Baner2
Pielęgnując własne, poznajemy inne - międzypokoleniowa podróż po Europie
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 39

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Słupno (woj. mazowieckie)
Zgłaszający
Dorota Woźniak
Cel projektu
Poznajemy sąsiadów w towarzystwie seniorów, co jest istotą tego projektu. Zależy nam na spojrzeniu na Europę z dwóch różnych perspektyw. Oczami dzieci wychowanych w wolnej Polsce i seniorów, którzy przeżyli Wojnę i komunizm karmiący nienawiścią do Zachodu
Opis projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców sołectwa w województwie mazowieckim i zakłada wykorzystanie osobistego potencjału zaangażowanych przy jego realizacji osób. Mieszkańcy zadeklarowali poświęcenie swojego czasu wolnego, zdolności oraz doświadczenia życiowego i zawodowego na rzecz realizacji projektu. W związku z tym, że mieszkańcy sołectwa rezygnują z wynagrodzenia za wykonaną pracę, przyznany grant finansowy wykorzystany będzie jedynie na zakup niezbędnych produktów żywnościowych oraz materiałów plastycznych dla dzieci. Projekt zakłada przeprowadzenie sześciu sześciogodzinnych spotkań w ciągu dwutygodniowych ferii zimowych w 2018 roku. Każde spotkanie poświęcone będzie jednemu sąsiedniemu krajowi. Realizację projektu rozpocznie dzień Polski. Z założenia jest to dzień poświęcony na skonfrontowanie ze sobą sposobu spędzania czasu wolnego seniorów, kiedy byli dziećmi z dniem dzisiejszym. Przeprowadzone zostaną zabawy obu pokoleń oraz zostaną przygotowane dawne kultowe domowe smakołyki i słodkości, które porównane zostaną z obecnymi dziecięcymi przekąskami.
Kolejne spotkania poświęcone będą poszczególnym krajom sąsiedzkim Polski. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie zajęciami związanymi z poszukiwaniem danego kraju na mapie następnie dzieci zostaną zapoznane z atrakcjami turystycznymi. Zostanie ustalona droga podróży do tego kraju wraz z wirtualnym zakupieniem biletu na samolot lub pociąg oraz spakowaniem bagażu i poszukiwaniem możliwości noclegu na miejscu. W tym czasie dzieci z seniorami będą przygotowywać potrawę charakterystyczną dla danego kraju, seniorzy opowiedzą jak dawniej podróżowało się do tego kraju, jak się go wyobrażało oraz jak poszukiwało się informacji o nim. W tle puszczane będą filmy, bajki oraz muzyka związana z krajem. Na spotkanie zaproszona zostanie osoba, która mieszka lub mieszkała w tym kraju, aby podzieliła się swoimi doświadczeniami oraz zapoznała wszystkich z kilkoma zwrotami w danym języku.
Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć ruchowych na powietrzu. Będą to zabawy charakterystyczne dla danego kraju i jego kultury. Natomiast seniorzy podzielą się zabawami, jakie były popularne w ich czasach dziecięcych. Projekt przygotowany jest na każdą pogodę. Ma zabezpieczone zaplecze techniczne i obsługę. Zaangażowanie i gotowość do współpracy zgłosiło wielu okolicznych przedsiębiorców, organizacje oraz artyści lokalni. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają upominki z poszczególnych krajów, które uatrakcyjnią zajęcia, ale również będą wspaniałą po nich pamiątką.
Celem projektu „Pielęgnując własne, poznajemy inne - międzypokoleniowa podróż po Europie ” jest „zabranie” jego uczestników w czasie wolnym od zająć szkolnych (ferie zimowe) na „wycieczkę” do naszych zagranicznych sąsiadów. Uczestnicy projektu poznają kulturę, historię oraz obecne realia w poszczególnych krajach sąsiedzkich. Dzieciom będą towarzyszyć seniorzy. Udział seniorów jest istotnym elementem projektu. Prowadzącym zależy przede wszystkim na spojrzeniu na odmienność kultur naszych sąsiadów z dwóch różnych perspektyw. Oczami dzieci, urodzonymi w wolnej Polsce, będącej członkiem Unii Europejskiej, dziećmi, których rodzice mają możliwość swobodnego podróżowania i pracy na całym świecie. Oczami dzieci, dla których abstrakcją jest zakaz słuchania zagranicznego radia, a członek rodziny o innym kolorze skóry lub mówiący innym językiem jest oczywistością. Planuje się skonfrontowanie dzieci z postawą i doświadczeniami seniorów urodzonych niejednokrotnie podczas trwania II Wojny Światowej i wychowywanych w czasach izolacji społecznej i ekonomicznej, karmionych uprzedzeniami do tzw. Zachodu.
Projekt służy integracji, ale przede wszystkim daje płaszczyznę porozumienia i współpracy. Pokazuje różne spojrzenia i perspektywy, ale szuka części wspólnej, szuka tych elementów, które nie są obwarowane wiekiem, statusem społecznym czy określoną postawą wobec świata, znajduje więź międzypokoleniową i to jest głównym celem. Celami dodatkowymi projektu jest poznanie szeroko rozumianej kultury sąsiadów Polski (język, kuchnia, kultura, spędzanie czasu wolnego).
Innowacja projektu ma na uwadze ukazanie, że niezależnie od tego czy mówimy innymi językami, mamy inną historię lub kulinaria, to jednak jesteśmy bardzo podobni. Planuje się przekonać dzieci i seniorów, że kilkadziesiąt lat różnicy między pokoleniami nie stanowi problemu we wspólnym spędzaniu czasu. Ma na celu odkrywanie zasobów, jakie kryją się w seniorach, wspierając ich autorytet wśród młodszych pokoleń. Projekt ma również na celu konfrontacje ze stereotypami postrzegania ról społecznych mężczyzn i kobiet oraz zapoznanie dzieci z ekonomicznymi aspektami podróżowania.

Thumb_1