Baner2
Nam nie grozi nuda
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 13

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Chociszewo (woj. lubuskie)
Zgłaszający
Paweł Pawłowski
Cel projektu
Celem projektu jest wspieranie i rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie wiary we własne możliwości, głębsze poznanie samego siebie, zwiększenie umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania, i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
Opis projektu
Działania zaproponowane przez nasze Stowarzyszenie zmierzają do tego, aby młodzi ludzie potrafili odkrywać, dokumentować, poznawać, rozumieć, pytać, słuchać oraz wykorzystywać poznaną wiedzę, która jest często bardzo blisko nich, zachowywać ją i przekazywać innym. Samodzielna realizacja małych projektów daje dzieciom i młodzieży możliwość połączenia pasji z samodzielnym planowaniem własnej przyszłości, poznaniem samego siebie i zwiększeniem wiary we własne możliwości oraz rozwojem demokracji wśród młodzieży. Młodzież uzyska możliwość obserwacji, dokumentowania zmian zachodzących w miejscowościach naszej gminy, odkrywać szanse dla danej wsi i jej mieszkańców, ocalać przed zapomnieniem niezwykłości osób i miejsca. A wszystko to dzieci i młodzież osiągną sami angażując rówieśników do wspólnego działania. Nie tylko zorganizują działania, zapełnią wolny czas i wzbogacą go o elementy profilaktyki i rozwoju demokracji, ale zrobią to sami i będą robili to, o czym często mogą tylko pomarzyć. W ramach projektu zostanie ogłoszony konkurs na realizację przez tą młodzież małych projektów. Na realizację, tych małych projektów młodzież otrzyma wsparcie finansowe w granicach 300 – 700zł. Aby wziąć udział w konkursie młodzież musi zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna młodzieży, integracja środowiska lokalnego, zorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w swojej miejscowości. Na potrzeby projektu zostanie opracowany regulamin, formularz wniosku oraz komisja oceniająca w skład, której wejdą przedstawiciele samorządu, młodzieży i Stowarzyszenia. Dla młodzieży zostanie przeprowadzone szkolenie jak wypełniać formularz wniosku, jak rozliczyć przyznany grant oraz jakie działania i w jaki sposób mogą być realizowane. Każde działanie młodzieży będzie musiało zawierać elementy profilaktyki i promować rozwój demokracji wśród młodzieży (np. poprzez sposób zarządzania projektem). Projekty polegające na przekazaniu sprzętu lub doposażeniu pomieszczeń nie będą realizowane.
Opis poszczególnych działań.
1. DO STARTU GOTOWI… - działania przygotowujące. Stowarzyszenie wykonuje plakaty informujące o realizowanym projekcie, na którym umieszcza informacje o miejscu i czasie spotkania, na które zaprasza młodzież z poszczególnych miejscowości. Plakaty zostają rozmieszczone we wszystkich miejscowościach gminy Trzciel. Na spotkaniu informuje o możliwości realizowania własnych małych projektów. Zapoznanie z regulaminem.
2. RAZEM Z NAMI WYRUSZ W DROGĘ – warsztaty dla młodzieży. Młodzież poznaje zasady wypełniania formularza wniosku. Poznaje również, na jakie działania otrzyma dofinansowanie. Warsztaty dla młodzieży z Trzciela i okolicznych miejscowościach w remizie OSP, a dla miejscowości skupionych wokół Brójec w Zespole Edukacyjnym w Brójcach.
3. KAMIENIE MILOWE – powołanie komisji oceniającej wnioski. W skład komisji wejdą przedstawiciele samorządu, młodzieży i Stowarzyszenia. Ogłoszenie konkursu dla młodzieży. Po wpłynięciu wniosków komisja ocenia je pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie informuje o podjętych decyzjach. Z zwycięskimi grupami Stowarzyszenie podpisuje umowy na realizację projektów.
4. BEZ TEGO ANI RUSZ – przekazanie dofinansowania grupom młodzieży.
5. JAK CIĘ WIDZĄ TAK O TOBIE MÓWIĄ – monitoring realizowanych przez młodzież własnych projektów. Pomoc merytoryczna i praktyczna grupom młodzieży w czasie realizowania przez nich działań (w przypadku pojawiających się trudności).
6. OPOWIEŚĆ DZIAŁANIEM PISANA - Po realizacji projektów młodzież składa raporty: merytoryczny i finansowy z ich przebiegu.
7. ŚWIĘTOWANIE PROJEKTU – Panel dyskusyjny, na którym poszczególne grupy młodzieży przedstawiają zrealizowane przez nie projekty. Młodzież sama omawia, co osiągnęła i czego się nauczyła oraz o swoich planach na przyszłość. Dyskusja podsumowująca działania i osiągnięte efekty. W Panelu uczestniczyć będą samorządowcy i mieszkańcy z poszczególnych miejscowości.
8. ROZLICZENIE – rozliczenie otrzymanego wkładu finansowego z Gminą Trzciel.Thumb_3