Baner2
Wielkopolski postcrossing - pocztówki dla lokalnych społeczności
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 0

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Suchy Las (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Marta Bogucka
Cel projektu
Integracja mieszkańców podpoznańskich gmin we wspólnym działaniu, zainteresowanie ich lokalną historią i tradycjami, poprzez społecznościowe wyłonienie najważniejszych atrakcji na pocztówki, włączenia w światowy oddolny ruch społeczny „postcrossing”.
Opis projektu
UZASADNIENIE:
Oprócz stolicy regionu i kilku powszechnie znanych ikon turystycznych, wielkopolskie gminy nie funkcjonują w zbiorowej świadomości jako miejscowości warte zobaczenia. Nie posiadają też w większości indentyfikacji wizualnej w postaci pocztówek, które mogłyby promować region. Postcrossing to sposób podróżowania, poznawania świata, innych kultur i tradycji, a zarazem integrujące działanie społeczne.

POCZTÓWKI DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI:
Projekt zakłada społecznościowe wyłonienie listy najciekawszych lokalnych atrakcji historycznych i turystycznych oraz miejsc pamięci z podpoznańskich gmin: Suchego Lasu, Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego, które zostaną uwiecznione na pocztówkach promujących region. Dzięki współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury i szkołami opracowana zostanie lista lokalnych miejsc wartych upamiętnienia. Następnie, na stronie internetowej projektu powstanie ankieta, która - dzięki specjalnej kampanii społecznej prowadzonej z lokalnymi mediami zachęcającej do oddania głosu - posłuży do wyłonienia 18 zwycięskich lokalizacji (po 6 w każdej gminie), które zostaną uwiecznione na zdjęciach. Każdy mieszkaniec będzie mógł dodać swoje propozycje. Zaprojektowane na bazie zdjęć pocztówki zostaną wydrukowane w nakładzie 1000 szt. na każdą lokalizację (łącznie 18 000 pocztówek), a następnie rozdystrybuowane wraz ze specjalnymi tekturowymi displayami (24 szt) do ich ekspozycji w urzędach gmin, bibliotekach, ośrodkach kultury, szkołach we wszystkich trzech miejscowościach. Pocztówki będą dostępne bezpłatnie.

POPULARYZACJA REZULTATÓW PROJEKTU I IDEI POSTCROSSINGU:
W ramach projektu w ośrodkach kultury Suchym Lesie, Tarnowie Podgórnym i Rokietnicy przeprowadzonych zostanie 6 otwartych spotkań: 3 wykłady poświęcone lokalnej historii i tradycji prowadzone przez ekspertów i 3 wielopokoleniowe warsztaty promujące ideę projektu, poświęcone twórczemu wykonywaniu pocztówek i zachęcające do włączenia się w światowy, oddolny ruch społeczny „postcrossing” - międzynarodową wymianę pocztówek za pomocą portalu postcrossing.com oraz Za każdą kartkę, która dotarła w wyznaczone miejsce, użytkownik portalu dostaje pocztówkę z innego miejsca na świecie - niespodziankę. Dzięki takiej wymianie uczestnicy poznają świat, odmienne kultury i zwyczaje. To też sposób na twórcze spędzenie czasu, radzenie sobie z poczuciem osamotnienia i działanie integrujące społecznie.

Harmonogram działań
15.12-31.12.2017
Nawiązanie współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury i szkołami w 3 podpoznańskich gminach: Suchym Lesie, Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym i opracowanie wraz z uczniami i uczestnikami zajęć kulturalnych listy najciekawszych lokalnych atrakcji historycznych i turystycznych oraz miejsc pamięci.
1.01-20.01.2018
Przygotowanie i opracowanie strony internetowej projektu wraz z ankietą służącą do wyłonienia miejsc do upamiętnienia na pocztówkach. Przeprowadzenie z lokalnymi mediami, ośrodkami kultury i urzędami gmin społecznej kampanii zachęcającej do wypełnienia ankiety, zgłaszania własnych propozycji i oddania głosu w konkursie. Ogłoszenie listy zwycięskich 18 zwycięskich lokalizacji.
21.01-7.02.2018
Zorganizowanie sesji fotograficznej w wybranych lokalizacjach. Zaprojektowanie na ich podstawie pocztówek oraz druk. Zaprojektowanie i wyprodukowanie standów do ich ekspozycji. Dystrybucja pakietu pocztówek oraz standów w urzędach gmin, bibliotekach, ośrodkach kultury, szkołach we wszystkich trzech miejscowościach.
8.02-1.03.2018
Zorganizowanie w ośrodkach kultury w Suchym Lesie, Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym 6 otwartych spotkań dla mieszkańców ( 3 wykłady i 3 warsztaty), promujących ideę projektu, lokalną historię, miejsca warte zobaczenia i zachęcające do włączenia się w światowy, oddolny ruch społeczny jakim jest postcrossing.

PROMOCJA:
Wszystkie działania projektu będą szeroko promowane w przestrzeni publicznej Suchego Lasu, Tarnowa Podgórnego i Rokietnicy oraz w przestrzeni Internetu.
1. Projekt będzie promowany za pośrednictwem plakatów (A3) oraz ulotek zapraszających mieszkańców do wypełnienia ankiety i wybrania najciekawszych atrakcji w Suchym Lesie, Tarnowie Podgórnym i Rokietnicy oraz do wzięcia udziału w otwartych spotkaniach (wykładach i warsztatach). Łącznie powstanie około 1000 szt. różnych druków: plakatów, ulotek oraz zaproszeń.
2. Plakaty eksponowane będą w przestrzeni publicznej (m.in. na słupach, gminnych witrynach i kasetonach informacyjnych) Suchego Lasu, Tarnowa Podgórnego i Rokietnicy.
3. Projekt będzie promowany za pośrednictwem Internetu oraz w lokalnej prasie. Zaproszenia do wypełnienia ankiety i udziału w otwartych spotkaniach (warsztatach i wykładach) promujących rezultaty projektu i ideę postrcrossingu znajdą się ­ w prasie drukowanej i internetowej (Głos Wielkopolski, Kultura u 
Podstaw, Nowiny Sucholeskie, Gazeta Sucholeska, Magazyn Suchelski, Kurier Gminny, Puls Gminy Tarnowo Podgórne oraz na serwisie rokietnica. pl), a także na stronie internetowej Fundacji Nowymodel (nowymodel.org) i w powiązanym z nim serwisie Facebook (facebook.com/nowymodel.org).
5. Relacje, fotorelacje ze spotkań będą publikowane na stronie internetowej fundacji i profilu fundacji w serwisie Facebook, co pozwoli poszerzyć grupę odbiorców projektu.
6. Dodatkowo, wszystkie zaprojektowane pocztówki zostaną udostępnione na wolnej licencji na stronie internetowej fundacji w postaci wydawnictwa elektronicznego promującego i propagującego rezultaty projektu.
7. Działania projektu będą także promowane przy pomocy newslettera rozsyłanego do ponad 2000 subskrybentów witryny nowymodel.org
8. Projekt będzie też promowany przez pozostawienie materiałów promujących warsztaty (plakatów, ulotek) w domach kultury, bibliotekach, kawiarniach, urzędach gmin, etc.

Thumb_postcrossing_wielkopolska