Baner2
Mała Sarmacja w środku nowoczesności - kuchnia, konie, karabele
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 3

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Ostrzeszów (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Ziemisław Szmaj
Cel projektu
Przywołanie staropolskich tradycji, aby młode pokolenie mogło wejść do świata swoich przodków, lepiej go rozumieć i nauczyć się wykorzystywać umiejętności.
Opis projektu
Projekt byłby realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkoły "FUMOWCY". Jak sama nazwa wskazuje głównym zadaniem Stowarzyszenia są działania na rzecz pomocy i promocji szkoły w środowisku lokalnym. Szkoła to Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.
Liczba osób zaangażowanych w projekt to uczniowie szkoły (700), rodzice i uczestnicy festynu: społeczność Ostrzeszowa, młodzież gimnazjalna i szkół podstawowych.

Główny cel projektu:
Przywołanie staropolskich tradycji, których symbolami są: koń, karabela i kuchnia, aby młode pokolenie mogło wejść do świata swoich przodków, lepiej go rozumieć i nauczyć się wykorzystywać umiejętności. Chcemy rozbudzić zainteresowanie historią, która może stać się życiową pasją „ludzi elektronicznych” poprzez warsztaty, pokazy, zabawę i współpracą z kolekcjonerami i ośrodkami jeździeckimi.

Uzasadnienie:
Współczesny świat to przede wszystkim technologie informatyczne, tym samym oddala młodego człowieka od dawnych wartości, umiejętności i tradycji. Tym samym jako społeczeństwo tracimy naturalny związek z kulturą narodową i ulegamy globalnym modom. Projekt „Mała Sarmacja w środku nowoczesności” ma trafić do uczniów, którzy uczą się historii, dlatego że muszą, a nie dlatego że jest ciekawa.

Opis projektu:
Symbolami świata Sarmatów, który zaczął zanikać w XIX w. stały się: koń, karabela, kuchnia oraz związane z nimi zwyczaje, umiejętności.
Projekt będzie łączył szereg działań pozwalających na zrekonstruowanie świata sarmackiego.
Przewidujemy:
- przygotowanie wykładów: „Tradycje sarmatów i ich kultura”, „Szabla polska i jej tradycje w armii”, „Fundatorzy ostrzeszowskiego zespołu klasztornego – sarmackie rody południowej Wielkopolski”
- przeprowadzenie warsztatów i pokazów dla uczniów i mieszkańców regionu: - „Kuchnia myśliwska i gotowanie na żywym ogniu”
„ Szermierka sportowa – polska szabla”, „Pisanie gęsim piórem i kaligrafia”,„ Poznaj nasze pasje. Naucz się jeździć konno",„ Staropolskie smaki – biesiada sarmacka”
- przygotowanie materiałów związanych z rodami szlacheckimi południowej Wielopolski: - wykonanie replik herbów sarmackich, które umieszczono na ścianach ostrzeszowskiego Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego. Przygotowane materiały zostaną wzbogacone o informacje o rodzinach i ich najwybitniejszych przedstawicielach, a także udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych szkoły i Fundacji Zabytkom na Ratunek „Nazaret”.

Harmonogram działań
Powołanie grupy projektowej 12-15 osób – akcja rekrutacyjna.
Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac i przygotowanie preliminarza kosztów w ramach przedstawionego kosztorysu do Fundacji.
Wyjazdy konsultacyjne związane z częścią kulinarną projektu.
Utworzenie na portalu społecznościowym strony opisującej poszczególne etapy projektu, na bieżąco aktualizowana.
Podział na zespoły, określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania:
1) Zespoły programowe:
a) kulinarny: przygotowuje dokumentację i projekty akcesoriów do gotowania na ogniu, opracowuje jadłospis na festyn, konsultuje z lokalnymi szefami kuchni, znajduje wykonawców lub samodzielnie przygotowuje np. trójnogi, elementy wylepiania pieca polowego itd.
b) jeździecki: przygotowuje pokaz strojów szlacheckich w konsultacji z Bractwem Kurkowym w Ostrzeszowie, przygotowuje pokazy konne itp.
c) karabeli: przygotowuje spotkanie z panem Pawłem Komorowskim - kolekcjonerem szabli, wykonuje dokumentację herbów sarmackich z klasztoru,
2) Zespół promocji – redaguje teksty artykułów, przygotowuje materiały na stronę internetową, dba o nawiązanie współpracy z partnerami projektu.
Oba zespoły wymieniają się informacjami na wszystkich etapach pracy.
Przygotowanie pokazów – treningi, obserwacje i analiza.
Umówienie terminów pokazów i festynu dla gimnazjalistów i mieszkańców Ostrzeszowa.
Nawiązanie współpracy z fundacjami, organizacjami przygotowującymi festyny i udział w nich, połączony z pokazem elementów projektu.
Pokaz w formie festynu dla gimnazjalistów i mieszkańców Ostrzeszowa.
Promocja projektu:
1. Informacja o podjęciu działań projektowych umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.
2. Artykuły w lokalnej prasie przedstawiające projekt i postępy prac.
3. Informacje w czasie zebrań stowarzyszenia.
4. Poszukiwanie partnerów projektu - współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami lub organizacjami, które organizują festyny rodzinne i zachęcenie uczestników do wspólnej zabawy.
5. Prezentacja filmów z projektu na kanale „You Tube”:
- z przygotowywania potraw,
- z przygotowania osprzętu do gotowania na ogniu (trójnóg, kociołek, palenisko pieca w terenie),
- z pokazów szermierki i warsztatów,
- z wykładu na temat karabel,
- z pokazów jeździeckich,
- z festynu zorganizowanego na terenie Ostrzeszowa (między ul. Norweską a klasztorkiem)
6. Udostępnianie osobom zainteresowanym zestawów do przygotowania paleniska do gotowania (informacje na stronach internetowych i w prasie)
7. Stworzenie strony internetowej np. na portalu społecznościowym umożliwiającym promocję wydarzeń i działań.
8. Pokazy w szkole w trakcie "Drzwi Otwartych".
9. Zaproszenie na pokazy reporterów telewizji kablowej PROMAX, radia (SUD, CENTRUM) i prasy lokalnej.

Thumb_s2
Thumb_33 Thumb_s1 Thumb_s8 Thumb_s10