Baner2
Gwiazdor przybywa z pierwszą pomocą
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 0

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Milcz (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Stowarzyszenie (nie)Milcz-działaj Pater Maria
Cel projektu
Edukacja mieszkańców wsi w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Opis projektu
Stowarzyszenie (nie)Milcz-działaj inicjuje i wspiera aktywność publiczną na terenie wsi Milcz w powiecie chodzieskim. Od kilku lat regularnie podejmuje działania integrujące, edukujące i uświadamiające mieszkańców.
W tym roku, w związku i rozwojem cywilizacyjnym, wzrostem zagrożenia i liczby wypadków postanowiło przypomnieć/ uświadomić mieszkańcom zasady udzielania pierwszej pomocy. Projekt skierowany jest zarówno do dorosłych, jak i dla dzieci.
Zakłada on przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto przewiduje się zorganizowanie spotkania wigilijnego dla młodszych mieszkańców wsi , na którym omówione zostaną podstawowe zasady pomocy przedmedycznej połączone z wizytą Gwiazdora.
Gwiazdor rozda także dzieciom "Paczki pierwszej pomocy", które zawierać będą materiały edukacyjne, a także gadżety związane z udzielaniem pierwszej pomocy i propagowaniem jej.
Posiadanie wiedzy w sytuacjach, gdy wymagane jest natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy przyczynia się do wzrostu świadomości wśród mieszkańców wsi (zarówno dorosłych jak i dzieci). Wszyscy powinni także wiedzieć, jakie należy podjąć działania, aby ratując innych nie pogorszyć ich stanu.
Przeszkolone osoby będą w pełni gotowe do udzielania pomocy przedmedycznej, wtedy gdy pierwsze minuty są najważniejsze.
Jest to działanie na rzecz zdrowia oraz wspieranie zaangażowania społecznego w niesieniu pierwszej pomocy.

Thumb_8-logo_male