Baner2
Zabawa z historią i tradycją polskiej wsi.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 46

Kategoria
Kultura
Miejsce realizacji
Siemczyno (woj. zachodniopomorskie)
Zgłaszający
Michał Olejniczak
Cel projektu
Celem głównym projektu jest kultywowanie miejscowej tradycji przez społeczność lokalną. Realizacja projektu służyć będzie szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej i będzie sposobem na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańc
Opis projektu
Realizacja projektu wynika z potrzeb lokalnej społeczności, która została zaktywizowana do poszerzenia swoich wiadomości na temat miejscowości, w której mieszkają. Starsi mieszkańcy przekazują młodszym, swoim wnukom, cenne informacje o ważnych wydarzeniach z życia miejscowości tradycji i kultury. Działanie będzie podstawą do zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi i swoistym poparciem dla
inicjatywy oddolnej, gdyż pomysł pochodzi od mieszkańców. Projekt zainicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, którym będzie utrwalenie tradycji kultury i historii wsi. Gra terenowa z elementami historii , tradycji i kultury nawiązuje to wydarzeń z potopu szwedzkiego, gdyż od naszej miejscowości jest początek potopu szwedzkiego. Plastycznie opisuje to wydarzenie nasz noblista Henryk Sienkiewicz w powieści ""Potop"" 21 lipca 1655 przekraczają granicę Polski pod Heinrichsdorf wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga .
W projekcie zakłada się wkład mieszkańców Siemczyna, którzy większość prac związanych z realizacją projektu wykonają w formie wolontariatu. Sołectwo Siemczyno położone jest nad jeziorem Drawsko w Drawskim Parku Krajobrazowym i w tej grze chcemy pokazać walory krajoznawcze jak i przyrodnicze. Znajdujący się pałac Barokowy świetnie wpisuje się w nasz projekt tworząc wioskę tematyczną. Siemczyno w sezonie turystycznym odwiedza dużo turystów około 3000 osób. Przebywający turyści mogliby skorzystać z warsztatów jakie chcemy przeprowadzić na świetlicy i w plenerze
Mogliby zapoznać się z historią, nauką śpiewu i tańca barokowego a dzieci i młodzież utrwaliła by kulturę i tradycję wsi polskiej. Poszerzyło by to ofertę turystyczną i zachęciło mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.

Thumb_dsc_0006