Baner2
Śnieżne Dąbki
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 6

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Dąbie (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Anna Siuda
Cel projektu
Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z biedniejszych rodzin zamieszkałym na terenie Gminy Dąbie ferii pełnych wrażeń, odkryć, dostępu do kultury a także nauka poprzez zabawę.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do grupy 30 dzieci z biedniejszych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie w wieku 6-12 lat. Inicjatorami powstania projektu są: Fundacja Dąbie Naszych Marzeń oraz członkowie Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego działającego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja Dąbie Naszych Marzeń pragnie umożliwić dzieciom spełnienie marzeń oraz rozwój. Fundacja ma świadomość tego, jak ważne w etapie szkolnym jest propagowanie nauki przez zabawę.
Mając na uwadze, że katalizatorem do nauki jest łatwość jej przyswajania, Fundacja Dąbie Naszych Marzeń proponuje plan, który zakłada przeprowadzenie zajęć w trakcie 7 dni ferii zimowych. W trakcie różnego rodzaju aktywności dzieci pobudzą swoją kreatywność, nauczą się jak udzielić pierwszej pomocy, jak radzić sobie w ruchu drogowym. Ponadto uczestnicy będą mogli rozwinąć znajomość języka angielskiego. Fundacja Dąbie Naszych Marzeń oraz członkowie Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego pragną dostarczyć dzieciom zabawy, uśmiechu i radości w trakcie wspólnych ferii ze względu na to, że wiedzą, jak ważny jest motyw samorozwoju u dzieci.

W ramach programu ferii przewiduje się następujące zajęcia:
-> Nauka języka angielskiego – zgodnie z zaleceniami ze strony Urzędu Miasta i Gminy Dąbie, Fundacja Dąbie Naszych Marzeń pragnie przygotować ofertę podniesienia umiejętności mówienia, pisania i czytania w języku angielskim, a także poszerzyć znajomość słówek u dzieci. Uczestnicy ferii zostaliby podzieleni na grupy ze względu na wiek oraz umiejętności władania językiem angielskim. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę miałyby charakter zabaw, co podnosi ich atrakcyjność oraz skłania dzieci do zainteresowania się danym językiem obcym.
-> Zajęcia z zasad ruchu drogowego – prowadzący zajęcia przygotowuje plansze ze znakami drogowymi, na podstawie których dzieci uczą się pierwszeństwa na drodze. Ponadto zajęcia mają przygotować dzieci do egzaminu na kartę rowerową oraz zapewnić bezpieczeństwo poruszania się w ruchu drogowym.
-> Zajęcia plastyczne i artystyczne – w trakcie ich trwania dzieci pobudzą swoją kreatywność w tworzeniu i dekorowaniu różnych przedmiotów. Zadaniem opiekunów jest przedstawienie ciekawych pomysłów na stworzenie czegoś nowego. W trakcie jednego z warsztatów dzieci wykorzystują symbole Gminy Dąbie, co ma pomóc w poznaniu regionu i znaków charakterystycznych dla lokalnej wspólnoty społecznej.
-> Zajęcia animatorskie i taneczne – dzieci mogą w bezpieczny sposób rozładować swoją energię. W trakcie trwania ćwiczeń dzieci znajdują ciekawe pomysły na spędzanie czasu. Zadaniem opiekunów jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i propagowanie zdrowego trybu życia.
-> Zajęcia z pierwszej pomocy – realizowane przez ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy mają podnieść świadomość dzieci na temat zagrożeń zdrowia, a także promować postawę obywatela gotowego nieść pomoc osobie poszkodowanej. W ten sposób Fundacja Dąbie Naszych Marzeń pragnie przeciwstawiać się panującemu zjawisku znieczulicy i edukować dzieci na temat, jak ważne jest szybkie i prawidłowe udzielenie pomocy. W trakcie zajęć dzieci nauczą się opatrywania ran, postępowania w przypadku utraty świadomości, oddechu i innych nagłych stanów zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Przewiduje się również instruktaż na temat numerów ratunkowych oraz zadań służb ratunkowych.
-> Zajęcia z osobą publiczną – spotkanie Burmistrza Dąbia. Zajęcia mają na celu edukację dzieci na temat sfery polityki i zadań burmistrza. Burmistrz Dąbia przygotuje krótkie wystąpienie na temat związany z historią Gminy Dąbie tak, aby poruszyć kwestię przynależności do społeczności lokalnej.
Projekt powstaje przy wsparciu Burmistrza Gminy Dąbie oraz szkół podstawowych z rejonu Gminy Dąbie.
Projekt realizowany byłby w dniach ferii zimowych właściwych dla województwa Wielkopolskiego w 2018r.

Dzień pierwszy – poniedziałek
8-9:30: Zajęcia z języka angielskiego – zgodnie z propozycją ze strony Gminy Dąbie Zajęcia dzieci w grupie prowadzone w salach lekcyjnych. Dzieci poprzez zabawę i przygotowane przez prowadzących materiały uczą się języka angielskiego. Celem przeprowadzenia zajęć jest rozwój dzieci w dziedzinie władania językiem obcym, co miałoby ułatwić im zdanie testów w szkole. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, dzieci nie są oceniane.
9:30-10: Przerwa śniadaniowa - dzieci na stołówce szkolnej mają czas na zjedzenie śniadania. Śniadanie przygotowane jest przez tamtejszą firmę cateringową i składa się ze zdrowych elementów.
10-12: Zajęcia z zasad organizacji ruchu drogowego - dzieci w trakcie zajęć poznają znaki drogowe, uczą się pierwszeństwa, zasad bezpieczeństwa związanych z ruchem lądowym. W trakcie zajęć dzieci mają okazję zadać pytania odnośnie ruchu drogowego.
12-13: Przerwa obiadowa czas na obiad na stołówce szkolnej. Obiad przygotowany przez firmę cateringową z Dąbia.
13-14: Zajęcia plastyczne - dzieci przygotują obrazy malowane farbami na płótnie. Celem przeprowadzenia zajęć jest pobudzenie kreatywności u dzieci. Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej. Prace wykonywane są na zadany przez prowadzącego temat. Wykonane na zajęciach obrazy przedstawione zostaną w holu szkoły.

Dzień drugi – wtorek
8-9:30: Nauka języka angielskiego - zajęcia dzieci w grupie prowadzone w salach lekcyjnych. Dzieci poprzez zabawę i przygotowane przez prowadzących materiały uczą się języka angielskiego. Celem przeprowadzenia zajęć jest rozwój dzieci w dziedzinie władania językiem obcym, co miałoby ułatwić im zdanie testów w szkole. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, dzieci nie są oceniane.
9:30-10: Przerwa śniadaniowa - dzieci na stołówce szkolnej mają czas na zjedzenie śniadania. Śniadanie przygotowane jest przez tamtejszą firmę cateringową i składa się ze zdrowych elementów.
10-12: Zajęcia animatorskie - prowadzący przygotowują zgodnie z własnymi koncepcjami zabawy z wykorzystaniem dostępnych na sali sportowej atrybutów. Zabawy ruchowe.
12-13: Przerwa obiadowa - czas na obiad na stołówce szkolnej. Obiad przygotowany przez firmę cateringową z Dąbia.
13-15: Zajęcia artystyczne - zajęcia z wykorzystaniem masy solnej. Dzieci wycinają foremkami do ciastek kształty, które w późniejszej fazie ferii będą dekorować.

Dzień trzeci – środa
8-9:30: Zajęcia z języka angielskiego w terenie - zajęcia dzieci w grupie prowadzone na terenie Miasta Dąbie. Prowadzący zajęcia sprawują opiekę nad dziećmi. Podczas zajęć terenowych dzieci poznają nazwy elementów otoczenia, np. ratusz, ławka. Do zajęć prowadzący wplatają motyw kultury w krajach angielskojęzycznych.
9:30-10: Przerwa śniadaniowa - dzieci na stołówce szkolnej mają czas na zjedzenie śniadania. Śniadanie przygotowane jest przez tamtejszą firmę cateringową i składa się ze zdrowych elementów.
10-12: Zabawy taneczne na sali sportowej - dzieci uczą się kroków do tańca, który zostanie zaprezentowany na kończącej ferie zabawie. Elementy ruchowe dostosowane są do możliwości dzieci, a także poziomu ich zdolności. Prowadzone zajęcia odbywają się na sali sportowej przez instruktorów tańca.
12-13: Przerwa obiadowa - czas na obiad na stołówce szkolnej. Obiad przygotowany przez firmę cateringową z Dąbia.
13-15: Warsztaty artystyczne - zadaniem dzieci jest wykonanie z materiałów elementu związanego z Gminą Dąbie. Element miałby charakteryzować Gminę i być swego rodzaju maskotką Gminy. Dzieci wykonują zadanie przy użyciu igły i nici z pomocą organizatorów. Dzieci nie są oceniane w trakcie trwania zabawy. Stworzone przez nie dzieła są własnością dzieci.

Dzień czwarty – czwartek
Projekt zakłada jeden dzień wyjazdowy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka będzie połączeniem nauki i zdobywania wiedzy z zabawą, bo jak powszechnie wiadomo przez zabawę uczymy się najlepiej. CNK oferuje możliwość obserwacji, samodzielnego wykonywania doświadczeń, stawiania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Dzieci z terenu Gminy Dąbie, ze względu na fakt, że większość z nich zamieszkuje na wsi, nie mają wielu okazji do poznawania innych form nauki, oprócz tej tradycyjnej, znanej ze szkoły. Wyjazd będzie doskonałą okazją, aby te teoretyczne podstawy sprawdzić w praktyce. Chcemy pokazać im, że świat jest pełen inspiracji i możliwości oraz pobudzić do samodzielnej próby rozszyfrowywania otaczającej ich rzeczywistości.
Uważamy, że wyprawa ta, będzie niezapomnianym przeżyciem, jeszcze długo dyskutowanym na szkolnych korytarzach, a może odkryje w kimś duszę małego naukowca?
Projekt skierowany jest do 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat.
Przykładowy plan wycieczki:
6:45 – zbiórka przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu.
7:00 – wyjazd.
10:00 – przyjazd do Warszawy. Czas na przerwę śniadaniową.
11:00 – 16:00 – Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
16:00-17:00 – przerwa obiadowa. W dniu wyjazdu organizatorzy zapewniają posiłek w jednym z miejsc żywienia zbiorowego .
20:00 – przyjazd do Dąbia .


Dzień piąty – piątek
8-9:30: Język angielski - zajęcia dzieci w grupie prowadzone w salach lekcyjnych. Dzieci poprzez zabawę i przygotowane przez prowadzących materiały uczą się języka angielskiego. Celem przeprowadzenia zajęć jest rozwój dzieci w dziedzinie władania językiem obcym, co miałoby ułatwić im zdanie testów w szkole. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, dzieci nie są oceniane.
9:30-10: Przerwa śniadaniowa - dzieci na stołówce szkolnej mają czas na zjedzenie śniadania. Śniadanie przygotowane jest przez tamtejszą firmę cateringową i składa się ze zdrowych elementów.
10-12: Zajęcia artystyczne - udekorowanie wykonanych wcześniej z masy solnej form. Dzieci wykorzystują dostępne materiały. Zajęcia prowadzone są przez organizatorów.
12-13: Przerwa obiadowa - czas na obiad na stołówce szkolnej. Obiad przygotowany przez firmę cateringową z Dąbia.
13-14: Udekorowanie sali sportowej na balik - dzieci wykorzystują zakupione przez organizatorów materiały do udekorowania sali sportowej, w której odbędzie się balik.
16-19 Balik DISCO DĄBKI Dzieci bawią się na zabawie tematycznej, prezentują wcześniej przygotowany taniec. Zabawa podzielona jest na część oficjalną i nieoficjalną.

Dzień szósty – sobota
9-10:30 - Język angielski - Zajęcia dzieci w grupie prowadzone w salach lekcyjnych. Dzieci poprzez zabawę i przygotowane przez prowadzących materiały uczą się języka angielskiego. Celem przeprowadzenia zajęć jest rozwój dzieci w dziedzinie władania językiem obcym, co miałoby ułatwić im zdanie testów w szkole. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, dzieci nie są oceniane.
10:30-11 - Przerwa śniadaniowa - Dzieci na stołówce szkolnej mają czas na zjedzenie śniadania. Śniadanie przygotowane jest przez tamtejszą firmę cateringową i składa się ze zdrowych elementów.
11-12 - Zajęcia teoretyczne z pierwszej pomocy - W ramach prowadzonych zajęć przedstawione zostanie postępowanie w przypadku: zadławienia, skaleczenia, złamania, utraty przytomności, utraty oddechu. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie przedstawienie w sposób jasny i przejrzysty zagadnień związanych z prowadzeniem pierwszej pomocy. W ramach wykładu prowadzący poruszy również kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakresie podstawowym.
13-15 - Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy - Podczas zajęć praktycznych dzieci mają szansę nabyć umiejętności wykorzystania bandaży, plastrów i innego sprzętu ratowniczego. Zadania odbywają się w grupach na stanowiskach A-B-C, w których zmiana następuje co kilkanaście minut. Podczas zajęć dzieci podzielone są na grupy stosownie do ich wieku, a dobór stosowanych materiałów jest bezpieczny.
15-16 - Przeprowadzenie konkursów z zakresu pierwszej pomocy w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-12 lat - W dwóch kategoriach wiekowych przeprowadzony zostanie test wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem testu jest sprawdzenie umiejętności nabytych przez dzieci. Test potrwa 30 minut i będzie składał się z 15 pytań zamkniętych o charakterze ABCD, w których tylko jedna odpowiedź będzie poprawna. W komisji konkursu znajdą się osoby prowadzące zajęcia. Po teście komisja przejdzie do sprawdzania testów, a dzieci będą miały możliwość spotkania się z prowadzącymi zajęcia i zadania pytań, które mogły się pojawić w trakcie trwania konkursu. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi dnia następnego. Przewiduje się po jednym wyróżnieniu dla każdej grupy wiekowej oraz 3 miejsca na podium zgodnie ze wskazaniami punktacji.

Dzień siódmy – niedziela
15-16:30 – Spotkanie z Burmistrzem Gminy Dąbie - Celem spotkania jest możliwość zadania przez dzieci wielu pytań dotyczących polityki i bycia u władzy. Zadaniem Burmistrza jest udzielenie odpowiedzi w sposób zrozumiały dla dzieci i wytłumaczenie mechanizmów działania gminy. Burmistrz przeprowadzi mini wykład na temat związany z historią Gminy, aby pobudzić w dzieciach świadomość przynależności do społeczności lokalnej.
16:30-17:15 - Wręczenie nagród za test wiedzy o pierwszej pomocy - Burmistrz Gminy Dąbie przy pomocy organizatorów wręczy nagrody laureatom konkursu.
Thumb_16112533_373402749691955_3198845066476390182_o
Thumb_23558215_1710651612293030_1728881783_o Thumb_23574193_1710651582293033_107025814_n Thumb_23584465_1710651585626366_336761730_n Thumb_23584721_1710651572293034_1775766228_n Thumb_23602299_1710651575626367_1196940918_n