Baner2
Sąsiedzki Kaszczorek zimą
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 31

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
Zgłaszający
Rafał Kmieć
Cel projektu
Aktywizacja lokalnej społeczności Kaszczorka
Opis projektu
Projekt "Sąsiedzki Kaszczorek zimą" ma na celu integrację lokalnej społeczności.
Jednym z głównych problemów jakie obserwujemy na naszym osiedlu jest anonimowość i brak wspólnych działań na rzecz osiedla. Jeszcze 20 lat temu, nasze osiedle liczyło około 500 mieszkańców. Dziś mamy 2500 mieszkańców. Społeczność nasza jest bardzo podzielona. Ludzie nie znają się nawzajem. To utrudnia wspólne działania na rzecz wszystkich mieszkańców np. wpływ na Radę Miasta o remont głównej ulicy, zapewnienia bezpieczeństwa na drogach osiedlowych czy też rozwiązanie problemów komunikacyjnych z ulicą wojewódzką jaka biegnie przez nasze osiedle.
W ramach projektu planujemy cykl 3 spotkań weekendowych w lutym i marcu podczas których:
a) W dnu 24.02.2018 zorganizujemy wraz z sąsiadami i wolontariuszami, na skarpie Wisły w Kaszczorku
- zimowe dziecięce igrzyska sportowe ( różne konkurencje w zależności od ilości śniegu )
Dla dzieci i dorosłych:
- bitwa na śnieżki (podobna do bitwy na balony z wodą ze zdjęcia "SportiBiesiadanaWygodzie" które załączam. Podobną imprezę organizowaliśmy latem: https://www.facebook.com/events/1439499206349385/
- konkurs na najlepszego bałwana
- "zjazd na byle czym" ( podobny do letniego "Spływu na byle czym" https://www.facebook.com/events/132053314008492/)
- lodowe balony
W ramach imprezy będzie muzyka (wynajmiemy generator prądu i sprzęt nagłaśniający), ognisko i pieczenie kiełbasek
Po południu impreza przeniesie się do sali gdzie zorganizujemy warsztaty wokalne i pracy z włóczką. Warsztaty będą prowadzone przez wolontariuszy. W przypadku braku śniegu, cała impreza będzie przeprowadzona w sali w Kaszczorku. Przeprowadzimy tam również animacje dla dzieci i dorosłych (strzelanie z łuku, gry planszowe itd )
b) w dniu 03.03.2018 zorganizujemy morsowanie na jeziorze w Osieku (najbliższe bezpieczne do morsowania miejsce blisko Kaszczorka)
Oprócz zabawy dla morsów, będzie również ognisko, pieczenie kiełbasek. Impreza będzie ubezpieczona i będzie z nami ratownik medyczny.
c) w dniu 10.03.2018 zorganizujemy zimowy spływ kajakowy Drwęcą
Spływ zacznie się w Lubiczu a zakończy w Puncie Postojowym dla kajakarzy Wygoda w Kaszczorku. Spływ będzie ubezpieczało 3 ratowników. Dla uczestników zostaną zakupione pianki do pływania zimowego. Uczestnicy będą ubezpieczeni.
Na koniec spływu będzie otwarta impreza w Punkcie postojowym dla kajakarzy Wygoda w Kaszczorku - pieczenie kiełbasek . Na imprezie będzie nagłośnienie
Liczymy, że we wszystkich imprezach będzie się bawiło z nami około 400 osób.


Thumb_sp_ywnabyleczym2017
Thumb_sportibiesiadanawygodziebitwanabalonywodne