 0

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Zagórów (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Marek Teodorczyk
Cel projektu
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólne zaangażowanie w działania edukacyjne oraz warsztatowe mające na celu poszerzenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie monitoringu zjawisk atmosferycznych.
Opis projektu
Opis projektu
Zagórów to miasteczko położone w województwie wielkopolskim, nad rzeką Wartą, liczące niespełna 3 tys. mieszkańców. Jesteśmy gminą rolniczą. Na terenie Zagórowa działa Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego z oddziałami gimnazjalnymi. Młodzież klas starszych chętnie pracuje metodą projektu, szczególnie ukierunkowaną na integrację z lokalną społecznością. W ostatnich tygodniach uczniowie klas gimnazjalnych wystąpili z propozycją zagospodarowania części placu szkolnego. Chcemy z pomocą rodziców przekształcić część terenu w ogródek meteorologiczny.
Byłaby to wspaniała inwestycja, korzystna nie tylko dla uczniów naszej szkoły, lecz także dla podopiecznych innych placówek oświatowych, mieszkańców Zagórowa oraz miejscowości ościennych. Realizując to zamierzenie stworzymy możliwość nauki meteorologii, klimatologii, fizyki, biologii i geografii, a także zagadnień związanych z zanieczyszczeniem atmosfery i jej ochroną przez praktyczne zetknięcie się z nauką. Uczniowie naszej placówki wzięliby udział
w pracach przygotowawczych i realizacji projektu, poprzez obserwowanie i pomiar elementów pogody. Wykonywanie przydzielonych zadań pozwoliłaby wdrażać dzieci
do systematycznej i odpowiedzialnej pracy.
W ramach projektu zaplanowano współpracę z różnymi organizacjami
i instytucjami, m.in. IMiGW w Poznaniu.
Organizowane będą również zajęcia otwarte dla uczniów klas młodszych oraz spotkania edukacyjne dla środowiska. Na pewno w naszym miasteczku szkolny ogródek meteorologiczny będzie rozwiązaniem innowacyjnym, a mieszkańcy będą mobilizowani do naśladowania i podejmowania nowych, ciekawych inicjatyw społecznych.

Thumb_img_9120
Thumb_zdj_cie_gimnazjum